Daily Archives: 09/11/201816. novembrī pasākums “Rakstu rakstiem izrakstīts” Dignājā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

16. novembrī plkst. 14.30 Dignājas pamatskolas zālē Latvijas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums “Rakstu rakstiem izrakstīts”, koncertā uzstāsies Dignājas pamatskolas skolēni un folkloras kopa “Dignōjīši”, un notiks Atzinības rakstu pasniegšana.

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Rubeņos skatāma Solvitas Kukles darbu izstāde

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Solvita Kukle ir grafiskā dizainere. Dzimtā puse Rubeņos, bet pašreizējā dzīves un darba vieta – Daugavpils. Pēc pamatskolas un vidusskolas pabeigšanas divus gadus mācījusies Daugavpils mākslas vidusskolā “Saules skola” un četrus gadus Daugavpils Universitātē, kur ieguvusi bakalaura grādu mākslā un datordizainera kvalifikāciju.

Dunavas pagastā tiek atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi meliorācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbus Dunavas pagastā, kuri tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta Nr. 17-05-A00403-000129 “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” ietvaros, lai mazinātu plūdu risku Dunavas pagastā.

Patriotisma nedēļa Kalna pagastā

Download PDF

7.11. plkst. 13.00 Kalna pagasta pārvaldē radošā darbnīca: lukturīšu gatavošana,

plkst. 15.00 filma “Latvija man sirdī” par Māru Grīnbergu.

9.11. plkst. 13.00 Kalna pag. k/n -filma “Latvija man sirdī” par Māru Grīnbergu

11.11. plkst. 15.00 Kalna pag. DOKTORĀTĀ svinīgs pasākums – koncerts “Mēs esam Latvija”, plkst. 16.00 Lāpu gājiens no Doktorāta uz A. Grīna piemiņas vietu. Iedegsim gaismiņas Latvijai. Pasākuma noslēgumā tradicionālā Lāčplēša dienas zupa.

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Novembra aktivitāšu plāns Ģimeņu iniciatīvu telpā (Vandāni, Veldres 3a)

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Jauniešus aicina uz tikšanos ar brīvprātīgā darba veicējiem no ārzemēm

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

23. novembrī no plkst. 15.00 – 16.00 aicinām jauniešus uz tikšanos Zasā, Ambulances ēkas (Zaļā iela 10) 2. stāvā ar Jēkabpils NVO resursu centra ”Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Volunteer’s discovery” pieciem brīvprātīgajiem jauniešiem no Armēnijas, Francijas, Austrijas un Lietuvas!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv