Daily Archives: 06/11/2018Jēkabpils novadā rāda filmu “Homo Novus”

Download PDF

Latvijas filmas-Latvijas simtgadei

Pārpratumu komēdija “Homo Novus” novada kultūras iestādēs novembrī.

06.11. plkst. 14.30 un 09.11. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā,

08.11. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā

09.11. plkst. 18.00  Dignājas pamatskolā,

09.11. plkst. 19.00 un 21.11. plkst. 14.00  Dunavas skolā – tradīciju zālē,

16.11. plkst. 18.00 Leimaņu Tautas namā,

21.11. plkst. 19.00 un 23.11. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā,

24.11. plkst. 13.00 Ābeļu Tautas namā.

I.Tomāne

11. novembrī akcija “Gaismas ceļš”

Download PDF

11. novembrī Jēkabpils novadā

akcija “Gaismas ceļš”,

veltīta Lāčplēša dienai.

plkst. 16.00 iedegsim svecītes un izgaismosim Latviju kopā.

Aicinām ikvienu iedegt gaismiņu savā logā, mājā, pagalmā!

I.Tomāne

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”

Download PDF

1.novembrī Zasas vidusskolas 8.-12. klases skolēni, Ābeļu pamatskolas 7.-9.klases skolēni un Dignājas pamatskolas 7.-9. klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”, kas norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv