Monthly Archives: November 2018Dunavas KN līnijdeju grupa “Maybe” piedalās 9. Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionātā

Download PDF

Šī gada 19. novembrī kultūras pilī Ziemeļblāzma norisinājās 9. Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionāts. Tajā piedalījās vairāk kā 100 dažāda vecuma un līmeņa dejotāji. To skaitā arī līnijdeju grupa “Maybe” no Dunavas (vadītāja Līga Navicka).

Lāčplēša diena!

Download PDF

11. novembis  Lāčplēša diena Dunavā: tradīciju zālē  iedzīvotāji tika aicināti plkst. 14.00 uz filmu par žurnālisti Māru Grīnbergu “Latvija manā sirdī”.

Download PDF

Iedzīvotāju sapulces 4. un 5. decembrī

Download PDF

4. decembrī:

  • Leimaņu pagasta pārvaldē plkst.13.00
  • Zasas pagasta kultūras namā plkst.15.00

5. decembrī iedzīvotāju sapulce notiks

Rubenes pagasta pārvaldē plkst.11.00

 

Darba kārtībā

  1. Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.
  2. Informācija par pašvaldības darba racionālu un efektīvu organizēšanu un pilnveidi.
  3. Dažādi jautājumi.

Valsts svētki Ābeļu pamatskolā

Download PDF

16. novembrī, pēdējā mācību dienā pirms Latvijas valsts simtgades, Ābeļu pamatskolā notika svinīgs pasākums, uz kuru bija pulcējušies gan skolas audzēkņi, gan viņu vecāki, gan arī absolventi, kuri pārstāvēja dažādas šīs mācību iestādes ar senu vēsturi paaudzes. Un, protams, arī skolotāji – ne tikai kā pasākuma organizatori, audzēkņu iedrošinātāji un pasākuma raituma nodrošinātāji, bet arī ar savu priekšnesumu.

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Domes sēde!

Download PDF

Sēdes norises datums: 2018.gada 29.novembris

Sēdes norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Plkst.: 11:00

Darba kārtība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv