Daily Archives: 09/08/2018Pašvaldība PĀRDOD pasažieru autobusu

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par vienošanās cenu transporta līdzekli – pasažieru autobusu IVECO 5912, reģistrācijas numurs HF1286, marka IVECO, rūpnīcas numurs ZCFC5980102145700, izlaides gads 1998., reģistrācijas apliecības numurs AF1532101, masa: 4300 kg.
Pasažieru autobusa IVECO 5912 atrašanās vieta – Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā; Apskate piesakāma pa tālruni 29522424.

Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2018.gada 3. ceturksni jāsamaksā līdz šī gada 15. augustam. Nākamais maksāšanas termiņš ir 15.11.2018.

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  nomaksāt Nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Par materiālās palīdzības pabalstu pirmklasniekiem

Download PDF
 Tuvojas 2018./2019. mācību gada sākums. Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā un jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai.
Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv