Daily Archives: 01/08/2018Ceļa infrastruktūras uzlabošanas projekts Kalna pagastā noslēdzies

Download PDF

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā”, projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/011, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros ir veiksmīgi noslēdzies.

19. un 20. augustā notiks pienotavas apgleznošana Rubeņos

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

19. un 20. augustā plkst. 10.00 Rubeņu ciemā ikviens tiek aicināts uz pienotavas apgleznošanu, blakus ūdenskrātuvei. Aicināti visi interesenti un izpalīdzīgu roku īpašnieki, kuriem ir vēlme palīdzēt īstenot pienotavas apgleznošanas ideju.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv