Daily Archives: 29/06/2018Jēkabpils novadu svētkos pārstāvēs 8 kolektīvi

Download PDF

Jēkabpils novadu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētkos šogad pārstāvēs 8 kolektīvi: Jēkabpils novada jauktais koris “Putni”, Leimaņu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Deldze”, Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rasa” un jauniešu deju kolektīvs “Laude”, Zasas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” un jauniešu deju kolektīvs “Landi”. Dignājas pagasta folkloras kopa “Dignōjīši” un Rubenes pagasta folkloras kopa “Kāre”. Kopā 170 dalībnieki. Svētku gājienā 1. jūlijā Jēkabpils novada kolektīvi pārstāvēs Sēlijas reģionu, uzsākot gājienu aptuveni 17.50.

1. jūlijā jāpaceļ karogs

Download PDF
Pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7. panta ceturto daļu un sakarā ar XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI deju svētkiem, kuri notiks no 30. jūnija līdz 8. jūlijam un ņemot vērā, ka Latvijas galvaspilsētā notiks nozīmīgi svētku atklāšanas pasākumi, tajā skaitā arī vērienīgs Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens, ar Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Aivara Vanaga 29. jū­nija rīkojumu noteikts 1. jūlijā pacelt Latvijas valsts karogu pie pašvaldības ēkām un pašvaldībai piederošām dzīvojamām ēkām Jēkabpils novada teritorijā.

Arī novada iedzīvotāji tiek aicināti pacelt Latvijas valsts karogu pie savām dzīvojamām ēkām.

Šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena

Download PDF

Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena.

Tā, kā šī svētku diena ir pirmo reizi, Labklājības ministrija skaidro:

Zāļu vakars Kalna pagastā

Download PDF
21. jūnija vakarā Kalna kultūras nams, sadarbībā ar Mežzemes bibliotēku, rīkoja pasākumu Zāļu vakars – Izgaismo Latviju.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv