Daily Archives: 18/06/2018Jēkabpils novada kultūras un sporta pasākumi 2018. gada vasarā

Download PDF

Ābeļu pagasts

01.06. plkst. 15.00 Ābeļu veselības takā pie Ābeļu pagasta pārvaldes “Nūjošanas festivāls”. Inventārs nodarbībām tiks nodrošināts.

22.06. plkst. 19.00 pie Ābeļu tautas nama Jāņu dienas ielīgošanas pasākums kopā ar pašdarbības kolektīviem.

Dunavas pagasts

21.06. plkst. 20.00 Dunavā brīvdabas pasākums “Vasaras saulgrieži”.

10.08. plkst. 22.00 “Lielā Lauriņa balle Dunavā”.  Spēlē: jauniešu grupa no Jēkabpils “Viegla elpa” (Ardis, Ieva, Ilze).

Apvienotā komiteju sēde

Download PDF

21.06.2018. plkst.: 9:30 notiks apvienotā komiteju sēde. Rīgas ielā 150a.

Kalna kultūras nams nosvinējis pusgadsimta jubileju

Download PDF
9. jūnijā, vasarīgi jaukajā novakarē svētku viesi pulcējās pie meijām pušķotā Kalna kultūras nama, kur jau svētku noskaņu un omulību radīja Jēkabpils Mūzikas skolas saksofonistu muzicēšana. Svinību ievadvārdus teica kultūras nama vadītāja S.Vecumniece, atgādinot, kā pirms 50 gadiem tika atklāts jaunais kultūras nams.

21. jūnijā Zāļu vakars “Izgaismo Latviju!” Kalna pagastā

Download PDF

21. jūnijā Kalna kultūras nama birzītē Zāļu vakars “Izgaismo Latviju!”. Plkst. 20.30 pulcēšanās ugunskura iekārtošanai (katrs aicināts līdzi nest savu malkas pagali, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni); plkst. 21.00 – 21.30 ugunskura iedegšana; plkst. 21.30 – spēka dziesmu dziedāšana; plkst. 22.00 Latvijas valsts himna. Turpinājumā – dziesmas, rotaļas, siers, alus.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

Līgo sarīkojumi Leimaņu pagastā

Download PDF

21.06. plkst. 19.00 “Ielīgosim Līgo svētkus Mežgalē”: Zasas k/n amatierteātra izrāde: E.Vulfs “Līnis murdā” (rež. Solvita Audzīte); Jāņu ugunskura iekuršana kopā ar “Mežviju” ļaudīm.

22. jūnijā plkst. 20.00 Leimaņu Tautas nama estrādē Jāņu dienai veltīts pasākums – Leimaņu amatierteātra izrāde: R. Blaumanis “Paradīzē”. Pēc tam ielīgošanas zaļumballe, spēlē grupa “Kamēr jauni”.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

Neretā aizvadīti sestie Sēlijas novadu Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā puķu vainagā”

Download PDF

Latgales Reģionālās TV video

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv