Daily Archives: 05/04/2018Publicēta karte ar šogad plānotajiem valsts ceļu būvdarbiem

Līdz ar ceļu būvdarbu sezonas sākšanos VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv ir pieejama ceļu remontdarbu karte, kurā ikviens var apskatīt šogad valsts autoceļu tīklā plānotos ceļu remontdarbus un spēkā esošos satiksmes ierobežojumus.

Izsludināts biznesa ideju konkurss ”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”

business idea

Ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.64 “Par biznesa ideju konkursa ”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” ir apstiprināts nolikums biznesa ideju konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”.

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

planosana

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts Programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Piedalies Jēkabpils novada 2018. gada NVO iniciatīvu konkursā!

NVO konkurss 2018

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 5000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2018”

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, novadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene – Mārīte un Gaitis Poļi – Vedēji 2017.

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Pašvaldība sadarbībā ar uzņēmēju īstenos ceļa infrastruktūras uzlabošanas projektu

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 29. novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.3.3.1.0/17/I/011 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” īstenošanu.

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto Dignājas pamatskolas direktora amatu

book_vak

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv, pa pastu Jēkabpils, Rīgas iela 150a, 2.kabinets, LV-5202, vai iesniegt personiski slēgtā aploksnē Jēkabpils novada pašvaldībā 2. kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī līdz 2018. gada 27. aprīlim, plkst. 17.00, uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Dignājas pamatskolas direktora amatu”. Tālrunis uzziņām 65220733; 65220736.

Pielikumā nolikums ar prasībām un iesniedzamo dokumentu saraksts: Pielikums

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv