Daily Archives: 05/04/2018Publicēta karte ar šogad plānotajiem valsts ceļu būvdarbiem

Download PDF

Līdz ar ceļu būvdarbu sezonas sākšanos VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv ir pieejama ceļu remontdarbu karte, kurā ikviens var apskatīt šogad valsts autoceļu tīklā plānotos ceļu remontdarbus un spēkā esošos satiksmes ierobežojumus.

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Download PDF

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts Programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Piedalies Jēkabpils novada 2018. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Download PDF

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 5000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2018”

Download PDF

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, novadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene – Mārīte un Gaitis Poļi – Vedēji 2017.

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Pašvaldība sadarbībā ar uzņēmēju īstenos ceļa infrastruktūras uzlabošanas projektu

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 29. novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.3.3.1.0/17/I/011 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” īstenošanu.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv