Daily Archives: 19/03/201823. martā Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums Brodos

Download PDF

23. martā plkst. 12.00 Jēkabpils novada Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums Ābeļu Tautas namā.

Programmā:

Plkst. 11.30 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Ābeļu pagasta Nagļu kapsētā,

Plkst. 12.00 Komunistiskā genocīda upuru atceres dienai veltīta pēcpusdiena Ābeļu Tautas namā:

21. martā rīkos sanāksmi Zasas pagasta iedzīvotājiem

Download PDF

Zasas pagasta pārvalde informē, ka 21. martā plkst. 15.00 Zasas kultūras namā notiks iedzīvotāju sanāksme. Dienas kārtībā dažādi aktuāli jautājumi un informācija par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanā no 2018. gada 1. jūnija. Sanāksmi organizē Zasas pagasta pārvalde.

Tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izstrādē sākusies resursu izpēte un novērtēšana

Download PDF

Tērvetes novadā reģistrētā biedrība “Latviešu karavīrs” sākusi pētījumu “Zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojoši tūrisma resursi Zemgalē jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš “ izveidei”.

Pētījums notiek ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI – 187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” atbalstu. Projekta mērķis ir sabiedrībā veidot dziļāku izpratni par baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, attīstīt jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu – starptautisku maršrutu, kas ļaus attīstīt kultūras tūrismu reģionā, dažādot piedāvājumu, paaugstināt produktu kvalitāti un pieejamību.

Piedalies un esi līdzcietīgs!

Download PDF

Spriežot par cilvēku, atceries viņa dāvātos līksmības brīžus! Dzīvo tā, it kā katra diena būtu pirmā un pēdējā! Nāves ieslēgti, nezinām, kad tā mūs pieņems savā varā. Vairosim prieku!

Mūsu gadsimta slimība ir piemeklējusi gaišu, labu cilvēku – muzikantu, Jāni T., “Sieru”, kura dziesmu pavadībā ballītēs jauki esam pavadījuši savus jaunības (un ne tikai) gadus. Nu ir laiks palīdzēt Jānim! Viņš nezina, kas sagaida. Mēs arī ne.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv