Daily Archives: 13/03/2018Leimaņu pagastā tiek veikti pārbūves darbi pašvaldības ceļa posmam

Download PDF

celji

2017. gada nogalē Jēkabpils novada Leimaņu pagastā tika uzsākta pašvaldības ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros. Visa ceļa garums ir 6,3 km. Pārbūve norit 3,378 km garumā.

Projekta ““Ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” aktualitātes

Download PDF

celji

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA finansēta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Jēkabpils novada Dignājas pagastā projekta Nr.17-05-A00702-000098 „Ceļa Nr. 2-2 „Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.2-2 „ Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.

Aicina nebojāt grants ceļus šķīdoņa laikā

Download PDF

Uz grants autoceļiem visā valsts teritorijā ir iestājies šķīdonis. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām, uz atsevišķiem pašvaldības grants autoceļiem – jau no 7 tonnām.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv