Daily Archives: 22/02/2018Ēnu diena Rubeņu pamatskolā

Download PDF
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Ēnu diena Jēkabpils novada skolās

Download PDF

Ēnu diena 2018. gadā norisinājās 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Cirsmu izsole Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2018. gada 14. martā plkst. 11:15 tiek rīkota cirsmu izsole.

Meža cirsmu 9 (deviņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Palmas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 75 000,00. Līdz 12.03.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.03.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv