Daily Archives: 13/02/201817. februārī izrāde Rubenes kultūras namā

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. februārī plkst. 13:00 Rubenes kultūras namā Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde – Danskovītes komēdijas “Ontans i Anne” IX daļa “Ontans i saime”. Ieeja: EUR 3.

Jēkabpils novada Sociālais dienests informē par jaunumiem un izmaiņām sociālo pabalstu apmēra un saņemšanas kārtībā

Download PDF

No 2018.gada 1.janvāra stājusies spēkā MK noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, lai ģimene vai  atsevišķi dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu.

Sociālo palīdzību sniedz pamatojoties uz ģimenes (personas) materiālo resursu-ienākumu un īpašuma novērtējumu,  individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 euro, ka arī ir ievēroti citi nosacījumi, lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgās

ģimenes statusam un piešķir pēc iepriekš minētas kartības, ja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv