Daily Archives: 12/02/201817. februārī koncerts Dubultos

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. februārī plkst. 20:00 Kalna kultūras namā koncerts “lai sirdī būtu prieks”. Koncertā piedalās: Dunavas līnijdeju grupa “Maybe”, Rubenes VPDK “Rasa”, Rites t/n vokālais ansamblis “Rites balss”, Kalna pag. amatierteātris “Vienība”. Visi laipni aicināti! Ieeja: EUR 1. Plkst. 22:00 mīlestības balle. Spēlē: Ainārs Lipskis (Ludza). Ieeja: EUR 3.

VAKANCE | Sēlijas prasmju muzeja vadītājs Zasā

Muzeju_nakts_Zasa_20.05.2017g_25
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanas uz Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku (darba vieta Zasā un Jēkabpils novada teritorijā)
Galvenās prasības pretendentam:

Augstāka profesionālā vai akadēmiskā izglītība (vēlams humanitārajās zinātnēs);

Notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes

2018. gada februāra mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem. Sanāksmju sākumā novada lauku attīstības konsultante stāstīs par izmaiņām nodokļu likumdošanā un šī gada platību maksājumos. Ar novada aktualitātēm, plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāksmēs piedalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Par jaunu Zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma, Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstot iesniegumu vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. februārī plkst. 19:00 Ābeļu Tautas namā lieliska garastāvokļa pasākums “Manai mīļai sirsniņai…” Noskaņai koncerts: piedalās Ābeļu Tautas nama pašdarbības kolektīvi un viesi – līnijdeju grupa “Labirints ar draugiem”. Plkst. 21:00 ballīte kopā ar Jāni Ancānu. Līdzi mazs groziņš un lielisks garastāvoklis. Mīļi gaidīti! Ieeja uz balli – EUR 3.

Animācijas filmas izrāde novadā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Šonedēļ Jēkabpils novadā skatāma lieliska un sirsnīga animācijas filma mazajiem skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu patruļa”: 13.02. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā, 14.02. plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā, 15.02. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā, 16.02. plkst. 18.00 Ābeļu Tautas namā un 17.02. plkst. 12.00 Dignājas pamatskolā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv