Monthly Archives: February 2018Skolēni Ēnu dienā iepazīst Jēkabpils novada administrāciju

14. februārī skolēni no Jēkabpils novada kā arī citiem novadiem iepazinās ar Jēkabpils novada administrāciju, kļūstot par ēnotāju kādam no novada speciālistiem.

15.02.2018. plkst.12.00 plānota ārkārtas domes sēde.

Darba kārtībā 3 jautājumi:

1. Par projekta “Radošie ciemi: tradicionālie festivāli, amatniecība un tautas māksla” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
2. Par projekta “Drošas kaimiņattiecības – drošības līmeņa palielināšana sabiedrībai lauku teritorijās” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
3. Par projekta “Sociālo pakalpojumu pievilcības, pieejamības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunas metodes” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
4. Par finansējumu biedrībai Sporta klubs “Alko Racing Team” sacensību organizēšanai

 

15. februārī Apvienotā KOMITEJU sēde un Ārkārtas DOMES sēde

jēkabpils novada logo ģerbonis

15. februārī Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē, Rīgas ielā 150a:

plkst. 9:30 Apvienotā komiteju sēde;

Darba kārtība

plkst.12.00 plānota ārkārtas domes sēde.

Augstskolu un koledžu diena

Iespēju iepazīstināt jauniešus ar piedāvātajām programmām un profesiju daudzveidību Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra rīkotajā Karjeras dienā Jēkabpils Tautas namā 25. janvārī izmantoja dažādas izglītības iestādes – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Robežsardzes koledža un Policijas koledža.

Karjeras izglītība Salas vidusskolā

Ar 2017.gada oktobri Salas vidusskola sāka realizēt Eiropas Savienības fonda projektu Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Sabiedrībā bieži izskan pārdomas, vai skolā ir nepieciešams šāda veida projekts.

17. februārī izrāde Rubenes kultūras namā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. februārī plkst. 13:00 Rubenes kultūras namā Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde – Danskovītes komēdijas “Ontans i Anne” IX daļa “Ontans i saime”. Ieeja: EUR 3.

Jēkabpils novada Sociālais dienests informē par jaunumiem un izmaiņām sociālo pabalstu apmēra un saņemšanas kārtībā

No 2018.gada 1.janvāra stājusies spēkā MK noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, lai ģimene vai  atsevišķi dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu.

Sociālo palīdzību sniedz pamatojoties uz ģimenes (personas) materiālo resursu-ienākumu un īpašuma novērtējumu,  individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 euro, ka arī ir ievēroti citi nosacījumi, lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgās

ģimenes statusam un piešķir pēc iepriekš minētas kartības, ja

17. februārī koncerts Dubultos

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. februārī plkst. 20:00 Kalna kultūras namā koncerts “lai sirdī būtu prieks”. Koncertā piedalās: Dunavas līnijdeju grupa “Maybe”, Rubenes VPDK “Rasa”, Rites t/n vokālais ansamblis “Rites balss”, Kalna pag. amatierteātris “Vienība”. Visi laipni aicināti! Ieeja: EUR 1. Plkst. 22:00 mīlestības balle. Spēlē: Ainārs Lipskis (Ludza). Ieeja: EUR 3.

VAKANCE | Sēlijas prasmju muzeja vadītājs Zasā

Muzeju_nakts_Zasa_20.05.2017g_25
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanas uz Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku (darba vieta Zasā un Jēkabpils novada teritorijā)
Galvenās prasības pretendentam:

Augstāka profesionālā vai akadēmiskā izglītība (vēlams humanitārajās zinātnēs);

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv