Daily Archives: 22/12/2017Tuvojas Jēkabpils novada 2018. gada Zolītes čempionāts!

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Aicinām zolmaņus uz Jēkabpils novada 2018. gada Zolītes čempionātu!

NOLIKUMS

Baiba Čākure

Izsaki savu viedokli par saistošajiem noteikumiem!

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 28.decembrī Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 27.decembra plkst. 16:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības” projektu.

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

<< SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTS >>

Jēkabpils novada pašvaldība

No Jaunā gada palielināsies atlīdzības apmērs audžuģimenēm un adoptētājiem

Download PDF

No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības apmērs audžuģimenei, kura aprūpē vienu bērnu būs analoģisks atlīdzības apmēram, kāds noteikts par adoptējamā bērna aprūpi jeb bērna kopšanas pabalsta apmēram līdz bērna pusotra gada vecumam, ir 171 eiro. To paredz 12. decembrī valdībā pieņemtie „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu””.

Komandai “x99/Slīterāni” šogad iegūts tituls “Stiprākais klubs Latvijas čempionātā”

Download PDF

ll_4439987511. decembrī otro gadu pēc kārtas Ādažu Kultūras centrā tika svinīgi sveikti labākie 2017. gada motokrosa sezonas sportisti un komandas. Komanda “x99/Slīterāni” šogad ieguva Latvijas lielo ceļojošo kausu un titulu “Stiprākais klubs Latvijas čempionātā”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv