Daily Archives: 07/11/2017Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. novembrī plkst. 19:00 Kalna pagasta kultūras namā Jēkabpils novada svinīgs sarīkojums veltīts Latvijas proklamēšanas dienai “No četriem novadiem austs “. Programmā: Jēkabpils novada Goda rakstu pasniegšana, svētku koncerts.

Plkst. 22:00 Svētku balle. Spēlē grupa “Kamēr jauni”. Ieeja brīva.

Sandra Vecumniece

ATGĀDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU!

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina, ka tuvojas 2017.gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas ceturtais maksāšanas termiņš 15.11.2017.

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai visi maksājumi veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem periodiem, jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar NĪ nodokļu administratori pa tālruni Nr.65220820 vai e-pastu: airita.liepina@jekabpilsnovads.lv

Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2017. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienu un nolēma:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv