Daily Archives: 26/09/20174. oktobrī seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Brodos

Lauku partnerības “Sēlija”

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017. gada otrajam projektu konkursam”

 PROGRAMMA

Noslēgušās apmācības jauniešiem “IT as a tool”

15. septembrī, Zasas pagasta kultūras namā tika aizvadītas apmācības Jēkabpils novada jauniešiem “IT as a tool”. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par sociālo mediju lietošanu vēršot uzmanību uz drošību internetā.

Apmācības Jēkabpils novada iedzīvotājiem par “Zero waste”

19. septembrī, Dignājas sabiedriskajā centrā norisinājās apmācības Jēkabpils novada iedzīvotājiem par Zero waste, jeb dzīvi bez atkritumiem.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2017.gada oktobrī

22289606_10212150459131636_1812563677367745235_o

Dignājas pagasts

28.10. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolas zālē folkloras kopas “ Dignojīši” 10 gadu jubilejas koncerts “Pī Daugavas loba dzeive”.

Dunavas pagasts

03.10. plkst. 12.00 Dunavas kultūras namā – lekcija par onkoloģijas profilaksi pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma laikā būs pieejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs.

21.10. plkst. 15.00 Dunavas kultūras namā viesosies Rubenes kultūras nama amatierteātris ar izrādi – komēdiju “Tēva meitas” pēc Danskovītes, režisore Ilona Kantāne.

21.10. plkst. 22.00 Dunavas kultūras namā groziņballe kopā ar duetu “Kristīne & Alvis”, aicinām pieteikt galdiņus pa tel.nr. 20239071.

Kalna pagasts

13.10. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā  Jēkabpils novada pašdarbnieku pateicības un atpūtas vakars.

20.10. plkst. 10.00 Kalna kultūras namā – lekcija par Sirds veselību pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma laikā būs pieejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs.

28.10. plkst. 20.00  kultūras namā  amatierteātris „ Vienība” izrādīs lugu „ Laulības treniņu aģentūra” . Visi laipni aicināti!

Īstenots projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Dunavas pagastā

ZM_LAD

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 “”Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jēkabpils novadā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” garums ir 4,6888 km. Projekta kopējās izmaksas ir 281 905,43 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītājs –  Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv