Daily Archives: 20/09/2017Iespēja iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada 2018. gada budžeta plānošanai

jēkabpils novada logo ģerbonis

Jau šonedēļ, piektdien, uzsākam sanāksmju ciklu pagastos par investīciju plānošanu 2018.gada pašvaldības budžetā. Sanāksmēs tiek aicināti piedalīties iestāžu vadītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī ikviens, kuram ir interese un priekšlikumi sava pagasta un novada kopumā attīstībai.

Sanāksmes notiks:

22.septembrī Ābeļu pagasta pārvaldē plkst.11.00

25.septembrī Rubenes pagasta pārvaldē plkst.14.00

26.septembrī Dunavas pagasta bibliotēkā plkst.9.00

26.septembrī Dignājas sabiedriskajā centrā, Dignājas pamatskolā plkst.11.00

27.septembrī Kalna pagasta pārvaldē, plkst.11.00

27.septembrī Leimaņu pagasta pārvaldē, Mežgalē, plkst.13.00.

29.septembrī Zasas pagasta pārvaldē, plkst.9.00

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no nokavējuma un soda naudas

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies. 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv