Daily Archives: 18/09/2017Dignājas baznīcā iemirdzējusies restaurētā lustra

“Rietumu Bankas labdarības fonds” kopš 2012. gada rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums”. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Šogad rīkotajā projektu konkursā atbalstu guva Dignājas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts Dignājas baznīcas lustras restaurācijai. Līdzfinansējumu projekta īstenošanai nodrošināja Jēkabpils novada pašvaldība.

1. septembris Ābeļu pamatskolā

Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Guntu Klaužu.

Pirmo reizi skolas durvis šajā mācību gadā vēra 14 pirmklasnieki un 7 sagatavošanas grupiņas bērni, kurus laipni sagaidīja skolotājas Gunta un Sandra. Devītklasnieki skolotājas Guntas Bičoles vadībā bija sagatavojuši interesantu ielūkošanos mācību priekšmetu nozīmībā, bet par galveno skolas dzīvē tomēr tika atzīts Zvans. Skolēnus sveica  Zinību dienā arī Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis Subatiņš, novēlot katru dienu iegūt jaunas prasmes un zināšanas, tās pielietot.

Piesakies koncertam “Atnāc ar savu dziesmu” Zasā 27.oktobrī

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Kā jau ierasts, arī šogad Zasas kultūras nams aicina uz pasākumu “Atnāc ar savu dziesmu”, kas notiks 27.oktobrī plkst. 19.00. Ja Tu zini, ka vari, ja kaimiņiem patīk kā tu dziedi, ja mamma lepojas, tad PIESAKIES! Katram dalībniekam šim koncertam ir jāsagatavo muzikāls priekšnesums, un piesakoties jānorāda dziesma, kura tiks izpildīta. Pieteikties iespējams Zasas kultūras namā personīgi, pa tālruni 20371520 vai rakstot zasaskn@jekabpilsnovads.lv līdz 6. oktobrim (ieskaitot).

Aicina ziedot mazturīgiem onkoloģijas pacientiem Latvijā

Lai sniegtu atbalstu mazturīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus skārusi onkoloģiska saslimšana, ir izveidots “O fonds”. Līdz šim fonds bija pazīstams kā “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Fonds tika dibināts 2005. gadā, un tā sākotnējais mērķis bija veicināt kopienu centru rašanos un atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas darbojās sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā. Šajā laikā fondam izdevās piesaistīt ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā, atbalstot vairāk nekā 300 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos. Taču, ņemot vērā sarežģīto situāciju onkoloģijas jomā, fonds nolēma paplašināt darbību un pievērst pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu atbalstam.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, pensiju indeksācija notiek katru gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus (iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas apmēru.

Jēkabpils novads piedalās IV Tūrisma informācijas tirgū Pļaviņās


9. septembrī Pļaviņās norisinājās IV Tūrisma informācijas tirgus. Tajā piedalījās Latvijas pilsētu un novadu informācijas centri, dažādu dabas un tūrisma objektu pārstāvji. Plašs bija amatnieku un mājražotāju piedāvājums – pinumi, ziepes, mājas vīns, maize, saldumi, neparasti ievārījumi, adījumi un citi roku darbi.

Zvērināti advokāti 20. septembrī sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas

Vēlējāmies jūs informēt, ka Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk klusums”” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros, iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem (zvērinātiem advokātiem). Konsultāciju iespējams saņemt 20. septembrī, zvanot uz tālruni 116006 laika posmā no 9:00 līdz 18:00.

Konsultāciju iespējams saņemt ne tikai jautājumos par vardarbību un noziedzīgiem nodarījumiem, bet arī civiltiesībās utml..

Tēva dienas Dignājas pamatskolā

Šogad mēs, Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupiņa, turpinājām pagājušajā gadā iesākto tradīciju – Tēva dienu.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv