Monthly Archives: September 201730. septembrī Mežgales kultūras namam – 50

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

30. septembrī plkst. 19:00 Leimaņu pagasta Mežgalē kultūras nama 50 gadu jubilejas svinības. Vietas pie galdiņiem var pieteikt pa tālruni 28315265. Plkst. 22:00 ballē spēlēs “Klintaines kapella”. Piedalīšanās bez maksas, līdzi ņemot groziņus.

Bāriņtiesas kontakti un personu rīcība neatliekamās situācijās

Download PDF

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmajā daļā paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu vai citādu viņa apdraudējumu, vai viņa tiesību pārkāpumu.

Vardarbības sekas, ja tās netiek savlaicīgi atklātas un pārtrauktas, ir ne tikai tā fiziskā vai emocionālā trauma, ko bērns iegūst. Bērnībā pārdzīvotās vardarbības sekas var izpausties arī vēlāk, bērnam kļūstot pieaugušam, kā nespēja pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, un bieži vien kļūstot par vardarbības izdarītāju pret saviem bērniem. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpīgi izvērtēt visus gadījumus, kad bāriņtiesai tiek ziņots par iespējamu vardarbību pret bērnu un nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai vardarbību novērstu un bērns saņemtu nepieciešamo palīdzību.

Saņemot ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bāriņtiesas pienākums ir nekavējoties pārbaudīt šo informāciju.

29. septembrī Jēkabpils novada senioru pēcpusdiena Dubultos!

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Jau rīt, 29. septembrī plkst. 13:00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada senioru pēcpusdiena “Miķeļdienas noskaņās” mūzikas ritmos ar kapellu no Dekšārēm. Īpašais viesis – Ainārs Bumbieris. Sīkāka informācija par transportu pie sava k/n vadītāja.

Sandra Vecumniece

8. oktobrī dievkalpojums un koncerts Dignājas baznīcā!

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Atzīmējot Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums” atbalstītā projekta “Dignājas evaņģēliski luteriskās baznīcas lustras restaurācija” noslēgumu, aicinām 2017.gada 8.oktobrī plkst.14.00 piedalīties dievkalpojumā un koncertā Dignājas baznīcā “Gaisma dvēselei”. Koncertā muzicēs Dignājas folkloras kopa “Dignojīši” un muzikālā konkursa “Ineses Galantes talanti” 2014. gada konkursante Olga Barišmane (vokāls), koncertmeistare Gundega Dūda-Dzene.

Dzidra Nartiša

4. oktobrī seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Brodos

Download PDF

Lauku partnerības “Sēlija”

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017. gada otrajam projektu konkursam”

 PROGRAMMA

Noslēgušās apmācības jauniešiem “IT as a tool”

Download PDF

15. septembrī, Zasas pagasta kultūras namā tika aizvadītas apmācības Jēkabpils novada jauniešiem “IT as a tool”. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par sociālo mediju lietošanu vēršot uzmanību uz drošību internetā.

Apmācības Jēkabpils novada iedzīvotājiem par “Zero waste”

Download PDF

19. septembrī, Dignājas sabiedriskajā centrā norisinājās apmācības Jēkabpils novada iedzīvotājiem par Zero waste, jeb dzīvi bez atkritumiem.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2017.gada oktobrī

Download PDF

Dignājas pagasts

28.10. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolas zālē folkloras kopas “ Dignojīši” 10 gadu jubilejas koncerts “Pī Daugavas loba dzeive”.

Dunavas pagasts

03.10. plkst. 12.00 Dunavas kultūras namā – lekcija par onkoloģijas profilaksi pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma laikā būs pieejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs.

21.10. plkst. 15.00 Dunavas kultūras namā viesosies Rubenes kultūras nama amatierteātris ar izrādi – komēdiju “Tēva meitas” pēc Danskovītes, režisore Ilona Kantāne.

21.10. plkst. 22.00 Dunavas kultūras namā groziņballe kopā ar duetu “Kristīne & Alvis”, aicinām pieteikt galdiņus pa tel.nr. 20239071.

Kalna pagasts

13.10. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā  Jēkabpils novada pašdarbnieku pateicības un atpūtas vakars.

20.10. plkst. 10.00 Kalna kultūras namā – lekcija par Sirds veselību pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma laikā būs pieejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs.

28.10. plkst. 20.00  kultūras namā  amatierteātris „ Vienība” izrādīs lugu „ Laulības treniņu aģentūra” . Visi laipni aicināti!

Īstenots projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Dunavas pagastā

Download PDF

ZM_LAD

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 “”Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jēkabpils novadā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” garums ir 4,6888 km. Projekta kopējās izmaksas ir 281 905,43 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītājs –  Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

28. septembrī DOMES SĒDE

Download PDF

28. septembrī plkst. 11:00 DOMES SĒDĒ

Jēkabpils novada administrācijas Sēžu zālē, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī

Domes sēdes DARBA KĀRTĪBA

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv