Daily Archives: 30/08/2017Pašvaldības delegācijas vizīte Šarkovščinā Baltkrievijā

Jēkabpils novada pašvaldības delegācija no šī gada 19 līdz 20 augustam devās vizītē uz Šarkovščinas rajonu Baltkrievijā ar mērķi piedalīties ikgadējos ābolu ražas svētkos – Ābolu festivālā ciemā Alaški. Jēkabpils novada pašvaldību vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un projektu speciāliste Agnese Kalniņa, savukārt svētku kultūras programmā – Rubenes kultūras nama vadītāja Inta Tomāne un folkloras kopa “Kāre”.

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Kalna pagastā

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki” posma garums ir 4,9631 km. Projekta kopējās izmaksas ir 261 726,87 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītāja  –  Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv