Daily Archives: 30/08/2017Pašvaldības delegācijas vizīte Šarkovščinā Baltkrievijā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības delegācija no šī gada 19 līdz 20 augustam devās vizītē uz Šarkovščinas rajonu Baltkrievijā ar mērķi piedalīties ikgadējos ābolu ražas svētkos – Ābolu festivālā ciemā Alaški. Jēkabpils novada pašvaldību vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un projektu speciāliste Agnese Kalniņa, savukārt svētku kultūras programmā – Rubenes kultūras nama vadītāja Inta Tomāne un folkloras kopa “Kāre”.

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Kalna pagastā

Download PDF

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki” posma garums ir 4,9631 km. Projekta kopējās izmaksas ir 261 726,87 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītāja  –  Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv