Daily Archives: 02/08/2017Par dabai draudzīgu atpūtu!

Daba ir mūsu paradīze. Lai mūsu rīcība pasākumos dabu nepadarītu vienreiz lietojamu, ikviens no mums var rīkoties videi draudzīgi.

Biedrība “homo ecos:”  šovasar ir uzsākusi projektu, kurā aicinām sabiedrību dabā atpūsties atbildīgi, īpašu uzmanību pievēršot plastmasas vienreizējo trauku nelietošanai. Videi draudzīgi varam būt, ievērojot vairākus rīcību principus.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbilstoši ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr. 59 apstiprinātajam “Nolikumam par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Kandidātiem izvirzāmās prasības:

Dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas no 2017. gada 1. augusta

Jēkabpils novada dome 2016. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr.305 “Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, kurā noteiktas dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas no 2017.gada 1.augusta.

Apstiprināta Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem sekojoša īres maksa:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv