Daily Archives: 02/08/2017Dunavas pamatskola piedāvā darbu vecākajai pavārei

Dunavas pamatskola aicina darbā vecāko pavāri uz pilnu darba laiku.

Iesniegumu un CV iesniegt Dunavas pamatskolā vai

Dunavas pagasta pārvaldē

līdz 16.08.2017.

Sīkāka informācija pa tālr. 26156562.

 

 

Par dabai draudzīgu atpūtu!

Daba ir mūsu paradīze. Lai mūsu rīcība pasākumos dabu nepadarītu vienreiz lietojamu, ikviens no mums var rīkoties videi draudzīgi.

Biedrība “homo ecos:”  šovasar ir uzsākusi projektu, kurā aicinām sabiedrību dabā atpūsties atbildīgi, īpašu uzmanību pievēršot plastmasas vienreizējo trauku nelietošanai. Videi draudzīgi varam būt, ievērojot vairākus rīcību principus.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbilstoši ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr. 59 apstiprinātajam “Nolikumam par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Kandidātiem izvirzāmās prasības:

Dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas no 2017. gada 1. augusta

Jēkabpils novada dome 2016. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr.305 “Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, kurā noteiktas dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas no 2017.gada 1.augusta.

Apstiprināta Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem sekojoša īres maksa:

Vakance!

Job-Offer

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes Galvenā speciālista izglītības jautājumos vakanci – 1 slodze, uz nenoteiktu laiku.
Prasības pretendentam:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
  • labas prasmes darbā ar datoru (IT) un datu bāzēm;
  • vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze izglītības vadības vai metodiskajā darbā pēdējos piecos gados.

Kontaktinformācija – Izpilddirektors tālr. 65220733, 29126223,  Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja p.i. tālr. 65220737, 29183714.
Motivācijas vēstuli un CV līdz 2017.gada 14.augustam sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  (Reģ.Nr.90009116789).

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv