Monthly Archives: August 2017Jēkabpils novadā jauna galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Jēkabpils novada pašvaldība līdz 2017. gada 14. augustam bija izsludinājusi pieteikšanos uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā speciālista izglītības jautājumos vakanci.

Uz brīvo vietu pieteicās divpadsmit pretendenti, nākamajā kārtā palika vien seši. Iepazīstoties ar kandidātiem klātienē un veicot pārrunas, darbā tika pieņemta Rainelda Muižniece. Iepriekš strādājusi Jēkabpils vakara vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, ir metodiskā darba pieredze.

Jaunā speciāliste darbu uzsāks ar 2017. gada 1. septembri. Iepriekš šajā amatā pienākumus veica Brigita Užule.

Bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā uz Līvāniem

18. augustā Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki pulcējās ekskursijai. Tā ir izveidojusies tradīcija – sākt jaunu darbības cēlienu ar kopīgu kādu izglītojošu un atraktīvu pasākumu. Lasītājiem bibliotekāre piedāvāja ekskursiju uz Līvāniem, uz stikla muzeju un amatniecības centru. Pirmais interesantais piedzīvojums daudziem lasītājiem bija braukšana ar prāmi pāri Daugavai no Vandāniem uz Līvāniem.
Stikla muzejā aplūkojām skaistos stikla izstrādājumus kā arī vērojām, kā tiek veidota stikla zivs, cik daudz pacietības un darba prasa no meistara pagatavot stikla zivtiņu.

Ievēlēta jauna Jēkabpils novada vēlēšanu komisija

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmā daļa paredz, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas. Jēkabpils novada dome ar 29.06.2017. sēdes lēmumu  Nr.173 (protokols Nr.10) noteica vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2017. gada 14. jūlijam un ar 27.07.2017. sēdes lēmumu Nr.212 (protokols Nr.11) pagarināja pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 10. augustam.

Realizēts “Meža dienu 2017” projekts

Jēkabpils novada pašvaldībai, Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas Valsts meži” Meža dienu 2017 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros, no Mežu attīstības fonda tika piešķirti 500,00 EUR.Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.

Volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls Zasā

Jēkabpils novada svētku ietvaros Zasā norisinājās atklātais volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls. Volejbols pulcēja 8 sieviešu un 8 vīriešu komandas, kur prasmīgākās top-3 komandas sieviešu konkurencē bija:

Veselību veicinošā nometne bērniem

Jūlijā, projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros, norisinājās 5 dienu nometne bērniem no 8-12 gadu vecumā. Nometni vadīja biedrība „Izaicini sevi”.

Skaistākā mūsu novada rota esam mēs paši!

“Jēkabpils novads ir mūsu mājas. Te mēs dzīvojam, strādājam, audzinām bērnus, te mēs dziedam, dejojam un priekā mirdzošām acīm lūkojamies debesīs. Te mēs satiekamies, draudzējamies, mīlam. Izpalīdzam, pasakām labu vārdu un padodam roku. Te mēs esam viens otram.”/L.Aišpure/
25. un 26. augustā Zasā tika svinēti ikgadējie Jēkabpils novada svētki.

Delegācija no Zarasai viesojas Jēkabpils novadā

25. augustā Jēkabpils novadā viesojās delegācija no Zarasai rajona pašvaldības (Lietuva), ar kuru 12. augustā Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu Zarasai pilsētā. Sadarbības partneri tika aicināta ar mērķi iepazīties ar Jēkabpils novadu un apmeklēt Jēkabpils novada svētkus Zasā.

Pašvaldības delegācijas vizīte Šarkovščinā Baltkrievijā

Jēkabpils novada pašvaldības delegācija no šī gada 19 līdz 20 augustam devās vizītē uz Šarkovščinas rajonu Baltkrievijā ar mērķi piedalīties ikgadējos ābolu ražas svētkos – Ābolu festivālā ciemā Alaški. Jēkabpils novada pašvaldību vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un projektu speciāliste Agnese Kalniņa, savukārt svētku kultūras programmā – Rubenes kultūras nama vadītāja Inta Tomāne un folkloras kopa “Kāre”.

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Kalna pagastā

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki” posma garums ir 4,9631 km. Projekta kopējās izmaksas ir 261 726,87 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītāja  –  Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv