Daily Archives: 03/07/2017“Tenisa klubs Noras” rīko tenisa turnīru

“Tenisa klubs Noras” rīko septiņu posmu tenisa turnīru amatieru vidū Jēkabpilī un tuvākajā apkārtnē.

Nolikums

MĒRĶIS UN UZDEVUMI.

  • Veicināt tenisa attīstību amatieru vidū Jēkabpilī un tuvākajā apkārtnē.
  • Popularizēt lielo tenisu. Noskaidrot labākos amatierus tenisā.

Turnīra posmi: 17.06; 01.07; 08.07; 29.07; 12.08; 26.08; 16.09 

Siena skulptūras rotās Kaldabruņas Pļavas muzeja ābeļdārzu jau desmito gadu

Jūlija pirmajā nedēļā, šogad – no 4. līdz 8. jūlijam – Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņā notiks gadskārtējais siena skulptūru plenērs “Siena dienas”. Desmitgade – tieši tik ilgi jau šajā Sēlijas ciematā rodas īpaša pasaule.

Desmitgadei ir tās svaram atbilstoša tēma “Pasaules radīšana”. Atgādināsim – 2015. gadā plenēra tēli atainoja Raiņa daiļradi, savukārt, 2016. gadā apspēlējām Šekspīru. Gan nopietni, gan ar labdabīgu smaidu – desmit gados patiešām var radīt pasauli no sapņiem un siena. To turpināsim darīt arī šovasar.

Izmaiņas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas spēkā no 2017.gada 1.jūlija

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

28.1 pants Darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi subjekti

1) fiziskās personas, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

  • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā (neattiecina uz fiziskajām personām – zemnieku saimniecības īpašniekiem, kuri savu saimniecisko darbību veic, izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu);
  • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (Pašvaldības komisija pārbaudīs šā minētā rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā izpildi);

Bērnības svētki

minnie

Aicinām pieteikt mazos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada teritorijā (vēlamais vecums līdz 7 gadiem) uz Bērnības svētkiem 2017. gada 29.jūlijā, plkst. 12.00, Rubenes pagasta estrādē.

Peles Minnija un Mikijs sagaidīs un izšūpos visus bērniņus Bērnības svētku šūpolēs, kā arī gādās par citām atrakcijām un pārsteigumiem.

Bērniņus un krustvecākus lūgums pieteikt līdz 2017. gada 20. jūlijam pie sava pagasta kultūras darbinieka. Sīkāka informācija pa tālr. 26478498 (Inta Tomāne) vai 27829666 (Aļona Semeiko).

Personas kods un tā maiņa

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”.

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”. Jaunais personas kods, kas sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv