Daily Archives: 10/05/2017Dignājas pagastā uzstādīts jauns sporta aprīkojums

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 16-05-AL24-A019.2202-000002 “Sporta aprīkojuma dažādošana Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ar mērķi uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu un dažādošanu Jēkabpils novada teritorijā. Projekta ietvaros pašvaldība ir iegādājusies un uzstādījusi pārvietojamus rezervistu soliņus ar nojumi un āra sporta trenažierus Dignājas pagastā pie Dignājas pamatskolas.

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu

Atgādinām, ka 2017.gada II ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir 15.maijs. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu iespējams veikt portālos www.latvija.lv,  www.epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu kontiem vai skaidrā naudā pagastu pārvaldēs. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūdzam precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses vai kadastra numurus, par kuru veikts maksājums.

Radošas un izglītojošas aktivitātes jauniešiem pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros

5. maijā, Jēkabpils novada , Kaldabruņas skolā, biedrībā “ Ūdenszīmes” notika radošas un izglītojošas aktivitātes pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros. Pasākums “Ziedoņa zvani” ir Daugavpils Universitātes studentes Lienes Linartes, biedrības “Ūdenszīmes” un Jēkabpils novada pašvaldības kopīgi organizēts pasākums. Pasākuma ietvaros tika piedāvātas aktivitātes visdažādākajai mērķauditorijai. Aktivitāšu mērķis bija pievērst sabiedrības, sevišķi, jauniešu uzmanību, lai parādītu lauku apvidus burvību un iespējas, kuras varam gan izmantot, gan radīt.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv