Monthly Archives: May 2017Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2017. gada jūnijā, jūlijā

Jāņu_Vainags

Jūnijs

Ābeļu pagasts

22.06. plkst. 18.00 laukumā pie Ābeļu tautas nama Jāņu ielīgošana.

Dignājas pagasts

22.06. plkst. 19.00 Dignājas brīvdabas estrādē Baltinavas teātra “Palādas” izrāde; plkst. 22.00 Zaļumballe.

Kapusvētki Jēkabpils novadā un apkārtnē 2017

Pieejamā informācija uz 29.05.2017:

Kapusvētki 2017 Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās

Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās:

11. jūnijā Leimaņu pagasta kapos plkst. 1500
25. jūnijā Auzānu kapos plkst. 1500
25. jūnijā Dzelznavas kapos plkst. 1600

Šonedēļ – pašvaldību vēlēšanas

Sestdien, 2017. gada 3. jūnijā, Latvijā notiks republikas pilsētu domju un novadu domju vēlēšanas. Balsot iespējams jau no 31. maija. Vairāk informācijas: www.cvk.lv/

2. jūnijā Dignājas baznīcā Baznīcu nakts!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

2. jūnijā no plkst. 18:00 līdz pusnaktij Dignājas baznīcā Baznīcu nakts!

Pasākuma programma:

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja amatu (1 likme uz nenoteiktu laiku).

Konkursa pretendentu atlases kritēriji:

  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • pretendentam ir vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

  • pretendenta pieteikums – iesniegums (rekomendācijas pievienot pieteikumam);
  • izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju);
  • motivācijas vēstuli;
  • Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes darbības attīstības koncepciju (līdz piecām A4 formāta lapām datorrakstā);
  • dzīves un darba aprakstu (CV).

Nolikums

Pieteikumu var iesūtīt pa e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv vai pa pastu, norādot adresātu – Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5201, vai iesniedzot personīgi Jēkabpils novada pašvaldībā, 2.kabinetā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī vai elektroniski. Uz aploksnes jānorāda “Konkursam uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2017.gada 21.jūnijam plkst.12.00.

Maksimālais mēnešalgas apmērs 1050 EUR.

Tālrunis uzziņām 29126223.”.

Kultūras pasākumi Jēkabpils novadā šajā nedēļas nogalē (26. – 28. maijs)

Daugavas svētki Ābeļu, Dunavas un Dignājas pagastos

26. maijā plkst. 16.00;
27. maijā plkst. 12:00;
27. maijā plkst. 20:00

Izrāde “Bērns vārdā Rainis” Tadenavā

26. maijā
plkst. 13.00

Koncerts “Kokles kokā” Kaldabruņā

26. maijā
plkst. 15:00

Tadenavas iedzīvotāju salidojums

27. maijā
plkst. 15.00

Ģimeņu festivāls Rubeņos

28. maijā
plkst. 11.00

Spied uz attēla,
lai skatītu sīkāk!

 

29. maijā veselības vingrošana pieaugušajiem Zasā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldība piedalās Latvijas Veselības nedēļā. Šogad Zasas vidusskolas sporta zālē norisināsies “Veselības vingrošana pieaugušajiem”, nodarbība notiek bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās. Dalībnieki aicināti tērpties sporta tērpā un ērtos sporta apavos. Nodarbībā plānota – aerobā slodze, kā arī spēka un lokanības vingrinājumi. Aicināts ir ikviens!

Domes sēde

jēkabpils novada logo ģerbonis

2017.gada 25.maija sēde plkst.11:00

Sēdes norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils

Darba kārtība

 

Jēkabpils novadā notiek vairāku grants ceļu posmu pārbūve

Vidusdaugavas TV video

Iespējams ērti noskaidrot, kurās iestādēs izmanto E-veselības sistēmu

Spied uz logo, lai skatītu interaktīvo karti!

Spied uz logo, lai skatītu interaktīvo karti!

Turpmāk iedzīvotāji ērtā un pārskatāmā veidā varēs noskaidrot, kuras ārstniecības iestādes un aptiekas  ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Šīs informācijas noskaidrošanai iedzīvotāji tiek aicināti izmantot interaktīvo karti, kas ir pieejama E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv