Daily Archives: 27/04/2017“Bebulācis” ciemojas Dignājā

Download PDF

Sveiki draugi! Kārtējā bēbīšskoliņas nodarbība ir pagājusi. Šoreiz bijām izbraukumā, ciemojāmies Dignājā pie Dignājas māmiņu kluba dalībniecēm. Lai arī diena solījās būt lietaina un drūma, tomēr, kad atbraucām ciemos, mūs sagaidīja saulīte. Kopā bijām diezgan paprāvs pulciņš!

Piedalies Jēkabpils novada 2017. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Download PDF

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 4500 euro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturisko vērtību izzināšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā, represēto un gados vecu personu dzīves stāstu, prasmju apzināšana,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes,

– novada NVO kapacitātes stiprināšana,

– sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana,

– vides un sporta infrastruktūras labiekārtošanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2017. gada 31. marta līdz 28. aprīlim.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv