Daily Archives: 18/04/2017Jēkabpils novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku Kalna pagastā – 0,6 slodzes

Job-Offer

Galvenie amata pienākumi

– veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, lai palīdzētu noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus;
– administrēt sociālo darbu un sociālo palīdzību programmā SOPA;
– organizēt un sniegt klientam nepieciešamo sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;
– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

Prasības pretendentiem

– otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā (Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 41.pants).

Vēlamās prasmes

iepriekšējā darba pieredze sociālā darba specialitātēs.

Piedāvājam

darbu uz nepilnu darba laiku (perspektīvā pilnu darba laiku);
stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz e-pasta adresi: novads@jekabpilsnovads.lv.
Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 29344339 vai 29126223.

Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2017. gada 8.maijam (ieskaitot)

Dunavas pamatskolai panākumi konkursā “Zaļais restarts”

Dunavas pamatskolas 1.-4. klases skolēni un audzinātāja Guna Auzāne piedalījās AS ”Latvijas Zaļais punkts” rīkotajā konkursā “Zaļais restarts”. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. No vairs nevajadzīgiem materiāliem radīt jaunas, praktiski izmantojamas lietas.

Jēkabpils novadā LEADER projekta ietvaros uzstādītas videokameras

video_noverosana

Jēkabpils novada pašvaldība projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2201-000003 “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos” ietvaros ir uzstādījusi videonovērošanas iekārtas Brodu, Dunavas un Zasas ciemos, ar mērķi uzlabot drošības sistēmu Jēkabpils novada teritorijā. Sabiedriskās kārtības un pārredzamības nodrošināšanai, Dunavas ciemā videonovērošanas sistēma uzstādīta pie Dunavas pamatskolas un pie autobusu pieturas, Brodu ciemā – pie Ābeļu pagasta pārvaldes ēkas, katlu mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā (pie ēkas Aldaunes iela 5), Zasas ciemā – pie Zasas pagasta pārvaldes ēkas, Zasas kultūras nama ēkas un pie autobusu pieturas. Projekta kopējās izmaksas ir 10 285,00 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 4767,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 5518,00 EUR. Plānotos videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas darbus veica SIA “Videoprojekts Baltija”.
Ceram, ka uzstādītās videokameras palīdzēs informatīvi administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, iespējamā vandālisma novēršanā un zādzību skaita samazināšanā novada teritorijā!

 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv