Daily Archives: 04/04/2017Darbadienas pārcelšana!

Download PDF

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 15.06.2016. rīkojumu Nr.342 “Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā”, Jēkabpils dome nolemj:

Pārcelt darbadienu no piektdienas, 2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 13.maiju visās Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

8. aprīlī aicina uz Dignājas kapsētas sakopšanas talku

Download PDF

Biedrība “CIRKUŽI”, sadarbībā ar Dignājas pagasta pārvaldi, sestdien, 8. aprīlī aicina uz Dignājas kapsētas sakopšanas talku.

Sākam plkst.9.00 un ceram uz labiem laika apstākļiem!

Informācija pa tel. Jānis 29426300, Dzidra 26436637

17. aprīlī Dubultos Lieldienu galda spēļu turnīrs visai ģimenei!

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

17. aprīlī plkst. 12:00 Kalna pagasta kultūras namā Lieldienu galda spēļu turnīrs visai ģimenei! Biljards, novuss, šautriņas, gaisa hokejs, galda teniss. Individuālās disciplīnas un aktivitātes visai ģimenei (arī pašiem mazākajiem). Šūposimies, ripināsim olas, zīmēsim un mūs zīmēs karikatūrists. Pasākums – BEZ MAKSAS. Informācija: 26824411.

Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole

Download PDF

MiglasJēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 19.aprīlī tiek rīkota nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole.

Plkst. 11.15. nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 19 000,00. Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Pašvaldība piedāvā īpašumu apsaimniekošanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība piedāvā nomāt vai iegūt īpašumā labi uzturētu pašvaldības īpašumu

Bērzgala pamatskola

Cirsmu izsoles Jēkabpils novadā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 11.aprīlī tiek rīkotas cirsmu izsoles.

Plkst. 11.15. meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 11 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plkst. 12.15. meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 40 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Lielā talka tuvojas!

Download PDF

Šogad talku reģistrācija tiek veikta jaunajā Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.

Lai reģistrētu talku, sākumlapā esošajā kartē jāieliek sarkanais punkts plānotajā talkas vietā, un pēc tam jāklikšķina uz labajā pusē esošās zilās pogas PIETEIKT TALKU. Karti var pietuvināt, attālināt, pārbīdīt. Līdz ko tas izdarīts, atveras reģistrācijas forma ar nepieciešamajiem laukiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais punkts nejauši ielikts kļūdaini, to var pārbīdīt, kamēr pieteikums vēl nav nosūtīts.

Talkas dienā darbosies arī īpaši reģionālie telefona numuri, uz kuriem sūtīt informāciju par talkas dienas aktivitātēm:
Zemgale + Rīga – 26909713
Latgale – 26909715

Uz šiem numuriem talku atbildīgie aicināti sūtīt īsziņas par talcinieku skaitu, interesantajiem atradumiem, savākto atkritumu daudzumu, sūtīt sveicienus talkotājiem citos novados, kā arī citas interesantas ziņas.

Šogad Lielajai Talkai ir arī jauns konkurss, kurā aicinām ikvienu sagatavot video par Latvijas zaļo tēlu – Latvijas vizītkarti. Konkursā var
piedalīties visi interesenti bez ierobežojumiem. Konkursa nolikums atrodams šeit: http://talkas.lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-zalai/

Novēlam veiksmīgu gatavošanos Lielajai Talkai! Kā arī gaidām jaukus iedvesmojošus stāstus par to, kā Jums veicas!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv