Visi jaunumi: Projektu jaunumiInvazīvās sugas – drauds vietējām sugām un ekosistēmām

Download PDF

Interreg Europe programmas projektā “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS) 9. jūnijā noticis tiešsaistes seminārs “Invazīvo svešzemju sugu klāsts Latvijā kļūst arvien plašāks: kā rīkoties?” aktivitātes A2.2 ietvaros, kurā speciālisti stāstīja par dažādiem ar invazīvo svešzemju sugu (ISS) saistītiem tematiem, kā arī aicināja dalībniekus uz diskusiju. Pirms pasākuma veikta dalībnieku anketēšana ar mērķi noskaidrot, kādi jautājumi saistībā ar tematu dalībniekiem ir svarīgi, lai tos varētu izdiskutēt semināra laikā.

Sagatavoti un iesniegti 3 projekti LEADER projektu konkursā

Download PDF

Pamatojoties uz biedrības Lauku partnerība „Sēlija” izsludināto atklāto konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Jēkabpils novada pašvaldība ir iesniegusi 3 projektus.

SIA “Jumīši” Rubenes pagastā īsteno LEADER projektu

Download PDF

Pagājušā gada nogalē SIA “Jumīši” uzsāka LEADER projekta “Mobilās pirts iegāde un jauna pakalpojuma uzsākšana uzņēmumā “ realizēšanu. Projekta ietvaros tika iegādāta mobilā (pārvietojamā) pirts un uzsākta tās noma. Projekta mērķis – uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna pakalpojuma izveide.

Atkārtoti aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība atkārtoti aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. jūnija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Ir noslēdzies “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu konkurss. Tā kā šajā projektu konkursā atsaucība nebija liela, tad, dodot iespēju interesentiem vēl paspēt pieteikties, projektu konkurss tiks izsludināts atkārtoti. Lūdzu, sekojiet aktualitātēm un esiet aktīvi!

Izglīto par aizsargājamu un retu augu Latvijā – peldošo ezerriekstu

Download PDF

Vidusdaugavas TV video

Download PDF

Spied uz mazās Facebook ikonas augšējā labajā stūrī, lai skatītu sīkāk!

Latvijas skolām vajadzīgi cilvēki, kas spēj ar aizrautību mācīt un mācīties

Download PDF

Vēl līdz 18. maijam iespējams pieteikties jaunajā izglītības projektā „Mācītspēks”, lai jau šogad kļūtu par vienu no 100 topošajiem skolotājiem un uzsāktu bezmaksas studijas Latvijā vienīgajā darba vidē balstītajā studiju programmā.

Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, projekta „Mācītspēks” ietvaros dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem.

Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

Download PDF

Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.

Noslēdzies biznesa ideju konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajam biznesa ideju konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” tika iesniegti trīs pieteikumi.

Izvērtējot iesniegtās projektu idejas, tika atbalstītas visas un nolemts piešķirt Jēkabpils novada pašvaldības Līdzfinansējumu:

  • projekta “Aprīkojuma iegāde sēļu sētā “Gulbji”” īstenošanai – 916,75 EUR;
  • projekta “Jumta seguma maiņa galvenajai staļļa “Druvas” ēkai” īstenošanai ‑ 2665,00 EUR;
  • projekta “Kafejnīca Zasas muižiņā” īstenošanai – 2361,01 EUR.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv