Visi jaunumi: Projektu jaunumiNoslēdzies projekts “Saglabāsim sēļu amatu prasmes”

selu_prasmes

Jēkabpils novadā šī gada decembrī ir noslēdzies projekts “Saglabāsim sēļu amatu prasmes” (līguma Nr. 17/1-14.2/K15). Projekta mērķis – izveidot izzinošu videomateriālu par senajām sēļu amatu prasmēm Jēkabpils novadā un iekļaut to “Sēlijas prasmju muzeja” ekspozīcijā plašākai sabiedrības pieejamībai. Projekta īstenošanai Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās VAS “Latvijas valsts meži” finansētās “Zemgales kultūras programmas 2017” ietvaros tika piešķirti 1040,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 539,09 EUR.

Jēkabpils novadā turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

celji

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi četru Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Pašvaldība šobrīd ir piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 7 pašvaldības ceļiem, no kuriem 3 jau ir realizēti pārbūvējot 14,15 km. 2018. gadā pašvaldība plāno sagatavot vēl vienu projekta pieteikumu iesniegšanai šajā programmā.

Zasā notika seminārs par dižkokiem

Biedrība “Augšzemes lauku NVO apvienība” realizē Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”. Projekta ietvaros ir veikta Jēkabpils novada dižkoku apsekošana un novērtēšana, izveidots praktisko padomu buklets par koku kopšanu, ir notikusi vides sakopšanas talka Dunavas pagasta Sudrabkalna parkā.

Ābeļu pagastā izveidota Jāņa Akuratera daiļrades taka

ladzem

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā ir noslēgušies projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros plānotie būvdarbi literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveidei.

Pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” izveidota labiekārtota teritorija

ladzem

 

            Leimaņu pagasta Mežgales ciemā – pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ir izveidota labiekārtota teritorija. Tajā ir nomainīts laukuma segums, izbūvēta nojume ar āra kamīnu, iegādātas ārtelpas spēles, izvietoti labiekārtojuma elementiem, novietoti soliņi ar velopedāļiem un ierīkoti apstādījumi.

Atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts

Jēkabpils novada pašvaldība 16.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”.

Labiekārtota sociālās aprūpes nama “Mežvijas” teritorija


Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītu un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansētu projektu, labiekārtota teritorija pie sociālās aprūpes nama “Mežvijas”, kas atrodas Leimaņu pagasta Mežgalē. Projekts īstenots, lai aprūpes nama iemītnieki varētu pavadīt brīvo laiku sakoptā vidē, stiprināt veselību un vasaras sezonā organizēt dažādas aktivitātes ārpus telpām.

Dižkoku sakopšanas talka Sudrabkalnā

Sestdien, 21.oktobrī Sudrabkalnā parkā notika vides sakopšanas talka, ko organizēja biedrība “Augšzemes lauku NVO apvienība” Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana” ietvaros.

26.oktobrī Lauku Eksporta klubu tikšanās un LEADER seminārs projektu potenciālajiem iesniedzējiem Kaldabruņā

„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER programmas ietvaros – „Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Izplatīšana izmantojot interneta tirdzniecības iespējas. Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 2017. un 2018. gada konkursos?”.Seminārs būs vienlaikus arī Lauku Eksporta klubu tikšanās reize.

Oktobra mēnesī aicinām visus interesentus ceturtdien, 26. oktobrī plkst. 11.00 Kaldabruņas skolā-Pļavas muzejā-biedrībā “Ūdenszīmes” ( Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads). Savā pieredzē un ar saistošu informāciju dalīsies lektori:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv