Visi jaunumi: Projektu jaunumiKonsultatīvs seminārs Jēkabpilī projektu sagatavošanai konkursam Zemgales NVO projektu programmā

Ceturtdien, 22. martā, plkst.15.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienības SR Dienas centrs “Kopā būt” zālē notiks konsultatīvs seminārs visām biedrībām/nodibinājumiem, kas ieinteresēti sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu Zemgales NVO projektu programmā. Semināru vadīs realizētājas organizācijas “Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

Kas paveikts projektā “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”

Biedrība „Augšzemes lauku NVO apvienība” vairākkārt ir pievērsusies vides jautājumu risināšanai un viens no tiem ir dižkoku apzināšana un saglabāšanas veicināšana.

Leimaņu pagastā tiek veikti pārbūves darbi pašvaldības ceļa posmam

celji

2017. gada nogalē Jēkabpils novada Leimaņu pagastā tika uzsākta pašvaldības ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros. Visa ceļa garums ir 6,3 km. Pārbūve norit 3,378 km garumā.

Projekta ““Ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” aktualitātes

celji

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA finansēta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Jēkabpils novada Dignājas pagastā projekta Nr.17-05-A00702-000098 „Ceļa Nr. 2-2 „Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.2-2 „ Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.

Biedrība “Cirkuži” saņem ZPR veicināšanas balvu

2018. gada 10. martā Ādažu novada Kultūras centrā notika Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) aizvadītās sezonas noslēguma pasākums, kurā tika sumināti projektu īstenotāji no tām pašvaldībām, kas ir SDL dalībnieki, un tika apbalvoti 2017. gada veiksmīgākie projekti.

Aicinām piedalīties sanāksmē par dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Dabas aizsardzības pārvalde un SIA “Reģionālie projekti” aicina interesentus piedalīties informatīvā sanāksmē par dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kas notiks 21.martā, plkst. 13:00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpās, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, tostarp 7 nozarēs un 7 izglītības iestādēs Jēkabpilī.

CFLA aicina uz semināru par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Otrdien, 13. martā, notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.

Pašvaldība izvērtē tūrisma objektus iekļaušanai vienotā maršrutā

Projektā Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Travel Smart”) kā viens no būtiskākajiem rezultātiem ir plānota kopīga tūrisma maršruta interaktīvās kartes izveide, kurā būs iekļauti 10 katrā projekta partnera: Anikšču dabas parka, Biržai dabas parka, Krekenavas dabas parka, Ilūkstes novada, Jēkabpils novada, Viesītes novada un Salas novada teritorijās esošie nozīmīgākie tūrisma objekti.

Izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales Kultūras programmā – 2018

Zemgales Plānošanas reģions izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2018 projektu konkursu.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv