Visi jaunumi: Projektu jaunumiProjekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” darbībā

Download PDF

Arī šajā mācību gadā novada skolās turpinās darbs Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Skolotāji- pedagogu palīgi veic individuālo darbu STEM mācību jomas ietvaros ( matemātika, dabaszinības – Dignājas un Rubeņu pamatskolās, latviešu valodā un dabaszinībās – Zasas vidusskolā).

Biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” ietvaros realizēts projekts – ”Aprīkojuma iegāde sēļu sētā “Gulbji”’

Download PDF

Rita Skrējāne 2020. gada maijā-jūlijā realizēja projektu ”Aprīkojuma iegāde sēļu sētā “Gulbji”’ (līgums Nr. JNP 20 3-24 24). Tā īstenošanai projektu konkursā tika gūts Jēkabpils novada domes atbalsts 916,75 euro apmērā. Projekta ietvaros piemājas saimniecībā “Gulbji” tika iegādāts moderns un jaudīgs aprīkojums virtuvei, zāļu tēju smalcinātājs un augstas kvalitātes iepakošanas materiāli gatavai produkcijai. Kopējās projekta izmaksas bija 1179,88 euro, no kuriem 263,13 euro- pašu finansējums.

Zasas vidusskola attālināti aizvada pirmo Erasmus+ projekta starpvalstu sanāksmi

Download PDF

Zasas vidusskola sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību 2020.gadā ir uzsākusi darbu pie Erasmus + projekta “The Knowledge of Languages – a World without Borders” (nr. 2020-1-LV01-KA201-077558) īstenošanas, kas tiek realizēts programmā “Erasmus+ stratēģiskās partnerības”, pamatdarbības veids: Erasmus+ 2.pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”.

Realizēts ELFLA LEADER projekts drošības pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi biedrības Lauku partnerība „Sēlija” 8.kārtas projekta konkursa Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstīto projektu nr 20-05-AL24-A019.2201-000002 “Drošības pasākumu nodrošināšana aktīvās atpūtas un kultūras aktivitātēs Jēkabpils novadā”.

Turpinās dalība ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Download PDF

Jēkabpils novada skolas arī šajā mācību gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā pašvaldība iesaistījās 2018. gada 5. novembrī. Šī projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu,

Iegādājas aprīkojumu zivju resursu aizsardzības pasākumiem novada ūdenstilpnēs

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība Valsts zivju fonda finansētā projekta Nr. 20-00-S0ZF03-000048 “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs” ietvaros ir iegādājusies aprīkojumu zivju resursu aizsardzības pasākumiem novada ūdenstilpnēs.

Projekta “Darbojamies, līdzdarbojamies!” ietvarā jaunieši realizējuši iniciatīvas

Download PDF

Viss sākas ar cilvēku un viņa vēlmi darboties, tādēļ apmācības “Darbojies, līdzdarbojies!”  domātas tiem, kuri paši vēlas darboties  ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot kaut vai nelielas līdzdalības aktivitātes savā vidē.

Jaunieši noticēja savām spējām realizēt projektus, kaut laiks, nauda un cilvēkresursi ierobežoti.

Zasas parkā atjauno strautu un veic citus labiekārtošanas darbus

Download PDF

Vidusdaugavas TV video

Informatīvā stenda uzstāde Lašos

Download PDF

Braucot pa mūsu novadu gar Daugavu (Ceļš Jēkabpils-Laši-Vandāni), viens no pirmajiem ciemiem ko apmeklē mūsu viesi ir Ābeļu pagasta ciems Laši. Diemžēl Lašos uzstādītā informatīvā karte bija morāli un fiziski novecojusi, tāpēc uzrunājot vietējos Ābeļu pagasta iedzīvotājus, kā arī pagasta pārvaldi biedrība “EKO Selonia” nolēma piedalīties Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā NVO iniciatīvu konkursā par jauna stenda izveidi.

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Download PDF

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sīkāk ŠEIT >> .

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv