Visi jaunumi: Projektu jaunumiBiedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Vairāk informācijas šeit!

 

Realizēts “Meža dienu 2017” projekts

meza_dienas

Jēkabpils novada pašvaldībai Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas Valsts meži” Meža dienu 2017 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros tika piešķirti 500,00 EUR no Mežu attīstības fonda. Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Zasas pagastā

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000029 “”Zasas – Ģērķāni” ceļa Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 5-1 “Zasas – Ģērķāni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Realizēts “Meža dienu 2017” projekts

Jēkabpils novada pašvaldībai, Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas Valsts meži” Meža dienu 2017 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros, no Mežu attīstības fonda tika piešķirti 500,00 EUR.Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.

Pašvaldības delegācijas vizīte Šarkovščinā Baltkrievijā

Jēkabpils novada pašvaldības delegācija no šī gada 19 līdz 20 augustam devās vizītē uz Šarkovščinas rajonu Baltkrievijā ar mērķi piedalīties ikgadējos ābolu ražas svētkos – Ābolu festivālā ciemā Alaški. Jēkabpils novada pašvaldību vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un projektu speciāliste Agnese Kalniņa, savukārt svētku kultūras programmā – Rubenes kultūras nama vadītāja Inta Tomāne un folkloras kopa “Kāre”.

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Kalna pagastā

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki” posma garums ir 4,9631 km. Projekta kopējās izmaksas ir 261 726,87 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītāja  –  Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Jēkabpils novada pārstāvji dodas pieredzes apmaiņas brauciens uz Zarasai novada pašvaldību

Projekta Nr. DCI-NSAED/2014/338-493 “Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” ietvaros, 17. augustā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Zarasai rajona pašvaldību, Lietuvā. Brauciena mērķis bija stiprināt Jēkabpils novada pašvaldības, NVO sektora un jauniešu sadarbību ar Zarasai rajona pašvaldību un veicināt pieredzes apmaiņu vides izglītības jautājumos.

Jēkabpils novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu

sadarbJēkabpils novada pašvaldība saņēma uzaicinājumu no Zarasai rajona pašvaldības Lietuvā piedalīties Zarasai pilsētas 511 gadadienas svētkos šī gada 12. augustā, kuru ietvaros tika plānots parakstīt sadarbības līgumu starp pašvaldībām. Jēkabpils novada pašvaldību vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, izpilddirektors Jānis Subatiņš un jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika.

Dignājas pagasta pamatvērtības – Dignājas skola, baznīca un Daugava

 
Trešdien, 23. augusta vakarā, ar lietu un vēju, bet sauli sirdī, norisinājās biedrības “CIRKUŽI” rīkotais Jēkabpils novada pašvaldības atbalstītā projekta “Sakopta vide – Vandānu ciema vizītkarte” noslēguma pasākums “Iepazīsim Vandānus no jauna”. Īstenota vēl viena neliela iecere, lai Vandānu ciemu padarītu pievilcīgāku gan pašu, gan garām braucēju acīs. Pēc kopīgās fotografēšanās pie sienas gleznojuma, devāmies uz pagasta pārvaldes ēku, lai varētu baudīt Ausmas Kūlenieces skaisto dziedājumu un mūsu novadpētnieces, Intas Strožas, sagatavoto stāstījumu par Vandānu vēsturi.

Fotoizstāde “Veltījums”, ceļojot pa Sēliju, pietur Zasā

Godinot Latvijas simtgadi, Nacionālais botāniskais dārzs, ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, īsteno projektu “Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās “Nacionālās selekcijas slavas zāles” izveide NBD Salaspilī”.

Lauku partnerība “Sēlija” ir šī projekta sadarbības partneris, kura gādā, lai projekta ietvaros tapusī ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Veltījums” tiktu eksponēta arī mūsu reģionā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv