Visi jaunumi: Projektu jaunumi16. oktobrī “Rūme” Zasā varēs iepazīt amatniecību Sēlijā X-XII gadsimtā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Otrdien, 16. oktobrī plkst. 14.00 sēļu amatniecības centrā “Rūme” Zasā viesosies rotkalis Uģis Drava (rotas), folkloriste Vita Talla (mūzika), un ar amatniecību iepazīstinās biedrība “Sēļu pūrs”. Tiks izrādīti projekta “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā” laikā radītie tērpi, trauki un ādas izstrādājumi. Ieeja brīva, aicināts ikviens! Tālrunis uzziņām: 22335439.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Karjeras nedēļa Jēkabpils novada skolās

Download PDF

Jēkabpils novada skolās no 8.- 12. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa. Nedēļa, kas bija izglītojošiem pasākumiem bagāta. Nedēļa, kurā skolēni guva noderīgu informāciju dzīvei, atziņas savai attīstībai un iedvesmai.

Biedrība “Cerību logi” realizē projektu

Download PDF
Jēkabpils novadā Kalna pagastā biedrība „Cerību logi” ar aktīvu iedzīvotāju atbalstu realizē projektu „Atpūtas vietas „Sapņu kalniņš” ierīkošana”. Projekta mērķis: sapost apkārtni, mudināt iedzīvotājus padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās Latvijas vērtības nākotnē. Jēkabpils novada pašvaldībā 2018. gada NVO projektu konkursā šīs ieceres realizēšanai piešķīra 700 EUR.

Projekts „ Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) turpina darbību

Download PDF

Sākoties 2018./19.m.g., turpinās  iepriekšējā mācību gadā uzsāktā Eiropas sociālā fonda projekta Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbība, lai atbalstītu skolēnus ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā  dienām Rubeņu, Dignājas un Ābeļu  pamatskolā, kā arī Zasas vidusskolā pedagogu palīgi veiks individuālo darbu ar skolēniem.

Pabeigti pašvaldības ceļa “Vārpiņas – Lapas” pārbūves darbi Leimaņu pagastā

Download PDF
Jēkabpils novada Leimaņu pagasta autoceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas –Lapas” pārbūves darbi projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros par kopējo summu 255681,06 EUR, no kuras Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 230112,96 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25568,10 EUR, nonākuši finišā.

Realizēts “Meža dienu 2018” projekts Jēkabpils novadā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība arī šogad piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas Valsts meži” Meža dienu projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” īstenošanā. Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Biedrība iekārtojusi vienu no Latvijas stūrīšiem

Download PDF
Jau devīto pavasari pēc kārtas Jēkabpils novada biedrībām ir iespēja piedalīties pašvaldības rīkotajā iniciatīvu konkursā. Kā katru gadu, arī šogad tajā piedalās biedrība „Noskaņa”, piesakot īstenošanai projektu „Mēs savam pagastam”. Šī projekta mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanai Liepu ciematā.
Īstenojot projektu, ir uzlabota publiskā infrastruktūra un radīta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku, sakārtota vide ne tikai vietējai kopienai, bet arī ciemata viesiem.
No jūnija līdz septembrim ir izgatavoti soliņi un šūpoles, darbus rūpīgi veica Ojārs Ģeidāns.

Projekta ietvaros bija iespēja doties uz Kalsnavas kokaudzētavu, jo iespējams, ka nākotnē šo atpūtas laukumu papildinās ar

Ābeļu skolēni Dzejas dienās Tadenavā

Download PDF
Tadenava – Raiņa, īstajā vārdā Jāņa Pliekšāna, bērnības mājas. Tagad tajās ierīkots muzejs, kurā caur spēlēm ir dota iespēja izstaigāt Raiņa bērnības takas.

Īstenots projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Rubenes pagastā

Download PDF

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Šī gada septembra mēnesī tika pabeigti pārbūves darbi Jēkabpils novada pašvaldības ceļam “Alkšņi – Muktāni” Rubenes pagastā, kuri tika veikti projekta Nr. 17-05-A00702-000096 “Ceļa nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā” ietvaros.

Pabeigti pašvaldības ceļa “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūves darbi Dignājas pagastā

Download PDF

Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv