Visi jaunumi: Projektu jaunumiLauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 8. kārtu

Download PDF

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Plašāk: https://lpselija.lv/

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu valsts nozīmes ūdensnotekas Podvāze, ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00; pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28 atjaunošanai Salas pagastā, Salas novadā un Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.

Par karjeru neierastajos apstākļos

Download PDF

Laikā no 13. marta, kad viss nenotiek ierasti, meklēju risinājumus darbam, jo klātienes tikšanās ar skolēniem karjeras atbalsta pasākumos un nodarbībās šobrīd nav iespējamas. Taču, izmantojot interneta resursus, ir iespējama gan savu interešu un spēju apzināšana un izpēte, gan virtuāls ceļojums profesiju pasaulē, neklātienē tiekoties ar profesionāļiem, iespējama arī detalizēta tālākizglītības iespēju izpēte.

Izsludināts projektu konkurss jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

Download PDF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Līdz 2020. gada 7. aprīlim biedrības vai nodibinājumi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanu, īpaši mazinot pret jauniešiem vērsto vardarbību un stiprinot jauniešu garīgās veselību un labklājību, ir aicināti iesniegt projektu konkursā savus projektu pieteikumus. Savas idejas īstenošanai biedrības un nodibinājumi var saņemt finansējumu 2400.00 euro apmērā.

Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās kompetences pilnveides programmās

Download PDF

2019./2020. mācību gadā ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Jēkabpils novada skolu skolotāji iesaistījās trīs ciklu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 16. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

Jēkabpils novada iedzīvotājiem – 2 labākie projekti Zemgalē

Download PDF

Iedzīvotāju grupas “Dzirnavu draugi” dalībnieki kopā ar SDL konkursa pārstāvjiem, izcīnot 1. vietu. No. kr. Alīna Žukauska – projektu koordinatore Zemgales plānošanas reģionā, projekta dalībniece Anda Svarāne, projekta vadītāja Ieva Svarāne, Cilda Purgale – SDL valdes priekšsēdētāja vietniece

2020. gada 7. martā Bauskas novada Īslīces kultūras namā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2019. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie pašvaldību līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotāji no visas Latvijas.

Zemgalē startē Kultūras programmas 2020 projektu konkurss

Download PDF

Zemgales Plānošanas reģions no 2020. gada 3. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu ‘’Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020”.

Projektiem piešķirtais finansējums ir 114 000 eiro.

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Salas vidusskola izstādē “Skola 2020”

Download PDF

28. februārī Salas vidusskolas 12. klases skolēni apmeklēja Ķīpsalā starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020”. Jaunieši varēja iepazīties ar jaunākajām Latvijas mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām.

Tikšanās ar karjeras konsultanti Rubeņu pamatskolā

Download PDF

24.02.2020. Rubeņu pamatskolā 7.-9. klases skolēniem notika tikšanās ar Daugavpils būvniecības tehnikuma karjeras konsultanti Lindu Pūdāni, lai iepazītos ar karjeras iespējām būvniecības un ar to saistītajās nozarēs. Izglītojamie iepazinās ar tādām profesijām kā ēku būvtehniķis, apdares darbu tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, namu pārvaldnieks, ceļu būvtehniķis, mērniecības tehniķis, ainavu būvtehniķis u.c.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv