Visi jaunumi: Projektu jaunumiBiedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

PLAŠĀK LASI ŠEIT >>

Noslēgumam tuvojas 16 enerģētikas rīcības plānu izstrāde

Turpinot gatavot enerģētikas rīcības plānus 16 Zemgales pašvaldībām, SIA “Ekodoma” gada nogalē divos semināros Dobelē un Aizkrauklē novadu ekspertus iepazīstināja ar esošo situāciju, norādot uz pašvaldību stiprajām pusēm.

No 2017. gada augusta līdz novembrim rīcības plānu izstrādātāji apmeklējuši visus iesaistītos novadus, kopīgi ar pašvaldību speciālistiem analizējot novadus raksturojošos elementus un meklējot risinājumus, kurus kā stipro pusi izvirzīt un attīstīt nākotnē.

Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu

8. decembrī, Ābeļu pamatskolā, projekta Nr.8.3.5./16/I/011 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tikās Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas un Dunavas pamatskolas 3. līdz 6. klašu skolēni, lai pavadītu pēcpusdienu zinātniskā gaisotnē un uzzinātu sīkāk par zinātnieku/pētnieku profesiju.

Notiks seminārs par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Piektdien, 15. decembrī, Rīgā notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.

„LP Sēlija” uzsāk ERASMUS+ programmas projekta „Seko stāstam” īstenošanu

Biedrības „LP Sēlija” darbības pamatmērķis ir lauku cilvēku aktivizēšana un viņu iesaistīšana savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izmantojot LEADER programmas finansiālā atbalsta iespējas.

Jēkabpils novada skolēni Zasā tiekas ar izaugsmes treneriem

30. novembrī Zasas vidusskolā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros norisinājās pasākums “Savas dzīves kapteinis”. Pasākumā tikās četru novada skolu audzēkņi no Zasas vidusskolas, Dignājas, Dunavas un Ābeļu pamatskolām, kopā 29 astoto, devīto un desmito klašu skolēni.

Aicina jauniešus piedalīties diskusijā “Kafija ar politiķiem”

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

14. decembrī, Zasas kultūras namā, plkst. 15:00 norisināsies diskusija “Kafija ar politiķiem”.

Uz diskusiju “Kafija ar politiķiem” ir aicināti Jēkabpils novada jaunieši, pašvaldības speciālisti un Jēkabpils novada pašvaldības deputāti. Tikšanās mērķis ir veidot jauniešu, deputātu un pašvaldības speciālistu dialogu, lai veidotu vietējo sadarbības tīklu, jauniešu aktivitātes un iniciatīvu atbalsta veicināšanai.

Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 27.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu līdz 2019. gada 31.augustam. Plānotais īstenojamo projekta darbību kopējais finansējums – 24223.78 eiro.

Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās amatniecības centrā “Rūme”

top

30.novembrī Zasā, amatniecības centrā “Rūme”, notika Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās. Uz tikšanos aicinājām visus ar tūrisma jomu saistītos cilvēkus mūsu novadā, lai pārrunātu aizvadītās tūrisma sezonas rezultātus, vienotos par kopīgām aktivitātēm tūrismā un plānotu nākošā gadā paveicamo.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv