Visi jaunumi: Projektu jaunumiDunavas pagastā tiek atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi meliorācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbus Dunavas pagastā, kuri tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta Nr. 17-05-A00403-000129 “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” ietvaros, lai mazinātu plūdu risku Dunavas pagastā.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Zasā notiks zīmējumu teātra izrāde bērniem “Klusā daba”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatīt to lielāku!

Zīmējumu izrāde “Klusā daba”. Veltījums Latvijai.

Viegli uztverama, izglītojoša, interaktīva izrāde, kurā ar notikumiem raksturīgiem mūzikas fragmentiem un zīmējumu palīdzību tiek iziets caur gadsimtiem sākot no Baltu valodās runājošiem latviešu priekštečiem, līdz 1991. gadam – Latvijas valsts atjaunošanai.

Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Download PDF

Šī gada noslēgums Lauku partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem. Viens no tiem – esam veiksmīgi apguvuši daļu no piešķirtajiem LEADER programmas līdzekļiem, un sasnieguši plānotos rezultātus. Tas nozīmē – varam plānot nākamo divu gadu darbības, jo LEADER projektiem mūsu teritorijā, kā arī teritorijas aktivizēšanas pasākumiem tiek iedalīti papildus līdzekļi.

Triju Sēlijas lauku partnerību kopīgi īstenotajā projektā “Sēlijas salas” sācies otrais īstenošanas gads

Download PDF
Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, noslēdzis pirmo īstenošanas gadu.

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Download PDF

CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  aicina  Zemgales reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu jautājumu par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Karjeras nedēļa Rubeņu pamatskolā

Download PDF

Rubeņu pamatskolas skolēni piedalījās dažādos Karjeras nedēļas ietvaros organizētajos pasākumos.
3. oktobrī 7. un 8. klases skolēni viesojās z/s „Mežāres”. Īpašniece Dz.Jakovicka pastāstīja, kā no mazas saimniecības izveidojās par apjomīgu lopu audzēšanas saimniecību. Skolēni iepazinās ar zīdītājgovju ganāmpulka apsaimniekošanu. Laukos darba nekad netrūkst, vajag tikai gribēt un darīt!

Mums nav vienalga, kādā vidē mēs dzīvojam!

Download PDF
Biedrība “Cirkuži”, startējot Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajos NVO konkursos, jau vairākus gadus darbojas tieši vides sakopšanā un labiekārtošanā, jo vēlamies dzīvot vidē, kas priecē pašus un ikvienu pagasta iedzīvotāju.

16. oktobrī “Rūme” Zasā varēs iepazīt amatniecību Sēlijā X-XII gadsimtā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Otrdien, 16. oktobrī plkst. 14.00 sēļu amatniecības centrā “Rūme” Zasā viesosies rotkalis Uģis Drava (rotas), folkloriste Vita Talla (mūzika), un ar amatniecību iepazīstinās biedrība “Sēļu pūrs”. Tiks izrādīti projekta “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā” laikā radītie tērpi, trauki un ādas izstrādājumi. Ieeja brīva, aicināts ikviens! Tālrunis uzziņām: 22335439.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Karjeras nedēļa Jēkabpils novada skolās

Download PDF

Jēkabpils novada skolās no 8.- 12. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa. Nedēļa, kas bija izglītojošiem pasākumiem bagāta. Nedēļa, kurā skolēni guva noderīgu informāciju dzīvei, atziņas savai attīstībai un iedvesmai.

Biedrība “Cerību logi” realizē projektu

Download PDF
Jēkabpils novadā Kalna pagastā biedrība „Cerību logi” ar aktīvu iedzīvotāju atbalstu realizē projektu „Atpūtas vietas „Sapņu kalniņš” ierīkošana”. Projekta mērķis: sapost apkārtni, mudināt iedzīvotājus padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās Latvijas vērtības nākotnē. Jēkabpils novada pašvaldībā 2018. gada NVO projektu konkursā šīs ieceres realizēšanai piešķīra 700 EUR.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv