Visi jaunumi: Projektu jaunumiZasas dzirnavu durvis atver publiskai apskatei

Download PDF

Vidusdaugavas televīzijas video

Leimaņos ar gandarījuma sajūtu atklātas aušanas, novadpētniecības un maizes istabas biedrības Amatu mājā “Rūķīši”

Download PDF

Kad 2015. gadā ieguvām nomā “Rūķīšus”, spriedām, ko mēs te varētu darīt. Radās doma par aušanu. Sacīts, darīts. Sākām telpas remontu, līdztekus spriedām, kur ņemsim stelles. Aušanas istabā gandrīz visus remontdarbus darījām pašas. Sarunājām aušanas speciālisti Baibu Biti no Zasas, kura mācīja, rādīja, kā salikt stelles, kā pareizi jāauž. Griezām mājās visu – palagus, aizkarus, blūzes, kreklus, džinsu bikses un visu citu, lai austu lupatu deķīšus. Aizkarus logiem mezglojām arī pašas.Vienu grīdsegu čaklākā audēja ziedoja dāvanā Hardijam Kortmanam pateicībā par ziedojumiem no Vācijas, un tā aizceļojusi uz Vāciju.

Noslēdzies projekts „Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrībām “EKO Selonia” un “Izaicini sevi” piedalījās Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu konkursā „Ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”, kur guva finansiālu atbalstu projektam Nr. 2/GIMEN/19/007 „Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”.

Tikšanās ar zobu tehniķi

Download PDF

1. novembrī Rubeņu pamatskolā ieradās zobu tehniķe Anda, kura dalījās savā pieredzē, kā kļuva par šīs profesijas pārstāvji. Bija pienācis brīdis, kad jāizvēlas profesija. Vispirms viņa izmācījās par medmāsu, bet tas nelikās īstais  aicinājums, gribējās darīt kaut ko citu. Tad, pašai neapzinoties, izvēlējās mācīties par zobu tehniķi. Pirms izvēles viņa  neko nezināja par šo profesiju. Taču izvēle bija veikta.

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvā jaunas iespējas

Download PDF

Šajā mācību gadā apstiprināta un uzsākta projekta   otrā kārta, kas turpināsies līdz 2021. gada maijam. Pagājušais mācību gads tika izsludināts kā Fizikas gads un projekta ietvaros Rubeņu un Dignājas pamatskolās tika piedāvāta iespēja skolēniem papildus nodarbībās apgūt fiziku, ko interesantāku  un aizraujošāku padarīja pedagogu aizrautība un izdoma, ilustrējot nodarbības ar dažādiem eksperimentiem un netradicionāliem uzdevumiem.

Lapenes atklāšana Helovīna ieskaņās Vidsalā

Download PDF

31. oktobrī Vidsalā norisinājās aktivitātes visai ģimenei, kura laikā svinējām lapenes atklāšanu un atzīmējām Helovīnus. Lapenes izveide ir biedrības „EKO Selonia” realizēts projekts, kas tapis, piedaloties Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā NVO iniciatīvu konkursā.

Darba stacija projektu vadītājam jau strādā!

Download PDF
Noslēdzas ELFLA LEADER programmā, VRG „Lauku partnerība „Sēlija”” SVVA stratēģijas rīcībā „Darbs un pārticība” apstiprinātais projekts Nr.19-05-AL24-A019.2101-000008 „Darba stacija projektu vadītājam”.
Šajā mini-projektā paredzētās biroja un IT tehnikas iegādes ir notikušas, jaunā darba stacija ir uzstādīta un darbojas nevainojami. SIA „Datoru centrs” Jēkabpilī, gatavojot piedāvājumu aprīkojumam, rūpīgi piemeklēja atbilstošāko un labāko, lai turpmākos gados nebūtu jāraizējas par to, ka strauji mainīgajā IT resursu prasību laikā tehnika netiks līdzi programmatūras atjauninājumiem vai morāli novecos.

Izveidota Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija

Download PDF


Kopš 2005. gada Zasas dzirnavu īpašnieks H. Kortmans daudz darījis Zasas dzirnavu sakopšanā, atjaunošanā un popularizēšanā. Daudz ko veicis sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem: Zasas dzirnavu vēstures izpēti, sakopšanas talkas, pasākumus bērniem un jauniešiem. Jēkabpils novada pašvaldības NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā līdzfinansētā projekta “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija” ietvaros ir izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas, iepriekš piesakoties, būs pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Zasas viesiem bez maksas.

Biedrība “Sēļu pūrs” īstenojusi ELFLA LEADER projektu “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”

Download PDF
21. un 22. oktobrī Jēkabpils novada amatniecības centrā “Rūme” notika mācību nodarbības “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”, kuras organizēja biedrība “Sēļu pūrs”.

“Āra dzīvojamā istaba” ir atklāta!

Download PDF


29. septembrī tika atklāts projekts, kurš tapis ar Jēkabpils novada NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa atbalstu – Zasas “Āra dzīvojamā istaba”. Izmantojot novada ieguldītos EUR 700 un pašu materiālus un darba spēkus, tika attīrīta, sakopta un iekārtota daļiņa no Zasas Muižas parka “Bērzzemnieki” mājas īpašumā un tagad ir pieejama gan Zasas iedzīvotajiem, gan tās apmeklētājiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv