Visi jaunumi: Projektu jaunumiTurpinās dalība ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Download PDF

Jēkabpils novada skolas arī šajā mācību gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā pašvaldība iesaistījās 2018. gada 5. novembrī. Šī projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu,

Iegādājas aprīkojumu zivju resursu aizsardzības pasākumiem novada ūdenstilpnēs

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība Valsts zivju fonda finansētā projekta Nr. 20-00-S0ZF03-000048 “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs” ietvaros ir iegādājusies aprīkojumu zivju resursu aizsardzības pasākumiem novada ūdenstilpnēs.

Projekta “Darbojamies, līdzdarbojamies!” ietvarā jaunieši realizējuši iniciatīvas

Download PDF

Viss sākas ar cilvēku un viņa vēlmi darboties, tādēļ apmācības “Darbojies, līdzdarbojies!”  domātas tiem, kuri paši vēlas darboties  ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot kaut vai nelielas līdzdalības aktivitātes savā vidē.

Jaunieši noticēja savām spējām realizēt projektus, kaut laiks, nauda un cilvēkresursi ierobežoti.

Zasas parkā atjauno strautu un veic citus labiekārtošanas darbus

Download PDF

Vidusdaugavas TV video

Informatīvā stenda uzstāde Lašos

Download PDF

Braucot pa mūsu novadu gar Daugavu (Ceļš Jēkabpils-Laši-Vandāni), viens no pirmajiem ciemiem ko apmeklē mūsu viesi ir Ābeļu pagasta ciems Laši. Diemžēl Lašos uzstādītā informatīvā karte bija morāli un fiziski novecojusi, tāpēc uzrunājot vietējos Ābeļu pagasta iedzīvotājus, kā arī pagasta pārvaldi biedrība “EKO Selonia” nolēma piedalīties Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā NVO iniciatīvu konkursā par jauna stenda izveidi.

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Download PDF

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sīkāk ŠEIT >> .

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas” aktivitātes Viesītes vidusskolā

Download PDF

Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši.

Jēkabpils novadā iegulda līdzekļus autoceļu sakārtošanā un ielu apgaismojuma izbūvē

Download PDF

Vidusdaugavas TV video

 

Dunavas pagastā iegādāts pārvietojamais plosts

Download PDF

Oktobra sākumā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” ENI-LLB-1-135 (“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā) ietvaros iegādāts pārvietojamais plosts.

Leimaņos realizēti 2 projekti

Download PDF

Šogad biedrība ,,Akācija Plus” realizēja Jēkabpils novada pašvaldības NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu atbalstīto projektu ,,Atnāc, uzzini, iepazīsti !”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv