Visi jaunumi: Projektu jaunumiSākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

Download PDF

30. jūnijā atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Karjeras aktivitātes mācību gada noslēgumā un jūnijā

Download PDF

Neveiksmes neeksistē, ir tikai pieredze, no kuras va mācīties. Katrā situācijā ir vairākas izvēles. Tāpēc, ja kaut kas nesanāk, jāmēģina darīt citādi.

Viesītes vidusskolā joprojām tiek organizēts  darbs pie karjeras aktuālās informācijas pieejamības  nodrošināšanas platformā E-klase vidusskolēniem. Šinī periodā tiek strādāts pie metodisko materiālu sagatavošanas,VIAA anketām un izvērtējuma dokumentiem, kā arī jauno materiālu apobācijas “Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai sniegtu vēl kvalitatīvāku karjeras atbalstu izglītojamiem.

Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2019./2020. m. g. noslēgums

Download PDF

Neparasti, attālinātās mācīšanās gaisotnē noslēdzies 2019./2020.m.g. Kopā tiek likti un analizēti mācību gada rezultāti: kas izdevies, ko vajadzēja darīt citādāk, kā jutās skolēni, pedagogi, vecāki šajā laikā. Tika izvērtēti arī projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” darbības rezultāti Jēkabpils novada skolās (Rubeņu, Dignājas pamatskola, Zasas vidusskola).

Invazīvās sugas – drauds vietējām sugām un ekosistēmām

Download PDF

Interreg Europe programmas projektā “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS) 9. jūnijā noticis tiešsaistes seminārs “Invazīvo svešzemju sugu klāsts Latvijā kļūst arvien plašāks: kā rīkoties?” aktivitātes A2.2 ietvaros, kurā speciālisti stāstīja par dažādiem ar invazīvo svešzemju sugu (ISS) saistītiem tematiem, kā arī aicināja dalībniekus uz diskusiju. Pirms pasākuma veikta dalībnieku anketēšana ar mērķi noskaidrot, kādi jautājumi saistībā ar tematu dalībniekiem ir svarīgi, lai tos varētu izdiskutēt semināra laikā.

Sagatavoti un iesniegti 3 projekti LEADER projektu konkursā

Download PDF

Pamatojoties uz biedrības Lauku partnerība „Sēlija” izsludināto atklāto konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Jēkabpils novada pašvaldība ir iesniegusi 3 projektus.

SIA “Jumīši” Rubenes pagastā īsteno LEADER projektu

Download PDF

Pagājušā gada nogalē SIA “Jumīši” uzsāka LEADER projekta “Mobilās pirts iegāde un jauna pakalpojuma uzsākšana uzņēmumā “ realizēšanu. Projekta ietvaros tika iegādāta mobilā (pārvietojamā) pirts un uzsākta tās noma. Projekta mērķis – uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna pakalpojuma izveide.

Atkārtoti aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība atkārtoti aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. jūnija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Ir noslēdzies “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu konkurss. Tā kā šajā projektu konkursā atsaucība nebija liela, tad, dodot iespēju interesentiem vēl paspēt pieteikties, projektu konkurss tiks izsludināts atkārtoti. Lūdzu, sekojiet aktualitātēm un esiet aktīvi!

Izglīto par aizsargājamu un retu augu Latvijā – peldošo ezerriekstu

Download PDF

Vidusdaugavas TV video

Download PDF

Spied uz mazās Facebook ikonas augšējā labajā stūrī, lai skatītu sīkāk!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv