Visi jaunumi: Projektu jaunumiIzsludina pieteikšanos bērnu dienas nometnei Leimaņu pagastā

Izsludina pieteikšanos bērnu dienas nometnei Leimaņu pagastā no 08.08.2018. – 12.08.2018.

Pamatojoties uz projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Jēkabpils novada pašvaldība aicina pieteikt Jēkabpils novadā deklarētos bērnus vecumā no 8 – 12 gadiem dalībai bērnu nometnē Leimaņu pagasta Bērzgala skolā no š.g. 8. – 12. augustam. Nometne norisināsies 5 dienas, no 8. – 12. augustam.

No 8. – 9. augustam Sēlijas novadu jauniešu apmācības

Atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā”

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas  “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros ir atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā”.

Projekta mērķis ir ģimeņu iniciatīvu telpas izveide un aprīkošana Jēkabpils novada Dignājas pagasta Vandānu ciematā, kā arī ģimenes saliedēšanas aktivitāšu organizēšana.

Projekta ietvaros tiks organizētas sekojošas aktivitātes:

Lapenes atklāšana “Mežvijās”

2018. gada 9. jūnijā Jēkabpils novada Mežgales ciematā norisinājās skaists notikums – svinīgi tika atklāta lapene, kura tika izbūvēta projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2203-000005 “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pagastā” ietvaros.

Realizējot LEADER projektu , izveidots jauns galdniecības pakalpojums Dignājas pagastā

Jūnija mēnesī ir pabeigta projekta “Instrumentu iegāde galdniecībai” ieviešana, iegādāti galdniecības instrumenti un uzsākta galdniecības pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Dignājas pagastā. Projekta mērķis bija izveidot jaunu galdniecības pakalpojumu Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā.

Pašvaldība uzsākusi Zemgales kultūras programmas atbalstīto projektu realizāciju

Zemgales Plānošanas reģiona Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās “Zemgales kultūras programmas – 2018” projektu konkursa ietvaros Jēkabpils novada pašvaldībai ir atbalstīti 4 projektu pieteikumi kultūras, jaunatnes un amatniecības nozaru attīstībai novadā.

Turpinās labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000005 „Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” ietvaros Jēkabpils novada Rubenes pagastā pie Rubenes kultūras nama turpinās labiekārtošanas darbi.

Jēkabpils novadā atsākti pašvaldības ceļu pārbūves darbi

Jēkabpils novadā, uzlabojoties meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, pēc ziemas perioda ir intensīvi atsākti pārbūves darbi 3 pašvaldības ceļiem Ābeļu, Dignājas un Rubenes pagastos.

Jēkabpils novadā atklāta Jāņa Akuratera daiļrades taka

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā šī gada 25. maijā tika atklāta literāta Jāņa Akuratera daiļrades taka. Jaunizveidotais objekts ir veltīts Latvijas simtgadei, savu nozīmību akcentējot ar to, ka novadnieks Jānis Akuraters bija viens no neatkarīgās Latvijas dibināšanas iniciatoriem un sniedzis būtisku ieguldījumu latviešu daiļradē.

Notikušas pirmās darba grupu sanāksmes attīstības programmas izstrādē

Jēkabpils novada Attīstības programma ir izstrādāta 2011. gadā, laika periodam no 2012. līdz 2018. gadam. Šogad pašvaldība ir uzsākusi jaunas novada Attīstības programmas izstrādi, aktualizējot noteiktās prioritātes un izvirzot jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai. Jauno Attīstības programmu izstrādā 7 gadiem, periodam no 2019. gada līdz 2025. gadam. Jēkabpils novada attīstības programmas projekta izstrādei ir piesaistīti konsultanti no SIA “Reģionālie projekti” un ir izveidotas 5 darba grupas:
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv