Visi jaunumi: Projektu jaunumiJēkabpils novada pašvaldībā apgūta apmācību programma „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

No 7. februāra līdz 5. martam Jēkabpils novada pašvaldībā notika apmācību programma starpkultūru saskarsme un darbs ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tika īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales Kultūras programmā – 2019

Download PDF

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2019 projektu konkursu.

ERAF finansētas mācības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

Download PDF

Tiek rīkotas ERAF finansētas mācības Latvijas mazajiem uzņēmējiem, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām. Projekta ietvarā tiek piedāvāti kursi par dažādām tehnoloģijām, kas palīdz efektīgi uzlabot darba ikdienu, ietaupīt laiku un resursus. Tiek piedāvāti kursi, piemēram, par e-parakstu, datu analīzi, personu datu drošību, digitālo mārketingu (Facebook, WordPress, Etsy), grafiskajiem rīkiem (Adobe produkti) un citām tēmām.

Bezmaksas tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē

Download PDF

Bezmaksas baltu – zemgaļu un sēļu – tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē.

Zemgales Plānošanas reģions projekta “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros organizē un ielūdz Jūs uz ceturto apmācību ciklu:

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

“Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, noticis izzinošs pasākums “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Bezmaksas seminārs “Stāstu (stāstīšanas) izmantošana tūrisma vietu un uzņēmumu mārketingā”

Download PDF

27. februārī plkst. 11:00 Jēkabpils Vēstures muzejā (Krustpils pilī) notiks seminārs “Stāstu (stāstīšanas) izmantošana tūrisma vietu un uzņēmumu mārketingā”. Lektore Dr. Aija van der Steina.

Seminārā tiks atbildēts uz jautājumiem:
Kāpēc mūsdienās mārketingā pievēršamies tieši saturam?
Ko nozīmē “saturīgs” mārketings?
Kā izmantot stāstus (stāstīšanu) tūrisma vietu un uzņēmumu mārketinga komunikācijā?

Zasā uzsākta Zasas muižas parka labiekārtošana

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi projekta Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000004 “Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” īstenošanu, kura rezultātā plānots radīt pievilcīgu un pieejamu vidi Zasas muižas parkā tā bioloģiskās daudzveidības izzināšanai, ainaviskās vērtības novērtēšanai, dažādu aktivitāšu realizēšanai un dabas tūrisma attīstībai.

15. februārī vides ekspozīcijas “Zaļa zāle ziemā” atklāšana Kaldabruņā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Lielais notikums ir klāt! Vides ekspozīcija “Zaļa zāle ziemā” vērs savas durvis piektdien, 15. februārī plkst. 15.00. Piektdienas rīta pusē “Ūdenszīmju” mājā notiek Lauku partnerības “Sēlija” organizētie projektu rakstīšanas kursi, un to noslēgumā gan nopietnos kursu dalībniekus, gan visus par pavasari sapņojošos cilvēkus gaida izgaismots un augošs pārsteigums!

Jēkabpils novada pašvaldības dienas kārtībā – jaunatnes joma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Projekta ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība attīstījusi darba ar jaunatni, padarot darbu ar jaunatni mobilu un efektīvu, bet galvenais – interesantu un uzrunājošu arī pašiem jauniešiem. Lielākais ieguvums – Dignājas pagastā ir atvērta telpa, kurā jaunieši var realizēt savas aktivitātes.

Zasas vidusskolas jaunieši un skolotāji piedalās projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” seminārā

Download PDF

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros, no 31. janvāra līdz 2. februārim notika seminārs “Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā”. Šo projektu īstenoja Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia. Projekta seminārs norisinājās Siguldā, viesnīcā “Sigulda”, Pils ielā 6.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv