Visi jaunumi: Projektu jaunumiDrīzumā tiks atsākta tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā

Vidusdaugavas televīzijas video

Jēkabpils novadā paveikta daļa darbu autoceļu posmu pārbūves projektos

Vidusdaugavas televīzijas video

Tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izstrādē sākusies resursu izpēte un novērtēšana

Tērvetes novadā reģistrētā biedrība “Latviešu karavīrs” sākusi pētījumu “Zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojoši tūrisma resursi Zemgalē jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš “ izveidei”.

Pētījums notiek ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI – 187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” atbalstu. Projekta mērķis ir sabiedrībā veidot dziļāku izpratni par baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, attīstīt jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu – starptautisku maršrutu, kas ļaus attīstīt kultūras tūrismu reģionā, dažādot piedāvājumu, paaugstināt produktu kvalitāti un pieejamību.

Konsultatīvs seminārs Jēkabpilī projektu sagatavošanai konkursam Zemgales NVO projektu programmā

Ceturtdien, 22. martā, plkst.15.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienības SR Dienas centrs “Kopā būt” zālē notiks konsultatīvs seminārs visām biedrībām/nodibinājumiem, kas ieinteresēti sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu Zemgales NVO projektu programmā. Semināru vadīs realizētājas organizācijas “Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

Kas paveikts projektā “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”

Biedrība „Augšzemes lauku NVO apvienība” vairākkārt ir pievērsusies vides jautājumu risināšanai un viens no tiem ir dižkoku apzināšana un saglabāšanas veicināšana.

Leimaņu pagastā tiek veikti pārbūves darbi pašvaldības ceļa posmam

celji

varpinas2017. gada nogalē Jēkabpils novada Leimaņu pagastā tika uzsākta pašvaldības ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros. Visa ceļa garums ir 6,3 km. Pārbūve norit 3,378 km garumā.

Projekta ““Ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” aktualitātes

celji

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA finansēta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Jēkabpils novada Dignājas pagastā projekta Nr.17-05-A00702-000098 „Ceļa Nr. 2-2 „Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.2-2 „ Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.

Biedrība “Cirkuži” saņem ZPR veicināšanas balvu

2018. gada 10. martā Ādažu novada Kultūras centrā notika Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) aizvadītās sezonas noslēguma pasākums, kurā tika sumināti projektu īstenotāji no tām pašvaldībām, kas ir SDL dalībnieki, un tika apbalvoti 2017. gada veiksmīgākie projekti.

Aicinām piedalīties sanāksmē par dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Dabas aizsardzības pārvalde un SIA “Reģionālie projekti” aicina interesentus piedalīties informatīvā sanāksmē par dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kas notiks 21.martā, plkst. 13:00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpās, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, tostarp 7 nozarēs un 7 izglītības iestādēs Jēkabpilī.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv