Visi jaunumi: Projektu jaunumiSkolēni tiekas ar aktieri Aināru Ančevski

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 14. maijā, Zasas vidusskolā notika pasākums „Tikšanās ar iedvesmojošo aktieri Aināru Ančevski”.

Apmeklē jauno tūrisma produktu pasākumus Sēlijas salās!

Download PDF

Zināmi Jēkabpils novada 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Download PDF

Jēkabpils novadā noslēgusies 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 17 projektu pieteikumi: 12 no nevalstiskajām organizācijām un 5 no iedzīvotāju iniciatīvu grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 11 586,40 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu.

Rezultātā atbalstīti 11 projekti:

Izsludina pieteikšanos jauniešiem tūrisma sacensībās Baltkrievijā

Download PDF

Izsludina pieteikšanos Jēkabpils novada jauniešu komandas pārstāvniecībai Šarkovščinas rajona (Baltkrievijā) atklātajās tūrisma sacensībās (dažādās sporta disciplīnās).

Jēkabpils novada pašvaldība aicina 14 Jēkabpils novadā deklarētos jauniešus vecumā no 18-25 gadi pieteikties dalībai Šarkovščinas rajona (Baltkrievijā) atklātajās 2019.gada tūrisma sacensībās, kas norisināsies  no šī gada 14.-16. jūnijam.

Disciplīnas:

“Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 6. kārtu!

Download PDF

“Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 6. kārtu!

Kopumā  mūsu teritorijas attīstībai šai kārtā būs pieejami  EUR 1 059 820.04

No tiem uzņēmējdarbības attīstībai – EUR 668 000.45

Projektu pieņemšana notiks no 3.jūnija līdz 3.jūlijam, un iesniegt tos varēs tikai elektroniskās pieteikšanās sistēmā( EPS).

Ekskursija uz Daugavpili

Download PDF

Svētdien, 14. aprīlī, vairākiem Zasas vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties ekskursijā uz Daugavpili. Ekskursiju organizēja krievu valodas skolotāja Maija Forostjanko sadarbībā ar skolas direktori Olitu Spēku, un tā norisinājās projekta “Skolas soma” ietvaros. Ekskursijā piedalījās divdesmit pieci skolēni. Dabiski, ka ekskursijā piedalījās tie skolēni, kurus interesē krievu valodas apguve skolā, jo daļā pasākumu bija nepieciešamas krievu valodas zināšanas.

Piedalies Jēkabpils novada 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 30.04. plkst. 15.00)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss. Šogad konkursā var piedalīties ne tikai nevalstiskās organizācijas, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, bet arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

Jēkabpils novadā tiek paplašināts tūrisma piedāvājums sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas partneriem

Download PDF

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība, sadarbībā ar projekta partneriem – Anīkšču, Biržu un Krekenavas reģionāliem parkiem Lietuvā un Ilūkstes, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām Latvijā, ir īstenojusi vairākas aktivitātes tūrisma nozares attīstībai.

Eiropas atzinība biedrības „ŪDENSZĪMES” projektam „Gaismas koka darbnīca”

Download PDF

Lauku partnerības darbības efektivitātes viens no rādītājiem ir katrs veiksmīgi īstenots LEADER projekts. Vēl jo lielāks lepnums, ja projektam ir sabiedrības atzinība. Plaši izskanējusi informācija par biedrības “Ūdenszīmes” īstenotā projekta “Gaismas koka darbnīca” pozitīvo ietekmi uz biedrības un kopienas attīstību.

Aicina pieteikties mūzikas festivālam “Saules ritmi Sēlijā”

Download PDF

Aicinām pieteikties IV Bērnu un jauniešu populārās mūzikas festivālam “SAULES RITMI SĒLIJĀ”, kurš notiks 2019. gada 7.- 8. jūnijā, Jaunjelgavā!

Festivāla mērķis: noorganizēt populārās mūzikas festivālu bērniem un jauniešiem “Saules Ritmi Sēlijā”, iesaistot solistus un mazos mūzikas kolektīvus- popgrupas, vokālās grupas, vokāli instrumentālās un instrumentālās grupas- vecumā no 8 līdz 20 gadiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv