Visi jaunumi: Projektu jaunumi18. februārī lauku amatierteātru saiets “Spēlētprieks” Zasā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

18. februārī plkst. 16:00 Zasas kultūras namā lauku amatierteātru saiets “Spēlētprieks”.

Raiņa muzejs “Tadenava” iekļuvis konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2016” 2.kārtā

Vidusdaugavas TV video

Noslēgušies datora kursi Leimaņos

nvo-konkursa-logo-300x187Patiess prieks bija par datora kursu aktīvo un regulāro apmeklējumu. Prieks bija darboties, jo sapratām, ka tās zināšanas, kuras sniedzām bija tiešām nepieciešamas un noderīgas. Atsaucība un ieinteresētība no datora kursu apmeklētāju puses bija ļoti zinātkāra.

Apgūt datorus un ITS sistēmas (internets, EDS, EPS, ibanka), prezentāciju sagatavošanu mācīja Pēteris Balodis. Cilvēks no Leimaņiem, kurš no agras bērnības bija iemācījies datora gudrības. Jau mācoties Bērzgala skolā mācēja izjaukt un salabot datorus. Tagad viņam ir savs uzņēmums Jēkabpilī, Rīgas ielā – SIA “AT Risinājumi”.

Izsaki viedokli!

viedoklis

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemti lēmumi domes sēdē, kas notiks šā gada 26.janvārī.

Iedzīvotāji līdz šā gada 25.janvāra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem:

  1. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā;
  2. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

wordicoSN_lidzfinansejums_PROJEKTS

wordicoSN_udenssaimnieciba_pakalpojumi_PROJEKTS

Atbalstīts Jēkabpils novada projekts Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā grantu projektu konkursā “LADDER”

Ir apstiprināts projekts Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā grantu projektu konkursā “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness”).

Projekta mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītības  aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglītības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā, Jēkabpils novadā. Projekta mērķis ir arī veicināt sabiedrības mijiedarbību, līdzdalību un savstarpēju sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību.

Labklājības ministrija aicina uz informatīvajiem semināriem par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām

Labklājības ministrija no 2017. gada 20. janvāra līdz 3. februārim organizē reģionālos seminārus par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta saņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem uzņēmējiem.

Semināri tiek organizēti sadarbībā ar AS attīstības finanšu institūcija „Altum” pārstāvjiem. Semināros aicināti piedalīties esošie un topošie ar sociālās uzņēmējdarbības jomu saistītie uzņēmēji, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvji, kas vēlas padziļināt izpratni par saimnieciskās darbības veidu, kas vērsts uz sociālu problēmu risināšanu, ilgtermiņā sniedzot labumu sabiedrībai.

Iespēja pieteikties mazo ciemu un pilsētu aktīvistu balvai

RĪKOJIES NEVIS REAĢĒ!

Local Up Balva

Lai gan mazās pilsētiņās un ciemos bieži vien tiek realizētas interesantas un vērtīgas iniciatīvas, ir diezgan grūti atrast informāciju par tām. Local Up Balva vēlas darīt zināmus vietējos varoņus un viņu realizētos projektus plašākai sabiedrībai.

Norisinās projektu pieteikšana Latvijas valsts simtgades mērķprogrammai „Latvijai-100”

Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Latvijai – 100” konkursam un saņemt finansējumu Latvijas valsts simtgades svinību pasākumiem. Projektu iesniegšana norisināsies no 2017. gada 2. līdz 27. janvārim. Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises bērnu un jauniešu iesaistei.

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam

Lauku partnerība Sēlija Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada 11. janvāris.

Norises vieta: Viesīte, Viesītes Kultūras pils

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludinājusi2. kārtu lauku attīstības programmas projektu iesniegšanai

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Plašāka informācija šeit >>

www.partneribaselija.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv