Visi jaunumi: Projektu jaunumiAtbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts

Jēkabpils novada pašvaldība 16.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”.

Labiekārtota sociālās aprūpes nama “Mežvijas” teritorija


Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītu un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansētu projektu, labiekārtota teritorija pie sociālās aprūpes nama “Mežvijas”, kas atrodas Leimaņu pagasta Mežgalē. Projekts īstenots, lai aprūpes nama iemītnieki varētu pavadīt brīvo laiku sakoptā vidē, stiprināt veselību un vasaras sezonā organizēt dažādas aktivitātes ārpus telpām.

Dižkoku sakopšanas talka Sudrabkalnā

Sestdien, 21.oktobrī Sudrabkalnā parkā notika vides sakopšanas talka, ko organizēja biedrība “Augšzemes lauku NVO apvienība” Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana” ietvaros.

26.oktobrī Lauku Eksporta klubu tikšanās un LEADER seminārs projektu potenciālajiem iesniedzējiem Kaldabruņā

„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER programmas ietvaros – „Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Izplatīšana izmantojot interneta tirdzniecības iespējas. Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 2017. un 2018. gada konkursos?”.Seminārs būs vienlaikus arī Lauku Eksporta klubu tikšanās reize.

Oktobra mēnesī aicinām visus interesentus ceturtdien, 26. oktobrī plkst. 11.00 Kaldabruņas skolā-Pļavas muzejā-biedrībā “Ūdenszīmes” ( Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads). Savā pieredzē un ar saistošu informāciju dalīsies lektori:

Pašvaldības speciālisti iepazīst tūrisma piedāvājumu Wigry dabas parkā Polijā

Print Friendly, PDF & Email

inter

Projekta LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” ietvaros no šī gada 12.-14. septembrim Jēkabpils novada pašvaldības delegācija trīs cilvēku sastāvā: projektu speciāliste Agnese Kalniņa, Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju muzeja” vadītāja Edīte Balode un amatniecības centra “Rūme” koordinatore Daina Alužāne devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Wigry dabas parku Polijā. Braucienā piedalījās trīs speciālisti no katra projektu partnera, kopā 21 dalībnieks. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – savstarpēja pieredzes apmaiņa tūrisma attīstībā, izvērtējot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un nākotnes perspektīvas tūrismā.

Pasākumi Jēkabpils novadā šonedēļ (2. – 8. oktobris)

Pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” top labiekārtota teritorija

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot būvdarbus teritorijā pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” Mežgales ciemā Leimaņu pagastā, kur tiks izveidota labiekārtota teritorija ar nomainītu laukuma segumu, izbūvētu nojumi ar āra kamīnu, iegādātām ārtelpas spēlēm, izvietotiem labiekārtojuma elementiem, novietotu soliņu ar velopedāļiem un ierīkotiem apstādījumiem.

Realizēti projekti pašvaldības ceļu pārbūvei Kalna, Zasas un Dunavas pagastos

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi trīs projektus pašvaldības ceļu pārbūvei, kuri tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Turpinās būvdarbi Ābeļu pagastā pie Jāņa Akuratera daiļrades takas izveides

zemlad1

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā intensīvi turpinās būvdarbi literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveidei, kuru rezultātā tiks izveidota izzinoša pastaigu taka ar uzstādītiem āra informācijas stendiem, prožektoriem ar saules baterijām, atkritumu urnām un iesētu zālienu. Darbi tiek veikti projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros, kura mērķis ir izveidot un labiekārtot J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības daiļrades taku Ābeļu pagasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv