Visi jaunumi: Projektu jaunumiZemgales Kultūras programmas pērnā gada pienesums – 45 projekti

Download PDF

Zemgales Plānošanas reģionā sekmīgi pabeigta Valsts Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas – 2019” ieviešana. Nepilna gada laikā reģiona divās lielākajās pilsētās un 20 novados pavisam īstenoti 45 projekti, kas ir nozīmīgs pienesums kultūras nozares attīstībai, sekmējot zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, kā arī tās pieejamības nodrošināšanu visattālākajās apdzīvotajās vietās.

ATKLĀJ ĢITĀRU!

Download PDF

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Rubeņu pamatskolā 10. decembrī  projekta ietvaros notika izglītojošs koncerts „Atklāj ģitāru”, kurā skolēniem bija iespējams uzzināt vairāk par instrumentu, klausīties koncertu un pašiem apgūt ģitārspēles prasmes.

Gribu izzināt animācijā iesaistītās profesijas!

Download PDF

28. novembrī Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas un Ābeļu pamatskolas 5. – 6. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbības, kuras nodrošināja biedrība “MULTENKULTEN”. Katra nodarbība sastāvēja no divām daļām – izglītojoša lekcija un radoša darbnīca.

Īstenots projekts “Pārceltuves pakalpojuma uzlabošana Dignājas pagastā”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019” tika saņemti vairāki projektu pieteikumi. Pirmo vietu un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 3000 apmērā ieguva projekta pieteikums “Pārceltuves pakalpojuma uzlabošana Dignājas pagastā”.

Pabeigti pašvaldības ceļa “Jaunrozes – Kļavas” pārbūves darbi Ābeļu pagastā

Download PDF

2019. gada jūlija mēnesī, projekta Nr. 19-05-A00702-000020 “Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros, tika uzsākti pārbūves darbi Jēkabpils novada pašvaldības ceļam “Jaunrozes – Kļavas” Ābeļu pagastā. Būvdarbus objektā veica  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no IK “CB TESTS”.

Saskaņā ar būvprojektu ceļa posmā no 0.000 līdz 0.458 km tika veikta grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu, grants seguma atjaunošanu un ceļa seguma dubulto virsmas apstrāde, savukārt ceļa posmā no 0.721 līdz 1.019 km – grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu un ceļa virsmas atjaunošanu. Projekta rezultātā tika pārbūvēts pašvaldības ceļš Nr. 1-4 “Jaunrozes – Kļavas”  0,756 km garumā.

Zasas dzirnavu durvis atver publiskai apskatei

Download PDF

Vidusdaugavas televīzijas video

Leimaņos ar gandarījuma sajūtu atklātas aušanas, novadpētniecības un maizes istabas biedrības Amatu mājā “Rūķīši”

Download PDF

Kad 2015. gadā ieguvām nomā “Rūķīšus”, spriedām, ko mēs te varētu darīt. Radās doma par aušanu. Sacīts, darīts. Sākām telpas remontu, līdztekus spriedām, kur ņemsim stelles. Aušanas istabā gandrīz visus remontdarbus darījām pašas. Sarunājām aušanas speciālisti Baibu Biti no Zasas, kura mācīja, rādīja, kā salikt stelles, kā pareizi jāauž. Griezām mājās visu – palagus, aizkarus, blūzes, kreklus, džinsu bikses un visu citu, lai austu lupatu deķīšus. Aizkarus logiem mezglojām arī pašas.Vienu grīdsegu čaklākā audēja ziedoja dāvanā Hardijam Kortmanam pateicībā par ziedojumiem no Vācijas, un tā aizceļojusi uz Vāciju.

Noslēdzies projekts „Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrībām “EKO Selonia” un “Izaicini sevi” piedalījās Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu konkursā „Ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”, kur guva finansiālu atbalstu projektam Nr. 2/GIMEN/19/007 „Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”.

Tikšanās ar zobu tehniķi

Download PDF

1. novembrī Rubeņu pamatskolā ieradās zobu tehniķe Anda, kura dalījās savā pieredzē, kā kļuva par šīs profesijas pārstāvji. Bija pienācis brīdis, kad jāizvēlas profesija. Vispirms viņa izmācījās par medmāsu, bet tas nelikās īstais  aicinājums, gribējās darīt kaut ko citu. Tad, pašai neapzinoties, izvēlējās mācīties par zobu tehniķi. Pirms izvēles viņa  neko nezināja par šo profesiju. Taču izvēle bija veikta.

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvā jaunas iespējas

Download PDF

Šajā mācību gadā apstiprināta un uzsākta projekta   otrā kārta, kas turpināsies līdz 2021. gada maijam. Pagājušais mācību gads tika izsludināts kā Fizikas gads un projekta ietvaros Rubeņu un Dignājas pamatskolās tika piedāvāta iespēja skolēniem papildus nodarbībās apgūt fiziku, ko interesantāku  un aizraujošāku padarīja pedagogu aizrautība un izdoma, ilustrējot nodarbības ar dažādiem eksperimentiem un netradicionāliem uzdevumiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv