Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemBērzgala pamatskolas ēka – joprojām tukša

Vidusdaugavas TV video

Satiksmes ministrs apmeklē Jēkabpils novadu

Vidusdaugavas TV video

Nogreiderēts grants ceļš Jēkabpils – Dunava – Ilūkste; iedzīvotāji joprojām gaida ceļa asfaltēšanu

Vidusdaugavas TV video

Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole

MiglasJēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 19.aprīlī tiek rīkota nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole.

Plkst. 11.15. nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 19 000,00. Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Pašvaldība piedāvā īpašumu apsaimniekošanai

Jēkabpils novada pašvaldība piedāvā nomāt vai iegūt īpašumā labi uzturētu pašvaldības īpašumu

Bērzgala pamatskola

Cirsmu izsoles Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 11.aprīlī tiek rīkotas cirsmu izsoles.

Plkst. 11.15. meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 11 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plkst. 12.15. meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 40 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Zemgales pašvaldības lūdz atjaunot valsts autoceļu fondu

Ņemot vērā dramatisko valsts un reģionālās nozīmes autoceļu stāvokli, kā dēļ Zemgales reģiona iedzīvotājiem nereti liegtas tiesības saņemt pamatpakalpojumus dažādās jomās, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padome nolēmusi aicināt Satiksmes ministriju atjaunot valsts autoceļu fondu.

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Traktortehnikas vadītāja eksaminācija tiek elektronizēta

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) 2017.gada pirmajā pusgadā plāno veikt izmaiņas traktortehnikas vadītāju atestācijas procesā, lai uzlabotu un celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kvalitāti.

Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā – eksāmens par ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un praktiskā bloka – iemaņu eksāmens.

Lielā talka tuvojas!

Spied uz talkas logo, lai pieteiktu savu talkas vietu!

Spied uz logo, lai pieteiktu savu talkas vietu!

Piesaki arī savu talkas vietu Lielajā talkā, šogad 22. aprīlī!

Reģistrācija tiks slēgta 20.aprīlī.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv