Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemTiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Vāksim ražu, domājot arī par citiem!

Ražas novākšanas periodā lūdzam smagās tehnikas vadītājus, kravu pārvadātājus ņemt vērā pašvaldības ceļu stāvokli, īpaši mitrā laikā, un izvairīties no liekas ceļu bojāšanas. Aicinām stingri ievērot svaru ierobežojošās zīmes, kur tās uzstādītas, kā arī “nepārkraut” pašu tehniku, pārvietoties prātīgi, lēnāk, lai ceļš netiek nobērts ar graudiem un izdangātas bedres.

No jaunā mācību gada būs vienota atbalsta programma izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus valsts un ES atbalstam par izglītības iestāžu apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā no 2017/2018. mācību gada, ko valdība trešdien, 16. augustā, apstiprināja.

No jaunā mācību gada ES stājas spēkā jauni nosacījumi augļu, dārzeņu un piena piegādes atbalstam izglītības iestādēm, kas paredz apvienot vienā tiesiskā un administratīvā ietvarā divas līdz šim pazīstamās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbilstoši ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr. 59 apstiprinātajam “Nolikumam par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Kandidātiem izvirzāmās prasības:

Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skate 2017” (FOTO)

Jēkabpils novadā 11., 13. un 14. jūlijā notika Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skate 2017”, kurā tika apciemota neliela daļa no pagastu sakoptākajām mājām, iestādēm, uzņēmumiem un ciemu teritorijām, kā arī uzklausīti saimnieki un iepazīts pats novads.

Šeit ļoti neliels ieskats dažās no skatē apciemotajām vietām >>

Jēkabpils novadā vērtē sakoptākās saimniecības, iestādes un uzņēmumus

Vidusdaugavas TV video

Piesaki uzņēmēju konkursam „Latvijas Labākais tirgotājs 2017”

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2017”.

Aicinām arī šogad iedzīvotājus sūtīt ieteikumus novada pašvaldībai līdz 24. jūlijam (novads@jekabpilsnovads.lv), ko izvirzīt konkursa nākamajai kārtai kā labāko tirdzniecības, ēdināšanas vai pakalpojumu uzņēmumu konkursam, un pamatojot – kāpēc.

Ar Zivju fonda atbalstu palielināti zivju resursi Bancānu ezerā

Jēkabpils novada pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Jēkabpils novada Bancānu ezerā”, kas īstenots Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

Izmaiņas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas spēkā no 2017.gada 1.jūlija

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

28.1 pants Darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi subjekti

1) fiziskās personas, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

  • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā (neattiecina uz fiziskajām personām – zemnieku saimniecības īpašniekiem, kuri savu saimniecisko darbību veic, izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu);
  • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (Pašvaldības komisija pārbaudīs šā minētā rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā izpildi);

Līdz Latvijas valsts simtgadei aicina saskaitīt Latvijas dižkokus


Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk nekā 8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā daļa no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv