Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemRezervē datumus – Latvijas Lauku kopienu parlaments 2019. gadā!

Download PDF

Esam biedrības “Latvijas Lauku forums” (LLF) komanda un aicinām tieši Tevi būt modram, turēt acis un ausis vaļā, lai uzzinātu lauku iedzīvotājiem svarīgu informāciju. Mēs ticam, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties! Šī epasta pielikumā nosūtam informatīvo materiālu par to, kas tad ir LLF, ko un kā mēs savā ikdienā darām. Tajā atradīsiet arī mūsu kontaktinformāciju, mājaslapas, sociālo tīklu lapas. Aicinām izlasīt arī metodisko materiālu, kas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem. Metodiskais materiāls pieejams lasīšanai šeit e-grāmatas formātā – https://goo.gl/AQ2H3B

Aicina uz apmācībām par inovatīviem meliorācijas risinājumiem

Download PDF

Tuvojoties Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “Nutrinflow” noslēgumam, norisināsies trīs semināri par inovatīviem risinājumiem meliorācijā, infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā Zemgalē.

Lai rosinātu dialogu starp ieinteresētajām pusēm, zemju īpašniekiem, topošajiem meliorācijas sistēmu inženieriem un valsts institūciju darbiniekiem, tā paaugstinot izpratni par nepieciešamību strādāt pie vienota redzējuma sakārtotas vides uzturēšanā un attīstībā, norisināsies trīs semināri – Dobelē, Aizkrauklē un Jelgavā.

Bezmaksas seminārs biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Download PDF

Aicinām ikvienu, kurš vada biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas vai darbojas tajās, vai plāno dibināt tās, uz semināru

“Kas jāzina biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām?”

6. novembrī 10.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes 33, Jelgavā.

Pieteikumus gaidām līdz 2.11.  Dalība bez maksas.

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Download PDF

CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  aicina  Zemgales reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu jautājumu par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Vienojas par kopīgu mērķi apkarot invazīvās sugas

Download PDF

Tiekoties pirmajā ieinteresēto pušu sanāksmē, saistīto nozaru pārstāvji vienojušies, ka valstī nepieciešams saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību, aizsargājot ekosistēmas un mazinot invazīvo svešzemju sugu izplatību.

Tikšanās par invazīvo sugu apkarošanu rīkota ZPR īstenotā INTERREG Europe programmas projektā “INVALIS”, un, ņemot vērā, ka šī bija pirmā šāda veida sanāksme, klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem.

Bezmaksas mācības uzņēmējiem par nodokļiem un digitālo mārketingu

Download PDF

Lieliska iespēja jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem papildināt savas zināšanas par nodokļiem un digitālo mārketingu.

Mācības notiks 01.11.2018-02.11.2018. Jēkabpilī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas sēžu zālē, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1.

Pasākuma programma pieejama pielikumā.

Pabeigti pašvaldības ceļa “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūves darbi Dignājas pagastā

Download PDF

Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Aicina daugaviešus uz kopīgām konferencēm par Latvijas lielākās upes baseina attīstību

Download PDF

Sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām oktobrī uzsāk konferenču ciklu ap Daugavu esošajās pašvaldībās ar mērķi uzlabot Latvijas lielākās upes baseina ekonomisko situāciju.  Diskusijās aicināti pulcēties vietējie vides aktīvisti, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmēji, NVO pārstāvji, amatnieki, pētnieki, politikas plānotāji, jaunieši un citas aktīvās iedzīvotāju grupas, lai veidotu sadarbības un kopīgiem spēkiem sekmētu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Daugavas baseinā.

Par meža ugunsnedrošā laikposma atcelšanu

Download PDF

Ar Valsts meža dienesta 2018. gada 26. septembra rīkojumu Nr.154 “Par meža ugunsnedrošo laikposmu”  tiek atcelts meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā sākot ar 2018. gada 30. septembri.

Sagaidāma arvien lielāka sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstība

Download PDF

Labklājības ministrijas organizētā Sociālās uzņēmējdarbības konference, kas norisinājās 26. septembrī Rīgā, pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus − nozares ekspertus, sociālos uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un šīs jomas interesentus. Ekspertu prezentācijas, kopīgās diskusijas un sociālo uzņēmēju veiksmes stāsti vēlreiz apliecināja, ka, pateicoties jaunajam Sociālā uzņēmuma likumam un pieejamajam Eiropas Sociālā fonda finansējumam, Latvijā šobrīd ir radīta labvēlīga vide sociālās uzņēmējdarbības nozares uzplaukumam.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv