Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemVAKANCE | Būvinženieris Jēkabpils novadā

Creating-a-Safe-Place-for-Women-in-Construction

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz

Būvinženiera amatu – 1 slodze, uz nenoteiktu laiku,

vai savstarpēji vienojoties, uz konkrētu termiņu

(maksimālā atlīdzība līdz 833 EUR)

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

14. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika LPS un Satiksmes ministrijas (SM) gadskārtējās sarunas, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Sarunu dalībnieki izskatīja jautājumus, kas saistīti ar autoceļu finansēšanu un pārvaldīšanu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Par atkritumu konteineriem Jēkabpils novadā

Ar 2018. gada 1. jūniju sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā veiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, līdz ar to iedzīvotājiem radušies jautājumi arī par esošo atkritumu konteineru turpmāku izmantošanu.

Atbild SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklis Jānis Bisenieks:
“Vidusdaugavas SPAAO” pārņem no “Jēkabpils pakalpojumiem” visus atkritumu konteinerus.

Līgumu slēgšanas grafiks par sadzīves atkritumu savākšanu Jēkabpils novadā

Ar 2018. gada 1. jūniju sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā veiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, līdz ar to iedzīvotāji tiek aicināti pārslēgt līgumus.

Līgumu slēgšanas grafiks ar Jēkabpils novada iedzīvotājiem

Piedalies Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādē!

planosana

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē, aizpildot aptaujas anketu un piedaloties darba grupās!

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādi, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības domes 2018. gada 29. marta lēmumu Nr.81 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.4, 19.punkts).

Sēlijas amatniekus, rokdarbniekus u.c. aicina uz semināru

Maija ziedonī ir pienācis laiks sanākt kopā ne tikai partnerības zinošajām un čaklajām rokdarbniecēm, bet arī ieinteresētiem partnerības biedriem, lai kopīgi izspriestu par mūsu amatnieku – tradīciju tālāknesēju – lomu un vietu partnerības daudzveidīgajās aktivitātēs. Tāpat – domāsim par Gārsenes radošās rezidences satura attīstību un citām interesantām lietām. Aicinām Jūs uz saturīgu semināru, kas notiks trešdien, 30. maijā Gārsenes pilī. Semināra programma ir pielikumā.

Par 2018. gada Latvijas dabas bagātību apzināšanu

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Rīko semināru uzņēmējiem par Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroli uzņēmumā

11. maijā Aizkrauklē rīko unikālu semināru Aizkraukles un blakus novadu uzņēmējiem: “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā”.

Semināra mērķis – iepazīstināt nodokļu maksātājus (uzņēmumu vadītājus, grāmatvežus, juristus) ar tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadījumos, tādējādi mazinot konfliktus starp VID amatpersonām un uzņēmējiem un veicinot tiesisku vidi. Sniegt nodokļu maksātājiem lietderīgus padomus sakarā ar pārbaudēm un to veidiem, nestandarta situācijām, kā arī par procedūrām saskaņā ar nodokļu likumdošanas prasībām; aktualitātēm, problēmām un risinājumiem.

Mežos iestājies ugunsnedrošais periods

Valsts meža dienests ar 27. aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Jebkuri dedzināšanas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecības darbiniekiem.

Amatnieki gaidīti uz tirgošanos “Sēlija rotā” svētkos Neretā

Neretas novada pašvaldība aicina Jēkabpils novada amatniekus un mājražotājus pieteikt savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”, kas šī gada 2. jūnijā notiks Neretā.

Amatnieku tirgus svētku dienā sāksies plkst. 10.00 un darbosies visas dienas garumā. Vietas pietiks visiem, jo amatniekiem atvēlēts gan Neretas tirgus laukums, gan parks.

Par tirdzniecības vietu svētkos nav jāmaksā, un svētku rīkotāji nav noteikuši amatniekiem nekādas specifiskas prasības, tādējādi dodot tirgošanās iespēju ikvienam interesentam.

Dalību tirdziņā jāpiesaka pie Gunitas Gorbačovas, tālr.28347147, līdz š.g. 30. maijam.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv