Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemVeiks šķidrmēslu izvešanu

SIA “Miķelāni bekons” laika periodā no 12.04.2017. līdz 01.11.2017. veiks šķidrmēslu izvešanu no cūku kompleksa “Miķelāni”. Šķidrmēslus vedīs pa ceļiem Nr. T75; 6; 1-10; 1-12; 1-2; 1-1; 1-21. Ir iespējami īslaicīgi smaku traucējumi šķidrmēslu transportēšanas un iestrādes laikā.

5. maija darbadienu pārcels uz 13. maiju!

jēkabpils novada logo

Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 15.06.2016 rīkojumu Nr. 342 “Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā”, Jēkabpils novada dome 2016. gada 29. septembra sēdē nolēma:

  1. Pārcelt darbadienu no piektdienas, 2017. gada 5. maija, uz sestdienu, 2017. gada 13. maiju visās Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.
  2. Ieteikt visiem komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šī lēmuma 1. punktu.

Jēkabpils novada pašvaldība

Bērzgala pamatskolas ēka – joprojām tukša

Vidusdaugavas TV video

Satiksmes ministrs apmeklē Jēkabpils novadu

Vidusdaugavas TV video

Nogreiderēts grants ceļš Jēkabpils – Dunava – Ilūkste; iedzīvotāji joprojām gaida ceļa asfaltēšanu

Vidusdaugavas TV video

Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole

MiglasJēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 19.aprīlī tiek rīkota nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole.

Plkst. 11.15. nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 19 000,00. Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Pašvaldība piedāvā īpašumu apsaimniekošanai

Jēkabpils novada pašvaldība piedāvā nomāt vai iegūt īpašumā labi uzturētu pašvaldības īpašumu

Bērzgala pamatskola

Cirsmu izsoles Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 11.aprīlī tiek rīkotas cirsmu izsoles.

Plkst. 11.15. meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 11 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plkst. 12.15. meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 40 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Zemgales pašvaldības lūdz atjaunot valsts autoceļu fondu

Ņemot vērā dramatisko valsts un reģionālās nozīmes autoceļu stāvokli, kā dēļ Zemgales reģiona iedzīvotājiem nereti liegtas tiesības saņemt pamatpakalpojumus dažādās jomās, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padome nolēmusi aicināt Satiksmes ministriju atjaunot valsts autoceļu fondu.

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv