Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemLauksaimniecībā trūkst darbinieku – saimniecības aicina darbā!

Download PDF

Ārkārtējās situācijas laikā, kad saslimšanas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ daļa cilvēku uz laiku ir zaudējusi darbu, Zemkopības ministrija aicina izmantot iespēju rast darbu lauku saimniecībās un uzņēmumos. Daļa Latvijas lauku saimniecību izjūt darba spēka trūkumu un piedāvā gan pastāvīgu, gan sezonas darbu dažādās lauksaimniecības nozarēs.

Pašvaldība pārdod 2007. gada Hyundai Sonata

Download PDF

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.93 „Par Jēkabpils novada pašvaldības automašīnas HYUNDAI SONATA atsavināšanu”, Jēkabpils novada pašvaldība pārdod 2007. gada gaiši brūnas krāsas automašīnu Hyundai Sonata, 2,4 benzīns, mehāniskā pārnesuma kārba, TA derīga līdz 02.07.2020, noskrējiens – 232710 km, ziemas un vasaras riepas.

Aprīkojums:

Meliorācijas sistēmas jāapseko vismaz divas reizes gadā

Download PDF

Tiesiskais regulējums meliorācijas sistēmu īpašniekiem noteic, ka divas reizes gadā – pēc pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma beigām – obligāti ir jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi. Regulārā apsekošana veicama tad, kad zemes ūdens režīms ļauj piekļūt meliorācijas sistēmai. Zemkopības ministrijas ieskatā daudzās vietās Latvijā jau šobrīd var veikt apsekošanu.

Valdība apstiprina atbalsta pasākumus ārkārtējās situācijas skarto pašnodarbināto personu atbalstam

Download PDF

Lai atbalstītu Covid-19 izraisītās krīzes skartās pašnodarbinātās personas un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes, Labklājības, Finanšu ministrijām un Valsts ieņēmumu dienestu (VID) izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu,* kas paredz kārtību, kādā pašnodarbinātie un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji var pieteikties un saņemt dīkstāves pabalstu.

Papildinātas higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem

Download PDF

Otrdien, 31. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards izdevis grozījumus 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”, papildinot to ar jaunām prasībām sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

1) Turpmāk sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā ir jāievēro šādas papildu higiēnas prasības:

Jēkabpils novada pašvaldība nolemj pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa samaksas termiņu

Download PDF

Sakarā ar Saeimā pieņemtā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, Jēkabpils novada pašvaldība 26. marta domes sēdē nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu, kas maksājams 2020. gada 31. martā uz 2020. gada 15. maiju. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15.maijam par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums Latvijas mežiem

Download PDF

Pēc nodarītā kaitējuma apjomiem, egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir ievērojami izplatījies Eiropā, sasniedzot epidēmijas apmērus. Latvijā mizgrauzis pagaidām būtiskus draudus mežsaimniecībai nerada, tomēr situācija var mainīties, pastāvot mizgraužu vabolēm labvēlīgiem ziemošanas apstākļiem.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar speciālistiem ir izstrādājusi Rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi. Viens no plāna pasākumiem ir informācijas sagatavošana par egļu astoņzobu mizgrauža izplatību Latvijā un atsevišķos reģionos 2019.gadā un prognozēm. Ar LVMI “Silava” vadošā pētnieka Dr. biol., Agņa Šmita sagatavoto informāciju var iepazīties šeit >>

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Kopsavilkums: atbalsta pasākumi nodokļu jomā COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Download PDF

Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumus nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Valdība apstiprina kritērijus dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu saņemšanai ikvienas nozares uzņēmumam

Download PDF

Ministru kabineta 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem.

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

Atskaišu laiks projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā ” līdzfinansējuma saņēmējiem

Download PDF

2018. gada un 2019. gada projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā ” līdzfinansējuma saņēmējiem – lūdzam iesniegt atskaiti (7.pielikums), kā to paredz nolikums:

6.12. Sākot ar nākamo gadu pēc Projekta ieviešanas, Līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums vienu reizi gadā, līdz 30.martam, iesniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai pārskatu par veikto komercdarbību iepriekšējā pārskata gadā.

6.13. Projekta uzraudzības periods ir 3 gadi.

Atskaites vēlams iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv ​

Konsultācijas var saņemt pie atbildīgā speciālista par uzņēmējdarbību – Daina Alužāne, tel. 22335439

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv