Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemDunavas pagastā tiek atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi meliorācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbus Dunavas pagastā, kuri tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta Nr. 17-05-A00403-000129 “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” ietvaros, lai mazinātu plūdu risku Dunavas pagastā.

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lauku partnerībā Sēlija – suvenīru konkurss

Download PDF
Lauku partnerība “Sēlija” izsludina suvenīru/prezentācijas materiālu konkursu. Visus vietējos ražotājus, amatniekus, biedrības aicinām iesniegt savus piedāvājumus līdz 2018. gada 3. decembrim. Suvenīru daudzums, ko vēlamies iegādāties vēl šogad, iespējams, nebūs ļoti apjomīgs. Tomēr gan svētkos, gan darba braucienos vēlamies iepriecināt savus kolēģus un sadarbības partnerus tieši ar vietējo ražotāju veikumu. Piedāvājumus – aprakstus un izstrādājumu fotogrāfijas – lūdzam nosūtīt uz e- pastu: ieva.jatniece@gmail.com vai sk_medvecka@inbox.lv. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ievu Jātnieci, t.29548967.”

Rezervē datumus – Latvijas Lauku kopienu parlaments 2019. gadā!

Download PDF

Esam biedrības “Latvijas Lauku forums” (LLF) komanda un aicinām tieši Tevi būt modram, turēt acis un ausis vaļā, lai uzzinātu lauku iedzīvotājiem svarīgu informāciju. Mēs ticam, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties! Šī epasta pielikumā nosūtam informatīvo materiālu par to, kas tad ir LLF, ko un kā mēs savā ikdienā darām. Tajā atradīsiet arī mūsu kontaktinformāciju, mājaslapas, sociālo tīklu lapas. Aicinām izlasīt arī metodisko materiālu, kas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem. Metodiskais materiāls pieejams lasīšanai šeit e-grāmatas formātā – https://goo.gl/AQ2H3B

Aicina uz apmācībām par inovatīviem meliorācijas risinājumiem

Download PDF

Tuvojoties Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “Nutrinflow” noslēgumam, norisināsies trīs semināri par inovatīviem risinājumiem meliorācijā, infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā Zemgalē.

Lai rosinātu dialogu starp ieinteresētajām pusēm, zemju īpašniekiem, topošajiem meliorācijas sistēmu inženieriem un valsts institūciju darbiniekiem, tā paaugstinot izpratni par nepieciešamību strādāt pie vienota redzējuma sakārtotas vides uzturēšanā un attīstībā, norisināsies trīs semināri – Dobelē, Aizkrauklē un Jelgavā.

Bezmaksas seminārs biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Download PDF

Aicinām ikvienu, kurš vada biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas vai darbojas tajās, vai plāno dibināt tās, uz semināru

“Kas jāzina biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām?”

6. novembrī 10.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes 33, Jelgavā.

Pieteikumus gaidām līdz 2.11.  Dalība bez maksas.

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Download PDF

CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  aicina  Zemgales reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu jautājumu par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Vienojas par kopīgu mērķi apkarot invazīvās sugas

Download PDF

Tiekoties pirmajā ieinteresēto pušu sanāksmē, saistīto nozaru pārstāvji vienojušies, ka valstī nepieciešams saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību, aizsargājot ekosistēmas un mazinot invazīvo svešzemju sugu izplatību.

Tikšanās par invazīvo sugu apkarošanu rīkota ZPR īstenotā INTERREG Europe programmas projektā “INVALIS”, un, ņemot vērā, ka šī bija pirmā šāda veida sanāksme, klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem.

Bezmaksas mācības uzņēmējiem par nodokļiem un digitālo mārketingu

Download PDF

Lieliska iespēja jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem papildināt savas zināšanas par nodokļiem un digitālo mārketingu.

Mācības notiks 01.11.2018-02.11.2018. Jēkabpilī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas sēžu zālē, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1.

Pasākuma programma pieejama pielikumā.

Pabeigti pašvaldības ceļa “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūves darbi Dignājas pagastā

Download PDF

Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv