Visi jaunumi: Lauksaimniekiem un uzņēmējiemPar nekustamā īpašuma nodokli

Download PDF

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem

Download PDF

Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.janvāra  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22.janvāra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

 << Saistošo noteikumu PROJEKTS >>

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 03.01.2020. ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Riteniškas ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5682 007 0064, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 191.-193. un 206.-208. kvartālos, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

Download PDF

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sākums plkst. 10:00

Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts Salas novads

Iepriekšēja pieteikšanās un dokumentu iesniegšana ( foto 3×4, vecā apliecība, iesniegums, rēķina apmaksa)

Informācija:  Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Aicina uzņēmējus izmantot īpašos noteikumus, reģistrējoties dalībai “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020” Jelgavā

Download PDF

Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties Zemgales reģiona lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam Iespēju festivāls “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020”, kas notiks šā gada 24. un 25. aprīlī Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā. Līdz 2020. gada 15. februārim piedāvājam īpašus Agrās pieteikšanās nosacījumus dalībniekiem.

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Download PDF

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

Jēkabpils novada uzņēmēji un zemnieki tiekas svētku ballē

Download PDF

Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadumijai, 6. decembra vakarā aicinājām Jēkabpils novada uzņēmumu un zemnieku saimniecību pārstāvjus uz balli Ziemassvētku noskaņā, lai pateiktos par 2019. gadā padarīto, sniedzot ieguldījumu arī pašvaldības attīstībā. Pasākums tika organizēts Mežgales kultūras namā – vietā, kur kultūras dzīve ikdienā nav tik aktīva kā citviet, taču kultūras nama telpas uzticīgi gaida, kad arī tās varēs piedzīvot kādu skaistu notikumu.

Par ceļiem jārūpējas visiem

Download PDF

Ceļi ir kā dzīvības stīga vai artērija, kas nepieciešama ikvienam pagasta un novada iedzīvotājam, zemniekam un lauku uzņēmējam.

Vasarā ceļa un grāvju nogāzes aizaug ar zāli un atvasēm, kas ar laiku izaug par krūmiem un kokiem. Tā rezultātā tiek apgrūtināta ūdens atvade; krūmu un koku saknes sāk bojāt ceļa konstrukciju, zari pārklāj gaisa telpu virs ceļa, kas traucē tam žūt, samazinot ceļa kalpošanas laiku, savukārt ceļa līkumos apaugums pasliktina ceļa pārredzamību un satiksmes drošību.

Rīkos bezmaksas seminārus par bioloģisko lauksaimniecību un eAgronom rīku

Download PDF

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” sadarbībā ar uzņēmumu eAgronom uzsāk “zaļās lapiņas” bezmaksas semināru ciklu Latvijas novados. Pirmā tikšanās 7. novembrī Priekuļos, Dārza ielā 12 (plkst. 10:00 – 14:30, pārtraukums plkst. 12:00-13:00).

SEMINĀRA TĒMAS:

– BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS, RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE

Bezdarbnieki var saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Download PDF

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā noteiktā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv