Visi jaunumi: DažādiNotiks Vārzgūnes ezera izpēte

Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar nodibinājumu ”Vides risinājumu institūts” par Vārzgūnes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanu.  Vides risinājumu institūta darbinieki 6. un 7. jūlijā veiks Vārzgūnes ezera ūdens kvalitātes izpēti, kontrolzvejā tiks ievākti paraugi no gruntī dzīvojošajiem dzīvniekiem un zooplanktona, kā arī ievākti zivju paraugi. Ikvienu, kam interesē uzzināt vairāk par zivīm un pētniecisko darbu, ko veic ”Vides risinājumu institūts”, 6. un 7. jūlijā pie Vārzgūnes ezera pētnieki aicina uz sarunu.

 Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Izmaiņas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas spēkā no 2017.gada 1.jūlija

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

28.1 pants Darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi subjekti

1) fiziskās personas, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

  • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā (neattiecina uz fiziskajām personām – zemnieku saimniecības īpašniekiem, kuri savu saimniecisko darbību veic, izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu);
  • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (Pašvaldības komisija pārbaudīs šā minētā rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā izpildi);

Bērnības svētki

minnie

Aicinām pieteikt mazos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada teritorijā (vēlamais vecums līdz 7 gadiem) uz Bērnības svētkiem 2017. gada 29.jūlijā, plkst. 12.00, Rubenes pagasta estrādē.

Peles Minnija un Mikijs sagaidīs un izšūpos visus bērniņus Bērnības svētku šūpolēs, kā arī gādās par citām atrakcijām un pārsteigumiem.

Bērniņus un krustvecākus lūgums pieteikt līdz 2017. gada 20. jūlijam pie sava pagasta kultūras darbinieka. Sīkāka informācija pa tālr. 26478498 (Inta Tomāne) vai 27829666 (Aļona Semeiko).

Personas kods un tā maiņa

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”.

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”. Jaunais personas kods, kas sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

Piesakies konsultācijām akcijā “Dzīvo vesels”

Joprojām turpinās iedzīvotāju pieteikumu pieņemšana konsultācijām labdarības akcijā «Dzīvo vesels».
Atsaucoties uz labdarības akcijas «Dzīvo vesels» iniciatora traumatologa-ortopēda Kaspara Ūdra aicinājumu, ārsti-traumatologi Dmitrijs Kirejevs, Aigars Vugulis, Aldis Šper­liņš un pats Kaspars Ūdris  sniegs konsultācijas 120 pacientiem – pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām –  ar muguras, plecu, ceļu, plaukstu un elkoņu locītavu problēmām.

Ieteikumi iedzīvotājiem pirms gaidāmās ģimenes ārstu protesta akcijas

Ņemot vērā Latvijas ģimenes ārstu asociācijas pieteikto protesta akciju no šā gada 3. jūlija plkst. 12:00, Nacionālais veselības dienests (NVD) sniedz ieteikumus iedzīvotājiem situācijai, kad ģimenes ārsta praksē netiek nodrošinātas ārsta konsultācijas.

Pacienti ar hroniskām slimībām tiek aicināti pārskatīt viņu rīcībā esošos medikamentus un nepieciešamības gadījumā jau šonedēļ vērsties pie savas ģimenes ārsta, lai saņemtu medikamentu receptes, ja to iegādei tādas ir nepieciešamas. Vienlaikus hronisko slimību pacienti, kuriem nepieciešama regulāra medikamentu lietošana, tiek aicināti pārrunāt ar ģimenes ārstu iespēju saņemt recepti medikamentu daudzumam, kas ir paredzēts līdz trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam, kā to paredz normatīvie akti.*

Turpinās dubultā virsmas apstrāde ceļam Jēkabpils – Dunava

Uz valsts vietējās nozīmes ceļa V783 Jēkabpils – Dunava – Ilūkste atsākušies dubultās virsmas apstrādes darbi. Tiek pabeigts posms no 9,28. kilometra (Nagļiem) līdz 14,3. kilometram (Dūņenieku kapiem). Kopā 5,02 km. Posmā ieviesti arī ātruma ierobežojumi. Darbus veic SIA “8 CBR”.

Kā iepriekš Vidusdaugavas Televīzijai ziņojis VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, “šogad šim posmam tiks veikta dubultā virsmas apstrāde, bet nākamgad šis posms tiks turpināts vēl 6,5 kilometru garumā – no 14,3. kilometra līdz 20,8.kilometram.”

K.Sēlis

Domes sēde 2017.gada 29.jūnijā

jēkabpils novada logo ģerbonis

Sēdes norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Plkst. 11:00, Darba kārtība

Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā būs iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Līdz Latvijas valsts simtgadei aicina saskaitīt Latvijas dižkokus


Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk nekā 8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā daļa no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv