Visi jaunumi: DažādiATGĀDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU!

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina, ka tuvojas 2017.gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas ceturtais maksāšanas termiņš 15.11.2017.

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai visi maksājumi veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem periodiem, jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar NĪ nodokļu administratori pa tālruni Nr.65220820 vai e-pastu: airita.liepina@jekabpilsnovads.lv

Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2017. gadā

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienu un nolēma:

Baibas Čākures “Sapņu un laimes ķērāju” izstāde Kalna bibliotēkā

27. oktobrī Kalna bibliotēkā tika atklāta mūsu pagasta iedzīvotājas Baibas Čākures darināto sapņu un laimes ķērāju izstāde. Baiba ir absolvējusi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu un strādājot Kanādā filmu studijā par scenogrāfi iemācījusies veidot šos interesantos talismanus.

Sveicam jubilejā!

IMG-20171030-WA0001-1Zelta rudens zelta lapas bārsta,
Zelta mūžs ar darbu vainagots.
Visiem mums no jūsu dzīves pūra
Ir pa riekšaviņai dots.

/J. Silazars/

Sveicam ilggadējo Rubeņu pamatskolas skolotāju Zentu Pavlovsku 90. gadu  jubilejā!

  Sveic Rubenes pagasta pārvalde, sociālais dienests, bijušie darba biedri un audzēkņi

Tiesībsarga aptauja par cilvēka ķermeņa, orgānu un audu izmantošanu medicīnā

Tiesībsargs izstrādājis aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot pilngadīgo Latvijas iedzīvotāju zināšanas par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu ziedošanu medicīnas vajadzībām pēc cilvēka nāves. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, lai pilnveidotu valstī spēkā esošo likumdošanu. Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems apmēram 5 minūtes.

Aptauja: http://ej.uz/organimedicina

Aicina uz Vārzgūnes ezera izpētes rezultātu apspriešanu

Jēkabpils novada pašvaldība kopīgi ar Vides risinājumu institūta darbiniekiem aicina uz Vārzgūnes ezera izpētes rezultātu apspriešanu, ceturtdien, 9. novembrī plkst. 17:30 Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē, Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Aicināti piedalīties ir visi interesenti, īpaši dārzkopības sabiedrības “Vārzgūne” zemju īpašnieki.

Sīkāka informācija pie teritoriālās plānošanas speciālistes Dzidras Nartišas, tel. 28698128

Nekustamā īpašuma izīrētāji nodokļus arī turpmāk varēs maksāt izmantojot vienkāršoto nodokļu nomaksas režīmu

2018. gadā pamatnosacījumi nekustamā īpašuma izīrēšanai paliek nemainīgi. Arī nākamgad iedzīvotāji, kuri gūst ienākumus izīrējot vai iznomājot sev piederošu nekustamo īpašumu, joprojām varēs nomaksāt nodokļus izmantojot vienkāršoto nodokļu nomaksas režīmu – nereģistrējot saimniecisko darbību. Savukārt, tie, kuri izvēlēsies reģistrēt saimniecisko darbību, tāpat kā līdz šim varēs izvēlēties sev izdevīgāko nodokļu nomaksas režīmu.

Tautas Saimes grāmata – iespēja atstāt vēstījumu nākotnei

Jek_novJēkabpils novadā ceļu uzsākusi Tautas Saimes grāmata – iespēja ikvienam iedzīvotājam dalīties iespaidos par Latviju, pastāstīt nedaudz par sevi un atstāt arī kādu vēlējumu valstij un līdzcilvēkiem nākotnē, ar roku to ierakstot gaišajās grāmatas lappusēs. Ar ierakstiem dalīties aicināti gan goda pilsoņi, gan simtgadnieki, gan iestādes, biedrības, skolotāji, uzņēmēji.. visi, visi interesenti. Drīkst ievietot arī kādu zīmīgi fotogrāfiju.

Kā uzsver iniciatīvas autori – Rīgas Aktīvo senioru alianse “RASA” – tā būs visas Latvijas iedzīvotāju dāvana Latvijai simtgadē. Vairāki šīs grāmatas eksemplāri jau ceļo pie cilvēkiem visā Latvijā, nu viens no tiem nonācis arī Jēkabpils novadā.

Akcija “Iepazīsti savu novadu” turpinās

Akcijā “Iepazīsti savu novadu” esam paviesojušies pie ģimenēm Mežgalē, Vidsalā un Dunavā.

Lācīšu ģimene Leimaņu pagastā

Lācīšu ģimene pie Mežgales kultūras nama Leimaņu pagastā.

Lācīšu ģimene pie Mežgales kultūras nama Leimaņu pagastā.

Mēs par vienu no ievērojamākajiem objektiem Mežgalē izvēlējāmies Mežgales kultūras namu, jo tā ir viena no celtnēm, kura ir uzcelta tajā pašā gadā, kad mēs esam dzimuši (šogad 50 gadi).

Ar šo ēku mums saistās vairāki svarīgi notikumi mūsu dzīvē. Man – Līgai – pirmās bērnu Jaungada eglītes, pirmās balles un pilngadības svētki.

Par valsts autoceļiem V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste un P72 Ilūkste–Bebrene–Birži

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir iepazinušies ar Jūsu [Jēkabpils novada pašvaldības] vēstuli par valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste un valsts reģionālo autoceļu P72 Ilūkste–Bebrene–Birži.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv