Visi jaunumi: DažādiZināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 25 pieteikumus un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā:

Notiks iedzīvotāju sapulces

Download PDF

21. novembrī, plkst. 10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē un plkst. 14.00 Kalna pagasta pārvaldē notiks iedzīvotāju sapulces.

Darba kārtībā:

  1. Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.
  2. Informācija pašvaldības darba racionālai un efektīvai organizēšanai un pilnveidei.
  3. Dažādi jautājumi.

Jēkabpils novada pašvaldība

 

Nosauktas Jēkabpils novada 100 sakoptākās vietas

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldībā šogad, par godu Latvijas simtgadei, tika nolemts veidot “Jēkabpils novada 100 sakoptāko vietu” sarakstu. Komisija laika periodā no 12. līdz 18. jūlijam izbraukāja visu Jēkabpils novadu un par pretendentiem uz 100 sakoptāko vietu statusu izvirzīja teju 250 objektus.

29. oktobrī notika komisijas sanāksme, un komisijas locekļi vienojās, ka “Jēkabpils novada 100 sakoptāko vietu” sarakstā tiek iekļauti sekojoši objekti (alfabēta secībā):

Piešķir finansējumu ārdurvju izbūvei Zasas aptiekai un ģimenes ārsta praksei

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 11. oktobrī saņēma pašvaldības SIA “Zasas aptieka” valdes priekšsēdētājas I.Putraimas un ģimenes ārsta B.Bērziņas iesniegumu ar lūgumu nodrošināt otro ārdurvju izbūvi ambulances-aptiekas ieejām Zaļajā ielā 10, Zasā.

Iesniegumā norādīts, ka nišā pirms ieejas aptiekā un ģimenes ārsta prakses telpās ēkai ar kadastra Nr.5698 001 0296 001 nepieciešams izbūvēt stikla sienu ar ieejas durvīm, nodrošinot iekštelpu aizsardzību no vēja un aukstuma.

Dunavas skolas ēkā veidos telpas ģimenes ārsta prakses vietai un aptiekai

Download PDF

Lietderīgai bijušās Dunavas pamatskolas telpu izmantošanai plānots veikt trīs telpu pārbūvi, pielāgojot tās ģimenes ārsta prakses un aptiekas vajadzībām.

Lai šīs darbības varētu veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar telpu lietošanas veida maiņu, 2018. gada 28. septembrī tika izsludināts iepirkums.

16. novembrī pasākums “Rakstu rakstiem izrakstīts” Dignājā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

16. novembrī plkst. 14.30 Dignājas pamatskolas zālē Latvijas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums “Rakstu rakstiem izrakstīts”, koncertā uzstāsies Dignājas pamatskolas skolēni un folkloras kopa “Dignōjīši”, un notiks Atzinības rakstu pasniegšana.

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Rubeņos skatāma Solvitas Kukles darbu izstāde

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Solvita Kukle ir grafiskā dizainere. Dzimtā puse Rubeņos, bet pašreizējā dzīves un darba vieta – Daugavpils. Pēc pamatskolas un vidusskolas pabeigšanas divus gadus mācījusies Daugavpils mākslas vidusskolā “Saules skola” un četrus gadus Daugavpils Universitātē, kur ieguvusi bakalaura grādu mākslā un datordizainera kvalifikāciju.

Vēl šonedēļ iespējams iesniegt priekšlikumus Eiropas politikas attīstībai

Download PDF

Izsaki priekšlikumus, balso par idejām, veido Eiropas nākotni arī šajā interaktīvajā interneta anketā:

Izsaki priekšlikumus, balso par idejām, veido Eiropas nākotni!

Diskutē klātienē, izmanto šo interaktīvo viedlogu, vai tvīto ar #ManaEiropa!

Kas pēc Latvijas iedzīvotāju domām ir karstākās Eiropas politikas aktualitātes? PDF dokuments (02.11.2018)

Šā dokumentā labajā ailē ir redzams balsojumu rezultāts par konkrēto ideju konkrētās kategorijas ietvaros. Idejas ar rezultātu virs 50 ir saņēmušas vairākuma atbalstu; tās, kuru rezultāts ir zem 50, vairāk ir tikušas noraidītas. Jo krasāk no 50 atšķiras skaitlis, jo attiecīgi spēcīgāks ir balsojušo atbalsts vai noraidījums.

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv