Visi jaunumi: Dažādi27.07.2017 – Domes sēde

jēkabpils novada logo ģerbonis

Darba kārtība – šeit!

 

Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu

Atsaucoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju medijiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka ģimenes ārstu prakses nevar sniegt pacientiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā maksas pakalpojumus. Turklāt ģimenes ārstu protesta laikā valsts apmaksātos pakalpojumus iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt arī pie dežūrārstiem.

Aicina ikvienu piedalīties “Vietvārdu talkā”

Aizvadīti jau četri “Vietvārdu talkas” mēneši, un jūnijā vietvārdiem bagātīgākā vieta bija Alūksnes novads. Savukārt čaklākais talcinieks bija Santa Masinga. Kopumā līdz šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv/ reģistrēti jau 1652 vietvārdi.

Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skate 2017” (FOTO)

Jēkabpils novadā 11., 13. un 14. jūlijā notika Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skate 2017”, kurā tika apciemota neliela daļa no pagastu sakoptākajām mājām, iestādēm, uzņēmumiem un ciemu teritorijām, kā arī uzklausīti saimnieki un iepazīts pats novads.

Šeit ļoti neliels ieskats dažās no skatē apciemotajām vietām >>

Aicinām amatniekus un biedrības!

amat

Aicinām visus amatniekus un biedrības, kuru deklarētā un juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, iesniegt priekšlikumus (idejas) par dāvanas izveidi, ko pasniegt Latvijas simtgadē dzimušiem bērniem, kuri tiks reģistrēti Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā. Viena un tā pati biedrība vai amatnieks var iesniegt ne vairāk kā 3 priekšlikumus, iesniedzot tos vienā aploksnē.

Kritēriji, izstrādājot dāvanu:

  1. Iekļauta Jēkabpils novada simbolika (ģērbonis vai logo);
  2. Iekļauta atzīme par Latvijas simtgadi (bērns ir dzimis 2018. gadā).
  3. Dāvanai jābūt tādai, lai tā būtu pasniedzama gan zēna, gan meitenes dzimšanas gadījumā.
  4. Dāvana var būt gan praktiska, gan kā suvenīrs.
  5. Dāvanas (1 gab.) cena līdz 15.00 eiro.

Iesniedzot priekšlikumus, jānoformē brīvā formā izstrādāts apraksts par ideju un tās pamatojums (ar bildēm).

Priekšlikumus, attēlojamus vizuālā formā, lūgums iesniegt personīgi Jēkabpils novada pašvaldības Lietvedības nodaļā (2. vai 15. kabinetā) slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Dāvana Latvijas simtgadē dzimušajiem bērniem” līdz 2017. gada 25. augustam.

Uz aploksnes lūgums norādīt:

Biedrībām- nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko un faktisko adresi, telefona Nr.

Amatniekiem – vārdu, uzvārdu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, telefona Nr.

2017.gada 20.jūlija sēdes

jēkabpils novada logo ģerbonis

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE plkst.9:00

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE plkst.11:00

Darba kārtība

Notiek Vārzgūnes ezera izpēte

Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar nodibinājumu “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” par ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanu Vārzgūnes ezeram Kalna pagastā.

Piesaki uzņēmēju konkursam „Latvijas Labākais tirgotājs 2017”

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2017”.

Aicinām arī šogad iedzīvotājus sūtīt ieteikumus novada pašvaldībai līdz 24. jūlijam (novads@jekabpilsnovads.lv), ko izvirzīt konkursa nākamajai kārtai kā labāko tirdzniecības, ēdināšanas vai pakalpojumu uzņēmumu konkursam, un pamatojot – kāpēc.

Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu ģimenes ārstu streika laikā

Ja pašvaldības teritorijā iedzīvotājiem rodas problēmas primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, sakarā ar konkrētu ģimenes ārstu veselības aprūpes pakalpojumu nesniegšanu iedzīvotājiem no 2017. gada 3. jūlija (piem. pacientam nav iespējas nokļūt pie cita ārsta (vai ārsta palīga) citā teritorijā, nepieciešams transports utml.), lūdzam par radušos situāciju informēt Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu vadītājus:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv