Visi jaunumi: DažādiDownload PDF

Ņem un dod! Atvērta labdarības istaba Slatē

Download PDF

Rubenes pagasta Slates sabiedriskajā centra telpās atvērta labdarības istaba – sadzīves priekšmetu un apģērbu maiņas punkts. Var nest tīras, nesaplēstas un labā stāvoklī esošas mantas!

Ikviens, kam nepieciešama palīdzība, var bez maksas ņemt gan mantas, gan apģērbus.

Darbojas trešdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz plkst.14.00. Saziņai tālr. 26889057 un 26469585. Istabu uztur un uzrauga Slates radošo sievu pulciņš.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Download PDF

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

23. janvārī – DOMES SĒDE

Download PDF
2020. gada 23. janvārī plkst 11.00

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

DOMES SĒDE.

Darba kārtība

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem

Download PDF

Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.janvāra  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22.janvāra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

 << Saistošo noteikumu PROJEKTS >>

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 03.01.2020. ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Riteniškas ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5682 007 0064, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 191.-193. un 206.-208. kvartālos, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā.

18. janvārī novadpētniecības izstādes atklāšana Leimaņu tautas namā

Download PDF

18. janvārī plkst. 11.00 Leimaņu Tautas namā novadpētniecības izstādes “Kolhozu laiks Leimaņu pagasta teritorijā” atklāšana: fotogrāfijas, atmiņu pieraksti, dokumenti, laikrakstu materiāli par 50 kolektivizācijas gadiem ciemu un kolhozu vēsturē, notikumiem, cilvēkiem. Laipni aicināti!

Atceres pasākums par godu rokdarbniecei Marijai Pudānei

Download PDF

13. janvārī Ābeļu bibliotēkā sadarbībā ar rokdarbu pulciņu “Bitītes” notika atceres pasākums par godu rokdarbniecei Marijai Pudānei. Marija Pudāne dzimusi 1916. gada 14. janvārī Daugavpils apriņķa Arendoles muižā, kalpu ģimenē. Jau agrā bērnībā sākās ganu gaitas pie saimniekiem un vēlāk kalpones darbs. Pabeigusi 4. klases vietējā skolā. Marijai ļoti patika rokdarbi. Ar savu darbu izstādi Marija piedalījās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, kur darbi tika novērtēti atzinīgi un saņemts goda raksts. Visu savu dzīvi bijusi ticīga dievam. No pēdējiem dzīves mirkļiem ļoti patīkams pārsteigums bija 100 gadu jubilejas atzīmēšana un prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums.

Parakstu vākšana referenduma ierosināšanai par prezidenta apturētajām likuma izmaiņām pašvaldību pilnvaru termiņos

Download PDF

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2019. gada 27. decembrī pieņēma lēmumu par parakstu vākšanas organizēšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”. Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Parakstu vākšana notiks no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim.

Jēkabpils novadā parakstīties būs iespējams:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv