Visi jaunumi: DažādiBiedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2018”

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, novadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene – Mārīte un Gaitis Poļi – Vedēji 2017.

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Ziņo par putniem dārzā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Latvijas Ornitoloģijas biedrība‎” izsludinājusi aktivitāti “Ziņo par putniem dārzā”. Vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām jāsaskaita, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā vai pie barotavas.

Noteikumi:
1) jāizvēlas vieta dārzā (parkā vai kapsētā) ar labu skatu – vislabāk putnu barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām (piemēram, novērojot putnu barotavu). Putnu skaitīšana piekrastes zonās vai tml. nav šī projekta uzmanības centrā. Mērķis ir skaitīt putnus dārzā.

2) 2018. gada 26., 27. vai 28. janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda, kad esat pilnībā brīvs. Jāpieraksta katras novērotās putnu sugas lielākais skaitlis, ko vienlaikus redzat vienā vietā. Piemēram, pirmo reizi jūs ieraudzījāt četrus mājas zvirbuļus, pēc 10 minūtēm – divus mājas zvirbuļus, pēc 30 minūtēm

Cirsmu izsole Jēkabpils novada Leimaņu pagastā

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2018. gada 14. februārī plkst. 11:15 tiek rīkota cirsmu izsole.

Meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 19 000,00. Līdz 12.02.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.02.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Jēkabpils novada pašvaldība

2018. gadā Latvijā ceļa remontdarbi plānoti 152 valsts autoceļu objektos

2018. gadā valsts autoceļu tīklā plānoti darbi 152 objektos, no tiem 26 būs finansēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem, bet 126 – no valsts budžeta. Kopumā dažādu veidu darbi plānoti 1200 kilometros. 2018. gadā no valsts budžeta valsts autoceļu tīklam būs pieejami 183 miljoni eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem – 124 miljoni eiro. Kopumā šogad valsts autoceļu remontdarbiem un uzturēšanai būs pieejami 307 miljoni eiro, kas ir par 35,8 miljoniem vairāk nekā pērn.

Laiks tautai savu spēku redzēt!

Kopš 2018. gada 6. janvāra, Zvaigznes jeb epifāniju dienas, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” jau piekto gadu izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojums nemainīgi tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā. Pieteikšanās līdz 23. februārim.

Jēkabpils novada domes KOMITEJU sēdes

jēkabpils novada logo ģerbonis

17. un 18. janvārī Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē Rīgas ielā 150a komiteju sēdes:

17. janvārī  plkst. 10:00 apvienotā komiteja par Jēkabpils novada 2018. gada budžeta projektu,

18. janvārī plkst. 9:30 apvienotā komiteju sēde.

Komiteju sēdes darba kārtība

Aicina iesniegt priekšlikumus par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” tarifu projektu

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”,  reģ. Nr. 55403015551, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 2017. gada 27. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Dziļā vāda” Mežāres pagasta, Krustpils novadā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

! Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (t.i. līdz pirmajam samaksas termiņam) atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 6.panta 3.daļai.

Jautājumos par E-veselību aicina sazināties ar Atbalsta dienestu

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iedzīvotājus un speciālistus jautājumu gadījumā par e-veselību sazināties ar E-veselības Atbalsta dienestu.

Atbalsta dienesta mērķis ir sniegt visa veida informatīvo atbalstu E-veselības lietotājiem, nodrošinot atbildes uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, tostarp tehnisku sarežģījumu gadījumā. Ārstniecības personas un farmaceiti ir aicināti zvanīt pa tālruni – 67803301, savukārt iedzīvotāji – 67803300. Jautājumus iespējams uzdot arī e-pasta formā, rakstot uz atbalsts@eveseliba.gov.lv. Atbalsta dienests darbojas katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Stājas spēkā kvalifikācijas periods slimības pabalstam

Ar 2018. gada 1. janvāri stājies spēkā nosacījums par kvalifikācijas periodu slimības pabalstam. Tas nozīmē, ka tiesības uz slimības pabalstu būs tiem cilvēkiem, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veikuši ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv