Visi jaunumi: DažādiCeļiniek, piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Dodoties iepazīt svešas valstis un kultūras, mēs visi sirds dziļumos alkstam šīs zemes ieraudzīt caur vienkāršo cilvēku ikdienas dzīvi, jo tikai tā var iegūt īstās smaržas, garšas un sajūtas. Aizvien vairāk cilvēki tiecas pēc nesamākslotības, svaiguma, mājīguma un sirsnības.

Tāda ir Sēlija – tūrisma industrijas un rutīnas nesamaitāta, nedaudz skarba un – ļoti īsta. Sēlis ir vienpatis, mežu, purvu un pļavu cilvēks, kurš nogurušam ceļiniekam aizdos savu mēteli, uzvārīs siltu groku un nosēdinās pie sprakšķošas malkas plīts, lai kopīgi paklusētu par lielām lietām.
Sēlijas salas ir 17 mazas apdzīvotas vietas, kas pagājšgad izaugušas starp Sēlijas baltajiem ceļiem, izveidojot katra savu, unikālu tūrisma piedāvājumu. Šajā sezonā tās pirmo reizi atvērs durvis tūristiem,

Amatā iecelta Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Download PDF

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumu Nr.320 “Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, tika izsludināta iekšēja pieteikšanās un veikta pretendentu atlase Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja amatam. Pretendentu vērtēšanas komisija 11. janvārī nolēma virzīt apstiprināšanai Kultūras pārvaldes vadītājas amatā Lauru Aišpuri. Viņa ir Jēkabpils novada pašvaldības darbiniece no 2017. gada 5. jūnija, kad tika pieņemta darbā par Zasas kultūras nama vadītāju.

Salas novadā notika Sēlijas novada apvienības sēde

Download PDF

15. janvārī Salas novada Salas kultūras namā notika kārtējā Sēlijas novadu apvienības sēde. Darba kārtībā izskatīti pieci jautājumi:

  1. Par gatavošanos Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”. Šogad svētki notiks 29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Plānots, ka svētkos piedalīsies ap 1000 dalībnieku no Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadiem. Tiek aicināti arī kori no Jēkabpils pilsētas.

Ārkārtas domes sēde 17.01.2019. plkst. 12:00.

Download PDF

Darba kārtība: Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas iecelšanu amatā.

Apvienotā komiteju sēde – 17.01.2019

Download PDF

Apvienotā komiteju sēde notiks 17. janvārī plkst. 9:30

Jēkabpils novada pašvaldību sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Darba kārtība

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas statistiskie rādītāji 2018. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 24 jaundzimušie, 14 laulības un sastādīts 61 miršanas reģistrs.

2018. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie. No tiem 7 gadījumos vecāki ir bijuši laulāti, bet 17 gadījumos paternitāte noteikta uz paternitātes iesnieguma pamata (vecāki nav bijuši laulāti un ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu).

Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Download PDF

Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

E-adrese aizstās fiziskās pastkastītes

Download PDF

2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – e-adreses risinājuma ieviešanu. E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Savukārt valsts iestādēm e-adrese kļūs par vienotu saziņas platformu un atvieglos ikdienu.

Slēdz sadarbības līgumu ar Kupišķu rajona pašvaldību

Download PDF
21. decembrī Jēkabpils novadā viesojās delegācija no Kupišķu rajona pašvaldības (Lietuva), ar mērķi parakstīt sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību un iepazīt pašu novadu. Ideja par līguma noslēgšanu radās jau 2018. gada 2. oktobrī, Jēkabpils novada pašvaldības delegācijai viesojoties Kupišķos.

Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki viesojas Jēkabpilī

Download PDF
Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki 15. decembrī piedzīvoja pasakainus brīnumus, gan Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā, gan Kena parkā.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv