Visi jaunumi: Dažādi28. septembrī DOMES SĒDE

jēkabpils novada logo ģerbonis

28. septembrī plkst. 11:00 DOMES SĒDĒ

Jēkabpils novada administrācijas Sēžu zālē, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī

Domes sēdes DARBA KĀRTĪBA

Sākas dalībnieku reģistrācija izlietoto bateriju vākšanas konkursam

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Elektroniskā datu bāze / reģistrācija

Dodies uz Putnu vērošanas dienām Tadenavā!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

 

Aicinām uz rudens Putnu vērošanas dienām Tadenavā!

29. un 30. septembrī

plkst. 9:00

Raiņa muzejā “Tadenava” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)

Pasākumā pārgājiens ar putnu vērošanu dabas liegumā “Eglone” (atrodas 1,5 km attālumā no muzeja), radošā darbnīca un Raiņa muzeja “Tadenava” apmeklējums.

Iespēja iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada 2018. gada budžeta plānošanai

jēkabpils novada logo ģerbonis

Jau šonedēļ, piektdien, uzsākam sanāksmju ciklu pagastos par investīciju plānošanu 2018.gada pašvaldības budžetā. Sanāksmēs tiek aicināti piedalīties iestāžu vadītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī ikviens, kuram ir interese un priekšlikumi sava pagasta un novada kopumā attīstībai.

Sanāksmes notiks:

22.septembrī Ābeļu pagasta pārvaldē plkst.11.00

25.septembrī Rubenes pagasta pārvaldē plkst.14.00

26.septembrī Dunavas pagasta bibliotēkā plkst.9.00

26.septembrī Dignājas sabiedriskajā centrā, Dignājas pamatskolā plkst.11.00

27.septembrī Kalna pagasta pārvaldē, plkst.11.00

27.septembrī Leimaņu pagasta pārvaldē, Mežgalē, plkst.13.00.

29.septembrī Zasas pagasta pārvaldē, plkst.9.00

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no nokavējuma un soda naudas

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies. 

Komiteju sēde

2017.gada 21.septembrī APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE plkst.11:00

Darba kārtība

Aicinām pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus apbalvošanai

Jēkabpils novada pašvaldība aicina līdz 2017. gada 20. oktobrim (ieskaitot) iesniegt Jēkabpils novada kandidātu aprakstus apbalvošanai 2017. gada 18. novembra svētkos.

Apbalvojumi tiek piešķirti nominācijās – Skolotājs, Jaunietis, Aktīvākais pensionārs, Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks, Sabiedriskais darbinieks, Uzņēmējs, Jubilārs, Ģimene.

Lūgums aprakstus iesniegt pēc iespējas precīzus un pilnīgus, konkrēti norādot apbalvojumam pieteiktās personas sasniegumus, kā arī motivāciju, kādēļ tieši šī persona apbalvojama 2017. gada Valsts svētkos. Veidojot aprakstu, lūgums pieturēties pie apbalvošanas nolikuma. Ar to var iepazīties šeit: http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/nolikums_apbalvojumi.pdf .

Pieteikumi iesniedzami Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Informāciju sagatavoja K. Sēlis

18.09.2017

Aicina ziedot mazturīgiem onkoloģijas pacientiem Latvijā

Lai sniegtu atbalstu mazturīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus skārusi onkoloģiska saslimšana, ir izveidots “O fonds”. Līdz šim fonds bija pazīstams kā “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Fonds tika dibināts 2005. gadā, un tā sākotnējais mērķis bija veicināt kopienu centru rašanos un atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas darbojās sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā. Šajā laikā fondam izdevās piesaistīt ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā, atbalstot vairāk nekā 300 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos. Taču, ņemot vērā sarežģīto situāciju onkoloģijas jomā, fonds nolēma paplašināt darbību un pievērst pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu atbalstam.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, pensiju indeksācija notiek katru gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus (iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas apmēru.

Jēkabpils novads piedalās IV Tūrisma informācijas tirgū Pļaviņās


9. septembrī Pļaviņās norisinājās IV Tūrisma informācijas tirgus. Tajā piedalījās Latvijas pilsētu un novadu informācijas centri, dažādu dabas un tūrisma objektu pārstāvji. Plašs bija amatnieku un mājražotāju piedāvājums – pinumi, ziepes, mājas vīns, maize, saldumi, neparasti ievārījumi, adījumi un citi roku darbi.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv