Visi jaunumi: COVID-19Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs atver durvis apmeklētājiem!

Download PDF

Pamatojoties uz grozījumiem MK 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103, ar prieku varam paziņot, ka no 20. maija Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs ver vaļā savas durvis apmeklētājiem!

Ziņojam, ka rūpīgi ievērojam Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas un Slimību un profilakses kontroles centra izsludināto sanitāro protokolu un ieteikumus veiksmīgai darbībai. Telpas tiek regulāri uzkoptas, virsmas un rokturi tiek regulāri dezinficēti un muzeja darbinieki ievēro piesardzības pasākumus.

Jēkabpils novada bibliotēkas atsāk darbu!

Download PDF

No 18. maija novada pagastu bibliotēkas atsāks darbu standarta darba laikā, tomēr būs jāpievērš uzmanība tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti daži ierobežojumi, kuri var mainīties atkarībā no situācijas:

  • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā 30 minūtes
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pasta sūtīšana, rēķinu apmaksa internetbankā utml.) Datori izklaidei nebūs pieejami !
  • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi
  • Nodotās vienības atkārtoti lasītājiem neizsniegs 72 stundas, pirms ievietošanas bibliotēkas krājumā- tās tiks ievietotas karantīnā

Reliģisko organizāciju darbība no 12. maija

Download PDF

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību.

 Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām.

Sēlijas Sporta skola atsāk mācību-treniņu nodarbības klātienē

Download PDF

Pamatojoties uz 2020. gada 7 .maija grozījumiem Nr.254  Ministru kabineta gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”punktu 4.5.3

INFORMĒJAM:

sākot ar 2020. gada 12. maiju SĒLIJAS SPORTA SKOLA atsāk mācību-treniņu nodarbības klātienē, nodrošinot sekojošus Ministru kabineta noteikumu ievērošanu:

  • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;

Kas mainīsies no 12. maija un kā rūpēties par savu un apkārtējo drošību

Download PDF

Kā pareizi valkāt sejas maskas?

Download PDF

No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs

Download PDF

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 2020. gada 12. maija, pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 12. maija

Download PDF

Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.

No 12. maija laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās ir atļauta, ja tiek ievērotas šādas prasības:

Download PDF

Spied uz Facebook ikoniņas augšējā labējā stūrī, lai skatītu sīkāk!

Ieteikumi drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem ārkārtējās situācijas laikā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

 Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

  • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
  • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
  • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
  • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

 Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv