Visi jaunumi: VeselībaAtvieglota invaliditātes apliecību reģistrēšanas un uzskaites kārtība

Download PDF

Turpmāk personām ar invaliditāti būs iespēja pašām izvēlēties efektīvāko invaliditātes apliecības saņemšanas veidu un arī iesnieguma iesniegšanas veidu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK).

To nosaka otrdien, 11. decembrī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta parauga, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību”.

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Piešķir finansējumu ārdurvju izbūvei Zasas aptiekai un ģimenes ārsta praksei

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 11. oktobrī saņēma pašvaldības SIA “Zasas aptieka” valdes priekšsēdētājas I.Putraimas un ģimenes ārsta B.Bērziņas iesniegumu ar lūgumu nodrošināt otro ārdurvju izbūvi ambulances-aptiekas ieejām Zaļajā ielā 10, Zasā.

Iesniegumā norādīts, ka nišā pirms ieejas aptiekā un ģimenes ārsta prakses telpās ēkai ar kadastra Nr.5698 001 0296 001 nepieciešams izbūvēt stikla sienu ar ieejas durvīm, nodrošinot iekštelpu aizsardzību no vēja un aukstuma.

Dunavas skolas ēkā veidos telpas ģimenes ārsta prakses vietai un aptiekai

Download PDF

Lietderīgai bijušās Dunavas pamatskolas telpu izmantošanai plānots veikt trīs telpu pārbūvi, pielāgojot tās ģimenes ārsta prakses un aptiekas vajadzībām.

Lai šīs darbības varētu veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar telpu lietošanas veida maiņu, 2018. gada 28. septembrī tika izsludināts iepirkums.

16. novembrī plkst. 16.00 Zasas kultūras namā lekcija par onkoloģisko profilaksi

Download PDF

12. novembrī plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā lekcija par atkarību profilaksi

Download PDF

7. novembrī lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem Dignājā

Download PDF

7. novembrī plkst. 17.00 Dignājas ģimeņu iniciatīvu telpā bezmaksas lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

B.Čākure

9. novembrī lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi Rubeņos

Download PDF
9. novembrī plkst .15.00 Rubenes kultūras namā lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.
B.Čākure
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv