Visi jaunumi: JauniešiemKarjeras konsultācijas skolēniem

Download PDF

Šajā mācību gadā skolēnus Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskolās, kā arī Zasas vidusskolā konsultē pedagoģe-karjeras konsultante Dace Kalniņa-Aleksandrova.

Norisinājusies diennakts nometne jauniešiem “Izaicinājums”

Download PDF

Jēkabpils novada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros no 21.-23. augustam Ābeļu pagastā biedrībā “Ūsiņš” norisinājās diennakts nometne “Izaicinājums”.  Nometnē 27 jaunieši iepazina un apguva prasmes sporta un kultūras pasākumu organizēšanā.

Aicina izteikt priekšlikumus par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas saistošajiem noteikumiem Jēkabpils novadā

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 24. septembrī  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22. septembra plkst. 17:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus vai iebildumus  juriskonsultei Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu:  gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības lauku jauniešiem

Download PDF

Lai palīdzētu lauku jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa ieceres, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā iespēju piedalīties bezmaksas mācībās kā arī konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Laukiem būt!”. Aicināts ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis gan ar jau esošu uzņēmējdarbības ideju, gan tie, kas meklē idejas un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē, kā arī tie, kuriem nav savas idejas, bet ir interese par kādu tēmu.

Labklājības ministrija uzsāk kampaņu par tēva lomu ģimenē – #tētisvar

Download PDF

Labklājības ministrijas veiktie iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka rūpes par bērniem Latvijā pamatā aizvien tiek uzskatītas par sievietes atbildību. Īpaši izteikti tas vērojams šķirto ģimeņu vidū. Tikai katrā otrajā šķirtajā ģimenē (52%) tēvi tiek iesaistīti bērnu aprūpē, bet tikai katrs desmitais tētis (11%) uzņemas vienlīdz lielas rūpes kā mamma.

15. septembrī lekcija par uzturu Vandānos

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

15. septembrī Ģimeņu iniciatīvu centrā Vandānos interesenti tiek aicināti apmeklēt Lekciju par uzturu – “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 ietvaros. Lekcijas pamatauditorija ir seniori, tai skaitā maznodrošinātie/trūcīgie, personas ar invaliditāti, bezdarbnieki un citas pieaugušo grupas.

Lielā Talka aicina Latvijas skolas piedalīties Pasaules talkā

Download PDF

Sākoties jaunajām mācību gadam, kustība “Lielā Talka” aicina Latvijas skolas un to audzēkņus šā gada 19. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Tās ietvaros aicinām veikt skolas teritorijas sakopšanas darbus un piedalīties tradicionālajā koku sēšanas un stādīšanas akcijā “Laimes koki”. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi.

Jēkabpils novada atklātais “Pusnakts turnīrs”

Download PDF

Sestdien, 5. septembrī, aktīvā dzīvesveida un brīvdabas pasākumu piekritēji pulcējās Jēkabpils novada atklātajā “Pusnakts turnīrā”. Visas dienas garumā dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan spēka un atjautības, gan veiklības aktivitātēs – Spēka gājienā, Izturības stafetē, Ūdens ceļā, Zābaka mešanā kā arī Bērnu stafetē. Paralēli šīm aktivitātēm bija iespēja izmēģināt savas spējas sumo cīņās kā arī jaunākajiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja netraucēti baudīt piepūšamo batutu priekus.

Piesakies apmācībām “Darbojamies, līdzdarbojamies!”

Download PDF

Līdzdalība ir aktuāla ne tikai jaunatnes jomā, bet arī politikā un sabiedrībā kopumā. Līdzdalība ir viens no veidiem, kā sekmēt labākas sabiedrības un labklājības veidošanos. Tomēr viss sākas ar katru cilvēku un tādēļ apmācības “Darbojies, līdzdarbojies!” ir domātas tiem, kuri paši vēlas darboties  ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot kaut vai nelielas līdzdalības aktivitātes savā vidē.

Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Download PDF

Krustpils novada pašvaldība  ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, par projekta “KOPĀ vienā virzienā”, īstenošanu, kura ietvaros arī Jēkabpils novada pašvaldība ir projekta partneris. Projektā kopīgi darbosies jaunatnes jomā iesaistītie specialisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv