Visi jaunumi: JauniešiemĀbeļu pamatskolas skolēni iesaistās “Zemes stundas” akcijā

Download PDF

28. martā akcijā “Zemes stunda”, skolēnu pašpārvaldes mudināti, ar savu izdomu iesaistījās arī Ābeļu pamatskolas audzēkņi.

VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

Download PDF

No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.

Konkursā aicinām piedalīties bērnus no četru līdz četrpadsmit gadu vecumam, kuru uzdevums ir:

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās

Download PDF

Tieslietu ministrija norāda, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 29. martā rīkojumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus, taču civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, šobrīd nav aizliegta un var notikt.

Izsludināts projektu konkurss jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

Download PDF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Līdz 2020. gada 7. aprīlim biedrības vai nodibinājumi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanu, īpaši mazinot pret jauniešiem vērsto vardarbību un stiprinot jauniešu garīgās veselību un labklājību, ir aicināti iesniegt projektu konkursā savus projektu pieteikumus. Savas idejas īstenošanai biedrības un nodibinājumi var saņemt finansējumu 2400.00 euro apmērā.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 16. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

Sākusies pretendentu pieteikšana apbalvojumam “Zemgales Laiks Ziedonim” 2020

Download PDF

Sagaidot pavasari, 12. martā biedrība “Zemgales Laiks Ziedonim” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu “Viegli” un Jelgavas novada pašvaldību turpina iesākto tradīciju un izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Zemgales Laiks Ziedonim”. Apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē un izglītībā, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, bērniem un jauniešiem, par dzīvi mākslā. Pieteikšanās līdz 20. aprīlim, taču laureātu paziņošana notiks apbalvošanas ceremonijā Jēkabnieku  kultūras namā 29. maijā.

15. martā notiks radošā darbnīca “Brīvlaiks – sapņu laiks”

Download PDF

“Runā, ka tad, ja Tu kādu reidzi sapņos, viņš par Tevi domā.
Negaidīju, Madonna, negaidīju…”
/Madonna/

Šī gada 15. martā, dienu pēc Pasaules miega dienas, aicinām jauniešus piedalīties radošajā darbnīcā, kurā veidosim sapņu ķērājus!

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” (līdz 27.04.)

Download PDF

Jēkabpils novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu Nr.85 (protokols Nr.3) par biznesa ideju “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” konkursa nolikuma apstiprināšanu. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, jaunu darbavietu radīšanu, jaunu preču un/vai pakalpojumu veidošanu. Konkursa īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir līdz 8000,00 EUR.

5. martā Zasā bezmaksas lekcijas par atkarību profilaksi

Download PDF

Sveču mēnesis Sēlijas prasmju muzejā!

Download PDF

Visa februāra garumā muzejā norisinājās sveču darbnīca “Mana gaismiņa” bērniem vecumā no 5-15 gadiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv