Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiJēkabpils novada Sociālais dienests sveic savu kolektīvu Starptautiskajā sociālo darbinieku dienā!

Download PDF

Ik gadu marta trešajā otrdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā sociālo darbinieku diena.

Dārgie kolēģi!

Sirsnīgi sveicu Jūs mūsu kolektīva profesionālajos svētkos!

Sociālā darbinieka uzdevums nav viegls, viņš palīdz cilvēkam izprast radušos problēmu un kopīgas sadarbības rezultātā rast izeju no krīzes situācijas, jo profesionāls sociālais darbs ir vērsts uz problēmu risināšanu un pārmaiņām.

Iedzīvotājus aicina pieteikties bezmaksas konsultācijām visā Latvijā Advokatūras dienās

Download PDF

Desmitajās Advokatūras dienās uzmanība pievērsta nekustamā īpašuma jautājumiem. No 11. līdz 15. martam Advokatūras dienās iedzīvotāji varēs saņemt advokātu bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Advokatūras dienas notiek jau desmito gadu, un šogad īpaši uzmanība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ar uzsvaru uz kopīpašumu, taču konsultācijas būs iespējams saņemt arī citās jomās.

Jēkabpils novada sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekus apciemo tuvi un tāli ciemiņi

Download PDF
2019. gada 15. februārī Jēkabpils novada sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekus Mežgales kultūras namā apmeklēja Leimaņu tautas nama amatierteātris. Amatierteātris sniedza izrādi “Nedienas apiņos”. Galvenājās lomās – Gints Audzītis, Anita Gaide, Aija Austruma, Raumonds Pors, Inga Jumīte, Liene Austruma, Gintars Zavadskis, Kaspars Sēlis, Iveta Gasiņa, Velga Bruka, Ieva Austruma. Režisors – Gints Audzītis.

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Par gaidāmajām izmaiņām braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas nosacījumos daudzbērnu ģimenēm

Download PDF

VSIA “Autotransporta direkcija” dati liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu valsts piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus

Ar 1. jūliju plānots lielāks atbalsts adoptētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti

Download PDF

Lai veicinātu „sistēmas bērnu” adopciju, viņu iespējas augt ģimenē, ar š.g. 1. jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem – bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 129 EUR mēnesī par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 EUR apmērā.

LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2018”

Download PDF

Labklājības ministrija (LM) no 7. februāra līdz 28. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Izmaiņas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darba organizācijā

Download PDF

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē turpinās vienas operatīvās vadības struktūrvienības izveide, kuras gaitā 2019. gada 1. martā plkst. 06.00 Pārvaldes Jēkabpils iecirkņa operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) telefonu numuri 65202600 un 65202602 tiks atslēgti.

No 2019. gada 1. marta plkst. 06.00 informācijas saņemšanu un reaģēšanu uz notikumiem Pārvaldes Jēkabpils iecirkņa apkalpojamajā teritorijā nodrošinās Pārvaldes Kārtības policijas

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas statistiskie rādītāji 2018. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 24 jaundzimušie, 14 laulības un sastādīts 61 miršanas reģistrs.

2018. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie. No tiem 7 gadījumos vecāki ir bijuši laulāti, bet 17 gadījumos paternitāte noteikta uz paternitātes iesnieguma pamata (vecāki nav bijuši laulāti un ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu).

Sociālā dienesta informācija par Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanu

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu.
18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv