Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiInformatīvajā akcijā “Atpakaļ uz skolu!” konsultēs pedagogus un vecākus

Sagaidot jauno mācību gadu, jau vairākus gadus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko akciju pedagogiem un vecākiem. Šogad akcija norisināsies no 28. augusta līdz 3. septembrim, un tās laikā pedagogiem un vecākiem būs iespēja zvanīt uz Uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas konsultācijas un atbalstu par sev aktuāliem jautājumiem saistībā ar bērniem.

Sociālā dienesta paziņojums | Par izmaiņām Jēkabpils novada Sociālā dienesta štatu sarakstā

jēkabpils novada logo ģerbonis

Jēkabpils  novada pašvaldības sociālajā dienestā kopš šā gada 1. augustā veiktas izmaiņas štatu sarakstā.  Pamatojums izmaiņām bija sociālo darbinieku sanāksmē apspriestā amatu vienību optimizācija un sociālo darbinieku piekrišana pārcelšanai darbā.

Ka zināms, mūsu novadā tiek sniegti sociālā darba pakalpojumi ģimenēm ar bērniem. Šos pakalpojumus tagad sniedz jaunā sociālā darbiniece Eva Zeipe-Mača.  Sociālā darba ģimenēm ar bērniem mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzēt ģimenēm ar bērniem atpazīt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas Sociāla darbiniece sadarbojas ar ģimenēm kuras ilgstošā laika periodā saņem sociālos pabalstus, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, kurās ir konfliktējošas attiecības, bērni neapmeklē skolu, konstatēta bērnu pamešana novārtā vai ģimene nonākusi krīzes situācijā.

Sociālā dienesta paziņojums | Kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem-skolēniem?

Tuvojas jaunais mācību gads, un Jēkabpils novada Sociālais dienests atgādina par to, kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem skolēniem.

1.Pabalsts vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasi.

Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem,  ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

Konsultāciju diena Jēkabpils novadā un Krustpils novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Daugavpils reģiona inspektore Edīte Milevska un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs Makuševs 2017.gada 8.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils novada Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu

Atsaucoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju medijiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka ģimenes ārstu prakses nevar sniegt pacientiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā maksas pakalpojumus. Turklāt ģimenes ārstu protesta laikā valsts apmaksātos pakalpojumus iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt arī pie dežūrārstiem.

Plāno noteikt sociālās aprūpes līmeņus

No 2018. gada 1. janvāra pašvaldību sociālajiem dienestiem un pakalpojumu sniedzējiem būs jānosaka katram klientam, kas saņem, vai pieprasa sociālās aprūpes pakalpojumu, aprūpes līmenis un atbilstoši šim līmenim jāpiemeklē un jānodrošina piemērotākais sociālais pakalpojums.

To nosaka Ministru kabineta “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi”, kas ceturtdien, 20. jūlijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Sociālā dienesta paziņojums | atbalsts daudzbērnu ģimenēm Jēkabpils novada pašvaldībā

Daudzbērnu ģimene (definīcija pašvaldības pabalstu saņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Sociālā aprūpes nama „Mežvijas” iemītniekus apciemo Ābeļu pagasta amatierteātris

Nelīst, lietus, nelīst, lietus (līgo! līgo)
Šodien lietus nevajaga (līgo!)
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņa bērni.

Sociālā dienesta paziņojums

No 16. maija Jēkabpils  novada Kalna pagastā strādā jauna sociāla darbiniece Eva Zeipa-Mača. Sociālā dienesta darbinieces Kalna pagastā apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās,  Trešdienās, Ceturtdienās plkst. 8.00 -13.00.

Tālr.Nr.: 65229306;  27813933

L.Zeltiņa

Labdarības akcija no Minhenes lidostas

Humānās palīdzības pārstāvji no Minhenes lidostas Vācijā – Svens Cāns (Sven Zahn), Tomass Bīlers (Thomas Bihler) un Johans Gocs (Johann Götz)

Humānas palīdzības izkraušana Zasas pagastā.

Maija sākumā mūsu novada cilvēkiem tika piegādāts labdarības kravas sūtījums, ko noorganizēja mums labi zināmais Zasas dzirnavu īpašnieks un Diseldorfas lidostas menedžeris Hardijs Kortmana kungs ar Minhenes lidostas humānās palīdzības biedrības vadītāju Tomasu Bīlera kungu.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv