Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiBūs lekcija par onkoloģiju Dunavā

3. OKTOBRĪ Jēkabpils novadā:

  • 12.00-13.45 Dunavas kultūras namā, Dunavas pagastā

Lekcijas par onkoloģijas profilaksi vadīs Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārsts onkologs ķīmijterapeits Grigorijs Plakhins. Uzzināsim kādi ir riska faktori, kā arī abu dzimumu veselības pašizmeklēšanas metodes, par pieejamo valsts skrīninga progrmammu, kā arī citu nozīmīgu informāciju par veselības profilaksi.

Aicina ziedot mazturīgiem onkoloģijas pacientiem Latvijā

Lai sniegtu atbalstu mazturīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus skārusi onkoloģiska saslimšana, ir izveidots “O fonds”. Līdz šim fonds bija pazīstams kā “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Fonds tika dibināts 2005. gadā, un tā sākotnējais mērķis bija veicināt kopienu centru rašanos un atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas darbojās sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā. Šajā laikā fondam izdevās piesaistīt ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā, atbalstot vairāk nekā 300 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos. Taču, ņemot vērā sarežģīto situāciju onkoloģijas jomā, fonds nolēma paplašināt darbību un pievērst pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu atbalstam.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, pensiju indeksācija notiek katru gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus (iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas apmēru.

Informatīvajā akcijā “Atpakaļ uz skolu!” konsultēs pedagogus un vecākus

Sagaidot jauno mācību gadu, jau vairākus gadus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko akciju pedagogiem un vecākiem. Šogad akcija norisināsies no 28. augusta līdz 3. septembrim, un tās laikā pedagogiem un vecākiem būs iespēja zvanīt uz Uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas konsultācijas un atbalstu par sev aktuāliem jautājumiem saistībā ar bērniem.

Sociālā dienesta paziņojums | Par izmaiņām Jēkabpils novada Sociālā dienesta štatu sarakstā

jēkabpils novada logo ģerbonis

Jēkabpils  novada pašvaldības sociālajā dienestā kopš šā gada 1. augustā veiktas izmaiņas štatu sarakstā.  Pamatojums izmaiņām bija sociālo darbinieku sanāksmē apspriestā amatu vienību optimizācija un sociālo darbinieku piekrišana pārcelšanai darbā.

Ka zināms, mūsu novadā tiek sniegti sociālā darba pakalpojumi ģimenēm ar bērniem. Šos pakalpojumus tagad sniedz jaunā sociālā darbiniece Eva Zeipe-Mača.  Sociālā darba ģimenēm ar bērniem mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzēt ģimenēm ar bērniem atpazīt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas Sociāla darbiniece sadarbojas ar ģimenēm kuras ilgstošā laika periodā saņem sociālos pabalstus, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, kurās ir konfliktējošas attiecības, bērni neapmeklē skolu, konstatēta bērnu pamešana novārtā vai ģimene nonākusi krīzes situācijā.

Sociālā dienesta paziņojums | Kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem-skolēniem?

Tuvojas jaunais mācību gads, un Jēkabpils novada Sociālais dienests atgādina par to, kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem skolēniem.

1.Pabalsts vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasi.

Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem,  ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

Konsultāciju diena Jēkabpils novadā un Krustpils novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Daugavpils reģiona inspektore Edīte Milevska un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs Makuševs 2017.gada 8.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils novada Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu

Atsaucoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju medijiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka ģimenes ārstu prakses nevar sniegt pacientiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā maksas pakalpojumus. Turklāt ģimenes ārstu protesta laikā valsts apmaksātos pakalpojumus iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt arī pie dežūrārstiem.

Plāno noteikt sociālās aprūpes līmeņus

No 2018. gada 1. janvāra pašvaldību sociālajiem dienestiem un pakalpojumu sniedzējiem būs jānosaka katram klientam, kas saņem, vai pieprasa sociālās aprūpes pakalpojumu, aprūpes līmenis un atbilstoši šim līmenim jāpiemeklē un jānodrošina piemērotākais sociālais pakalpojums.

To nosaka Ministru kabineta “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi”, kas ceturtdien, 20. jūlijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Sociālā dienesta paziņojums | atbalsts daudzbērnu ģimenēm Jēkabpils novada pašvaldībā

Daudzbērnu ģimene (definīcija pašvaldības pabalstu saņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv