Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiSociāla dienesta paziņojums.

Download PDF

Ievērojot to, ka tuvojas mācību gada sākums Jēkabpils novada Sociālais dienests  vēlas atgādināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00 apmērā vienam bērnam.

Paziņojums Rubenes pagasta senioriem

Download PDF

30. jūlijā tiek organizēts brauciens  pa Jēkabpils novadu

“ Izzini savu novadu”

Programmā:

9.00-10.00  Zasas muižas parks. Apskate un stāstījums;

10.20- 11.20  Z/S “Kalnāres” un Padomju laiku sadzīves lietu kolekcija Leimaņu pagastā;

12.00- 13.00 Ābeļu pagasta rokdarbnieces;

13.00 -14.00 Pusdienas;

Notiks audžuģimeņu un adoptētāju apmācības Jēkabpilī

Download PDF

2020. gada 4. jūlijā Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” uzsāk audžuģimeņu un adoptētāju apmācības, kuras notiks Jēkabpils ārpusģimenes atbalsta centrā Rīgas ielā 150, Jēkabpilī. Informāciju var saņemt pa tālruni 22312018.

<< Apmācību grafiks >>

Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Gusāre

Sociālā dienesta darbs pēc ārkārtas situācijas beigām

Download PDF

Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbinieki no 10. jūnija atsāk klientu pieņemšanu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas. Klientus lūdzam stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās distancēšanās prasības.

Padomi vecākiem, kā apvienot daudzās lomas un “nezaudēt prātu”

Download PDF

Šībrīža situācijā ģimenes locekļi lielu daļu laika pavada viens otra kompānijā, taču ilgtermiņā šāda kopābūšana no vecākiem var prasīt daudz lielāku emocionālo stabilitāti, spēju pielāgoties un ievērojamu dienas ritma pārplānošanu. Kā neapjukt daudzo pienākumu gūzmā un saglabāt vēsu prātu,  iesaka ģimenes psihoterapeite Mārīte Bite.

Deinstitucionalizācijas procesā paveiktais un aktuālais Zemgales reģionā

Download PDF

Lai izvērtētu, kā kopumā sokas ar deinstitucionalizāciju (DI) Zemgalē, 2020. gada sākumā veikts Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. īstenošanas progresa izvērtējums, kurā apkopota aktuālā informācija par projekta ieviešanas progresu un mūsu sadarbības partneru – Zemgales pašvaldību sasniegtajiem rezultātiem ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ieviešanā. Projektā no 22 Zemgales reģiona pašvaldībām ir iesaistījusies 21 pašvaldība.

Dīkstāves palīdzības pabalsts – soli pa solim

Download PDF

Valstī COVID-19 epidēmijas sakarā izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ir pieņemti vairāki jauni normatīvie dokumenti. Tie domāti, lai dažādu izolācijas pasākumu radīto darba apgrūtinājumu un citu problēmu dēļ cilvēki nepaliktu bez iztikas līdzekļiem.

Ir pieejama jauna atbalsta forma – dīkstāves palīdzības pabalsts. Lai skaidrotu, kā un kas var to saņemt, Labklājības ministrija piedāvā skaidrojumu – soli pa solim.

Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā cilvēkus ar invaliditāti

Download PDF

Labklājības ministrija pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot cilvēku ar invaliditāti viedokli par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu dažādās dzīves jomās.

Četrus mēnešus būs iespēja saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu

Download PDF

Cilvēkam, kuram ir piešķirts bezdarbnieka pabalsta, kas beidzās 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kurš sakarā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajām sekām nav atradis darbu, varēs pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Šādu jaunu atbalsta formu paredz otrdien, 21. aprīlī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Par tiem vēl jānobalso Saeimai.

Kur atrast psiholoģisko atbalstu un palīdzību

Download PDF

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir dabiskas, saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psiholoģiska atbalsta konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Uzzini, kur atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv