Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiVardarbībā cietušos aicina izmantot valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus

Lai saņemtu palīdzību un atbalstu, Labklājības ministrija aicina no vardarbības cietušos pieteikties valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem visā Latvijā. Tie ietver speciālistu konsultācijas un atbalstu, kā arī 30 dienu rehabilitācijas kursu ar izmitināšanu.

„Kā liecina statistika, vardarbība “dzīvo” tieši ģimenē un cietušajiem dara pāri viņu vistuvākie cilvēki. Lai palīdzētu tikt pāri šādām dzīves situācijām, valsts var nodrošināt ne tikai tiesisku aizsardzību un juridisku atbalstu, bet sniegt arī sociālu un psiholoģisku palīdzību,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017”

Labklājības ministrija (LM) no 16.janvāra līdz 15.februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
·        Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2017
·        Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2017
·        Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2017
·        Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2017

Nodrošina atbalsta personas pakalpojumu

labkl

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”(RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju.

Kopš 2017. gada 1. decembra ir uzsākta atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana visā Latvijā. Izmēģinājumprojekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. novembrim un tā ietvaros paredzēts nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu 330 personām. Atbalsta personas pakalpojumu varēs saņemt personas, kuras atbildīs šādiem kritērijiem:

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nebūs jāveic līdzmaksājumi par deinstitucionalizācijas ietvaros sniegtiem sociāliem pakalpojumiem

Turpmāk personas ar garīga rakstura traucējumiem tiks atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti ar Eiropas Sociālā fonda projektu atbalstu, lai palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pieejamību. Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija būs jāuzņemas pašvaldībai.

Jautājumos par E-veselību aicina sazināties ar Atbalsta dienestu

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iedzīvotājus un speciālistus jautājumu gadījumā par e-veselību sazināties ar E-veselības Atbalsta dienestu.

Atbalsta dienesta mērķis ir sniegt visa veida informatīvo atbalstu E-veselības lietotājiem, nodrošinot atbildes uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, tostarp tehnisku sarežģījumu gadījumā. Ārstniecības personas un farmaceiti ir aicināti zvanīt pa tālruni – 67803301, savukārt iedzīvotāji – 67803300. Jautājumus iespējams uzdot arī e-pasta formā, rakstot uz atbalsts@eveseliba.gov.lv. Atbalsta dienests darbojas katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Tiks nodrošināta psihosociālā rehabilitācija paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un vēža slimniekiem

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā tiks nodrošināta psihosociālo rehabilitācija paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības sēdē pieņemtie „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”.

Stājas spēkā kvalifikācijas periods slimības pabalstam

Ar 2018. gada 1. janvāri stājies spēkā nosacījums par kvalifikācijas periodu slimības pabalstam. Tas nozīmē, ka tiesības uz slimības pabalstu būs tiem cilvēkiem, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veikuši ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos.

“Laimas” labdarības namiņš šogad piepildīja Jēkabpils novada maznodrošināto ģimeņu bērnu sapņus par sen kārotām Ziemassvētku dāvanām!

116

Šī gada septembra sakumā, Jēkabpils novada Sociālais dienests saņēma Zīmola Laima aicinājumu piedalīties labdarības akcijā “Laimas” labdarības namiņš, kura mērķis ir piepildīt maznodrošināto bērnu sapņus par Ziemassvētku dāvanām! Tā, Jēkabpils novada sociālie darbinieki kļuvuši par rūķu palīgiem, lai dāvātu prieku mūsu novada bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm!

Ūsiņš

1usins

27.decembrī Ievas Jases vadītā saimniecībā  Ābeļu pagasta “Luģeniekos” bija sagaidīti bērni no maznodrošinātām ģimenēm. Šajā pasākumā klātesošajiem bija iespēja tuvāk iepazīt biedrības “Ūsiņš” zirgu staļļus un saimniecību. Mazie apmeklētāji priecājās ar izjādēm zirga un ponija mugurā. Gan bērni, gan pieaugušie aktīvi piedalījās piparkūku cepšanas procesā:

Pateicība par sniegto atbalstu

hand

Pateicamies biedrībai “SOS Mājas jauniešiem”,   tās pārstāvei Inesei Pabērzai par sniegto atbalstu sociāli mazaizsargātiem novadniekiem. 54 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām Jēkabpils novada daudzbērnu ģimenēm atbalstam saziedotas 15 galda spēles, 54 mīkstās rotaļlietas un 60 kastītes olu.

Jēkabpils novada Sociālais dienests

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv