Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiPar valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu

Atsaucoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju medijiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka ģimenes ārstu prakses nevar sniegt pacientiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā maksas pakalpojumus. Turklāt ģimenes ārstu protesta laikā valsts apmaksātos pakalpojumus iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt arī pie dežūrārstiem.

Plāno noteikt sociālās aprūpes līmeņus

No 2018. gada 1. janvāra pašvaldību sociālajiem dienestiem un pakalpojumu sniedzējiem būs jānosaka katram klientam, kas saņem, vai pieprasa sociālās aprūpes pakalpojumu, aprūpes līmenis un atbilstoši šim līmenim jāpiemeklē un jānodrošina piemērotākais sociālais pakalpojums.

To nosaka Ministru kabineta “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi”, kas ceturtdien, 20. jūlijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Sociālā dienesta paziņojums | atbalsts daudzbērnu ģimenēm Jēkabpils novada pašvaldībā

Daudzbērnu ģimene (definīcija pašvaldības pabalstu saņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Sociālā aprūpes nama „Mežvijas” iemītniekus apciemo Ābeļu pagasta amatierteātris

Nelīst, lietus, nelīst, lietus (līgo! līgo)
Šodien lietus nevajaga (līgo!)
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņa bērni.

Sociālā dienesta paziņojums

No 16. maija Jēkabpils  novada Kalna pagastā strādā jauna sociāla darbiniece Eva Zeipa-Mača. Sociālā dienesta darbinieces Kalna pagastā apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās,  Trešdienās, Ceturtdienās plkst. 8.00 -13.00.

Tālr.Nr.: 65229306;  27813933

L.Zeltiņa

Labdarības akcija no Minhenes lidostas

Humānās palīdzības pārstāvji no Minhenes lidostas Vācijā – Svens Cāns (Sven Zahn), Tomass Bīlers (Thomas Bihler) un Johans Gocs (Johann Götz)

Humānas palīdzības izkraušana Zasas pagastā.

Maija sākumā mūsu novada cilvēkiem tika piegādāts labdarības kravas sūtījums, ko noorganizēja mums labi zināmais Zasas dzirnavu īpašnieks un Diseldorfas lidostas menedžeris Hardijs Kortmana kungs ar Minhenes lidostas humānās palīdzības biedrības vadītāju Tomasu Bīlera kungu.

Iespējams ērti noskaidrot, kurās iestādēs izmanto E-veselības sistēmu

Spied uz logo, lai skatītu interaktīvo karti!

Spied uz logo, lai skatītu interaktīvo karti!

Turpmāk iedzīvotāji ērtā un pārskatāmā veidā varēs noskaidrot, kuras ārstniecības iestādes un aptiekas  ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Šīs informācijas noskaidrošanai iedzīvotāji tiek aicināti izmantot interaktīvo karti, kas ir pieejama E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādā algotu darbu, VID informē par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.

Aicina cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā!

Labklājības ministrijai ir svarīgi noskaidrot viedokli par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc veicam šo personu aptauju.

Aicinām cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā, aizpildot elektronisko aptaujas anketu: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/ . Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.

Aptauja norisināsies līdz š.g. 30. jūnijam. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Vairāk informācijas http://www.lm.gov.lv/news/id/7572.

2. maijā novadā ieradīsies humānās palīdzības krava no Vācijas

2. maijā  Zasas pagastā ieradīsies humāna palīdzība no Vācijas, ko vāca un uz Latviju sūta Minhenes lidostas humānas palīdzības biedrība. Šo pasākumu atbalsta Hardijs Kortmans, Zasas dzirnavu īpašnieks un  Diseldorfas lidostas menedžeris. Mantas pašvaldība dalīs visos septiņos Jēkabpils novada pagastos – Ābeļos, Dignājā, Dunavā, Kalna pagastā, Leimaņos, Rubenē un Zasā:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv