Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiŅem un dod! Atvērta labdarības istaba Slatē

Download PDF

Rubenes pagasta Slates sabiedriskajā centra telpās atvērta labdarības istaba – sadzīves priekšmetu un apģērbu maiņas punkts. Var nest tīras, nesaplēstas un labā stāvoklī esošas mantas!

Ikviens, kam nepieciešama palīdzība, var bez maksas ņemt gan mantas, gan apģērbus.

Darbojas trešdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz plkst.14.00. Saziņai tālr. 26889057 un 26469585. Istabu uztur un uzrauga Slates radošo sievu pulciņš.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Download PDF

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

Par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes pakalpojumiem

Download PDF

Lai informētu sabiedrību par valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām, Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Profesionālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem

Download PDF

Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA) ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros šogad  ir iespēja vēl 50 personām ar garīga rakstura traucējumiem no visas Latvijas nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu –  sniegt iespēju mācīties dzīvei derīgās un darba tirgū nepieciešamās SIVA prasmju programmās!  Mērķis ir palīdzēt apgūt darba derīgas vienkāršas prasmes un virzīt programmu pabeigušo  dalībnieku darba tirgū un sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros, sākot no 2020. gada

Download PDF

Sākot ar 2020.gada 1. janvāri spēkā stāsies grozījumi*, kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Visiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas būs samazinātas, izņemot līdzmaksājumu par ģimenes ārsta apmeklējumu personām līdz 65 gadu vecumam.

Par izmaiņām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcionēšanas traucējumiem

Download PDF

No šā gada 1. janvāra sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – sociālā rehabilitācija) Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra)  tiks piešķirti un  sniegti saskaņā ar Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – noteikumi).

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Mežvijās

Download PDF

Klusa, klusa, klusa nakts –
Dzird pat zvaigzni krītam –
Tāls vēl ceļš līdz Betlēmei.
Ceļš vēl tāls līdz ritam.
Saliec rokas, apstājies
Klusā ceļa malā –
Tev pie kājām izplauks zieds.
Izplauks ziemas salā.
/V.Mora/

2019. gada 1. decembrī iededzām pirmo adventes sveci, ar to sākām Ziemassvētku gaidīšanu. Šiem svētkiem ir reliģiska nozīmē. Kristīgajā pasaulē četras nedēļas ilgā Advente ir gaidīšanas un tikšanās laiks, tulkojumā no latīņu valodas tā nozīmē “atnākšana”. Ziemassvētki ir gada gaidītākie svētki, tie raksturo mieru, saticību un mīlestību.

Vienmēr uz pasaules kāds…

Download PDF

,,Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir auksti, un pat aiz pasaules vēl vajag siltu plaukstu…”- ar šiem vārdiem ar plaukstā atvērtu sirdi klusi nāk dziesma pa baltu ceļu, vezdama pie rokas Mīlestību. To, bez kuras nevar dzīvot ne koks, ne puķe, ne māja, ne cilvēks. Pasaulē daudz kuriem pietrūkst  laba  vārda, piedošanas, iejūtības, sapratnes, labvēlības, palīdzības.

Arī šogad tiks rīkota labdarības akcija “Dzīvo vesels!”

Download PDF

Jēkabpils reģionālās slimnīcas apkalpotajā teritorijā par tradīciju kļuvusi labdarības akcija “Dzīvo vesels!”. Tās laikā pacientiem tiek nodrošinātas bezmaksas medicīniskās konsultācijas, savukārt daļai pacientu – bezmaksas operācijas. Idejas iniciators ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, kurš par šo iniciatīvu pirms dažiem gadiem saņēma apbalvojumu “Latvijas Lepnums” nominācijā “Vairāk, nekā prasa pienākums”. Labdarības akcija “Dzīvo vesels!” norisināsies arī šogad.

Sociālā dienesta pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu

Download PDF
2019. gada 18. oktobrī Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbinieki devās skaistā un tālā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, lai piedalītos SIA “Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “AISMA” organizētajā izbraukuma seminārā ”Sociālā darba labā prakse Tartu pilsētā (Igaunija)”.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv