Visi jaunumi: NVO Ziņas26. maijā Kaldabruņā koncerts “KOKLES KOKĀ”

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Piektdien, 26. maijā, plkst. 15:00  Kaldabruņā, Pļavas muzeja āra teritorijā koncerts “KOKLES KOKĀ” folkloras kopa “Raksti” Vitas Tallas vadībā.

Novada amatnieki pavasara gadatirgos

Sākoties pavasara sezonai, sarosījušies arī Jēkabpils novada amatnieki. Lai gan biedrības ,,Ūdenszīmes’’ dalībnieki regulāri dodas uz tuvākiem un tālākiem tirdziņiem un pasākumiem, ar kopēju novada stendu aprīļa vidū paviesojāmies Gulbenes Lieldienu tirgū, bet aprīļa beigās – pirmajā RADU tirgū Jaunjelgavā. Gadatirgus apmeklētāji varēja iegādāties ,,Ūdenszīmju’’ stikla un koka izstrādājumus, Gundara Velvika pinumus, kā arī Baibas Čākures sapņu ķērājus un laimes pakavus. Protams, interese bija arī par Sēlijas un Jēkabpils novada informatīvajiem bukletiem, arī ,,Ūdenszīmju’’ šī gada pasākumu plānu.

Zināmi Jēkabpils novada 2017. gada NVO iniciatīvu konkursa rezultāti

nvo-konkursa-logo-300x187

Ir noslēgusies šī gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā saņēmām 15 pieteikumus, kuru kopējā pieprasītā finansējuma summa sastādīja 9073,13 eiro. Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu.

Radošas un izglītojošas aktivitātes jauniešiem pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros

5. maijā, Jēkabpils novada , Kaldabruņas skolā, biedrībā “ Ūdenszīmes” notika radošas un izglītojošas aktivitātes pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros. Pasākums “Ziedoņa zvani” ir Daugavpils Universitātes studentes Lienes Linartes, biedrības “Ūdenszīmes” un Jēkabpils novada pašvaldības kopīgi organizēts pasākums. Pasākuma ietvaros tika piedāvātas aktivitātes visdažādākajai mērķauditorijai. Aktivitāšu mērķis bija pievērst sabiedrības, sevišķi, jauniešu uzmanību, lai parādītu lauku apvidus burvību un iespējas, kuras varam gan izmantot, gan radīt.

Piedalies Raiņa baznīcas un savas garīgās pašcieņas atdzimšanā!

Dievnams, kurā kristīts Rainis – Červonkas evaņģēliski luteriskā baznīca ir piedzīvojusi dažādus laikus. Minerālmēslu noliktavas periods atstājis kailas tās telpas. Un Latvijas iztukšošanās – sāpīgi vientuļa apkārtni.

Tomēr atdzimšana ir sākusies. Pēdējos divos gados šeit regulāri notiek garīgi piesātināti kultūras pasākumi, kas ļauj katram no mums justies kā cilvēkam – garīgai būtnei, kas var stāvēt vējā un dubļos, lai redzētu, kā paceļas krusts virs iepriekš novārtā pamesta dievnama. Cilvēkam, kuram nesalst sniegā un caurvējā, jo viņā mīt dvēsele – silta un gaiša. Cilvēkam, kurš piedzīvo kaut ko no brīnumainās atmodas izjūtas; tās tīrās stīgas, kuras tik ļoti pietrūkst mūsu ikdienā…

Červonkas evaņģēliski luteriskā draudze kopā ar biedrību “Ūdenszīmes” aicina ikvienu piedalīties ar saviem talantiem šai notikumā:

Piedalies Jēkabpils novada 2017. gada NVO iniciatīvu konkursā!

nvo-konkursa-logo-300x187

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 4500 euro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturisko vērtību izzināšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā, represēto un gados vecu personu dzīves stāstu, prasmju apzināšana,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes,

– novada NVO kapacitātes stiprināšana,

– sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana,

– vides un sporta infrastruktūras labiekārtošanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2017. gada 31. marta līdz 28. aprīlim.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Izsludina pieteikšanos NVO līderu apmācībām

Agris Grava vada diskusiju par savstarpējās sadarbības jautājumiem un naida runu

Tiek izsludināta pieteikšanās Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projektā “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” iekļautajai aktivitātei – divu dienu apmācību ciklam NVO līderiem.

Apmācības notiks 29. un 30. maijā, un interesenti – biedrību vadītāji vai to deleģētas personas aicināti pieteikties līdz 12. maijam.

Rokdarbu izstāde Mežzemes bibliotēkā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

18.04 – 28.04 Mežzemes bibliotēkā skatāma biedrības “Ābeļzieds” rokdarbu pulciņa “Bitītes” rokdarbu izstāde “Cimdi, zeķes, zābaciņi…”.
19.04 plkst. 10.30 tikšanās bibliotēkā ar darbu autorēm.

Bibliotekāre Gunta Jaunzeme
tel. 65229566

Kas var būt labāks par labi padarīta darba sajūtu

Jau iepriekšējos gados piekoptā tradīcija sakopt Dignājas vecāko kapsētu, arī šogad pulcināja talkotājus. Vēsais laiks sestdienas rītā netraucēja talciniekiem sakopt lielo Dignājas kapsētas teritoriju.

Turpinās pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”. Pieteikumus var iesniegt līdz 18. aprīlim.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi u.c.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv