Visi jaunumi: NVO ZiņasNoslēdzas projekta „Kopienas izaugsmes katalizators” īstenošana

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Darbu pie šī projekta īstenošanas biedrība „Ūdenszīmes” uzsāka šī gada aprīļa mēnesī, un nu ir klāt tā noslēgums.

Download PDF

Spied uz mazās “Facebook” ikonas augšējā labajā stūrī, lai skatītu sīkāk

Norisinājusies diennakts nometne jauniešiem “Izaicinājums”

Download PDF

Jēkabpils novada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros no 21.-23. augustam Ābeļu pagastā biedrībā “Ūsiņš” norisinājās diennakts nometne “Izaicinājums”.  Nometnē 27 jaunieši iepazina un apguva prasmes sporta un kultūras pasākumu organizēšanā.

4. oktobrī startēs autoceļojums „Renesanse Sēlijā”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Svētdien, 4. oktobrī, aicinām uz renesanses periodam veltītu piedzīvojumu, kam jāatvēl visa skaistā oktobra svētdiena. Sākums – Neretas novada novadpētniecības muzejā, Neretā, Ziedu ielā 11.

Dienas programmā:

Projekta „Kopienas izaugsmes katalizators” jaunumi

Download PDF

Darbu pie šī projekta īstenošanas biedrība „Ūdenszīmes”  uzsāka  aprīļa mēnesī, organizējot seminārus septiņās Sēlijas kopienās Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes novados.

Biedrība “Cirkuži” realizējusi projektu “Laipni gaidīti Vandānos!”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Šeit skūpsta maizi, ja nokrīt zemē,

Bet izsalkušam ar akmeni nemet.
P. Paegle
Laipni gaidīti Vandānos!

Biedrība “Cirkuži” ir realizējusi NVO projektu ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu “Laipni gaidīti Vandānos!”. Projekta ietvarā ir izveidota vizuāli pievilcīga vieta iebraucot Vandānu ciemā, Dignājas pagastā no Jēkabpils puses.

Ir izgatavots un uzstādīts uzraksts VANDĀNI, izgatavots un uz karoga attēlots jaunais Dignājas pagasta logo, kurā attēlotas Dignājas pamatvērtības – pilskalns, baznīca, Daugava, citētas dzejas rindas no Dignājas dzejnieka Pētera Paegles, izveidota košumkrūmu dobe.

Ekspedīcija pa Ziemeļsusēju

Download PDF

Aicinājums uz VARAM organizētu semināru Gārsenes pilī

Download PDF

Šī gada 24. septembrī Gārsenes pilī, Aknīstes novada Gārsenes pagastā notiks iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur iedvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā. Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu attīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par kopienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

Izstādei “Sarunas ar ziediem” – 20 gadu jubileja

Download PDF

Kad septembris asteres un dālijas pušķos sien, klāt svētki – “Sarunas ar ziediem”.

Pēdējā augusta dienā, spītējot lietainajiem laika apstāķļiem, pie Leimaņu TN tapa liela “Svētku torte”. Tā veltīta ziedu izstādes 20. gadadienai.

Download PDF

Spied uz mazās Facebook ikonas augšējā labajā stūrī, lai skatītu sīkāk!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv