Visi jaunumi: NVO ZiņasZināmi Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Download PDF

Jēkabpils novadā noslēgusies 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, 10 no nevalstiskajām organizācijām, 3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 12271,50 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Viens projekts netika skatīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Rezultātā atbalstīti 9 projekti:

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gadam konkurss

Download PDF

Līdz 2021. gada 19. aprīlim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Biedrība „Ūdenszīmes” uzsāk apjomīga projekta realizāciju

Download PDF
Ar 2021. gada februāri esam uzsākuši darbu pie projekta „Kopienas izaugsmes  katalizators. Identitāte.” īstenošanas. Projekts ir saņēmis atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda administrētās valsts budžeta programmas “NVO fonds”  ietvaros,  tā īstenošana turpinās un būtiski paplašinās 2020. gadā uzsāktās aktivitātes.

Jēkabpils novada biedrībai „Sēļu pūrs” viens no labākajiem projektiem Zemgalē

Download PDF

Marta sākumā tika paziņoti pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2020. gada projektu konkursa rezultāti par labākajām pašvaldību līdzfinansētajām iedzīvotāju iniciatīvām Zemgales plānošanas reģionā. Par 2. labāko projektu Zemgalē atzīts Jēkabpils novada biedrības „Sēļu pūrs” projekts „Padzeries no stāstu krūzes!”.

Izsludināts atklāts konkurss mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projektiem

Download PDF

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Piedalies Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 31.03.)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss! Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas vai pastāvīgi darbojošās nevalstiskās organizācijas, kas projekta ietvaros plāno veikt darbību Jēkabpils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības šogad ir līdz 1000 eiro. Projektiem, kuros plānota tikai apmācību/nodarbību rīkošana, atbalsts nedrīkst pārsniegt 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

VID skaidro: kā pareizi reģistrēt tiešsaistes tirdzniecību

Download PDF

Līdz ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem ir palielinājusies gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju interese par attālināto tirdzniecību. Lai palīdzētu nekļūdīties tiešsaistes darbības reģistrēšanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izveidojis infografiku par to, kad tiešsaistes tirdzniecība jāreģistrē kā struktūrvienība un kā to izdarīt pareizi.

Pasaules Dabas Fonds izsludinājis konkursu “Klimata vēstnieks 2021”

Download PDF

Gaidot pasaulē vērienīgāko vides akciju, Zemes stundu, jau tradicionāli ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieteikties konkursam “Klimata vēstnieks 2021”. Konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumu Tetra Pak. Konkursa organizatoru mērķis ir popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un godināt cilvēkus, kuri savā ikdienā veic ieguldījumu vides problēmu risinājumos un rosina sabiedrību viņiem sekot.

Biedrības “Ūsiņš” projektu virza LEADER Dižprojekts 2020 balvai

Download PDF
Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts 2020 izvirzījusi biedrības “Ūsiņš” projektu “Jāšanas sporta centra izveidošana biedrībā “Ūsiņš”, otrā kārta”.
Dižprojekts 2020 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” Latvijas Lauku foruma iniciētajai Latvijas partnerību balvai “LEADER Dižprojekts 2020” izvirzījusi biedrības “Ūsiņš” projektu “Jāšanas sporta centra izveidošana biedrībā “Ūsiņš”, otrā kārta”.

Projekta ietvaros Ābeļu pagasta “Caunīšos” tika uzbūvēta jāšanas sporta manēža 990km2 platībā, aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu un elektrību, lai nodrošinātu jāšanas sporta treniņu kvalitāti, sacensību rīkošanu neierobežos laikapstākļu sezonalitātē, organizēt zirgu vērtēšanu, demonstrēšanu, jaunzirgu skates. Manēžas laukuma pamatam tika savesta smilts, kas sablietēta un ikdienā tiek uzturēta ar speciālu līdzinātāju, nodrošinot kvalitatīvu jāšanai paredzēto smilšu pamatu. Manēžā ievilkts arī ūdensvads, kas paredzēts smilts laistīšanai pēc nepieciešamības. Projekta rezultātā attīstīsies Jāšanas sporta aktivitātes, kas dos būtisku ieguldījumu visā partnerības teritorijā.

Biedrības “Ūsiņš” sportisti un arī apkārtējo zirgu staļļu sportisti manēžu lieto jau trešo sezonu un ir ļoti apmierināti ar darbību – manēža pilnībā pilda savu funkciju un ir noslogota līdz astoņām stundām dienā. Šeit sportisti kvalitatīvi sagatavojās sacensībām, gūst labus rezultātus un ir spējīgi konkurēt ar labākajiem Latvijas jātniekiem. Sportistiem ir piesaistīta sertificēta trenere divās sporta disciplīnās – konkūrā un iejādē. Šobrīd treniņi notiek visu gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem. Manēžā tiek rīkoti arī citi pasākumi, piemēram, apmācības, semināri, zirgu vērtēšana.

Realizētais projekts papildina biedrībā paveikto, kas būtiski attīsta bērnu ķermeni un garīgo pasauli. Šis projekts ir patiess lepnums!

Projekta kopējās izmaksas: EUR 73 600.00, ELFLA publiskais finansējums: EUR 51520.00.

“Dižprojekts 2020” nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

Download PDF

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv