Visi jaunumi: VakancesVakance!

pavara_vakance

Dignājas pamatskola aicina pieteikties uz pavāra amatu ar slodzi 0,7 (algas likme – EUR 437 par pilnu slodzi). Darba vieta – Dunavas skola, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads. Vēlams iepriekšēja pieredze. Pieteikties pa telefonu 26406844 vai pa e-pastu dignajaspsk@jekabpilsnovads.lv

Dignājas pamatskolas direktore I.Vēvere

Zasas pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciālista vakance!

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciālista amatu ar pilnu amata slodzi  (max algas likme par slodzi 615 EUR) uz nenoteiktu laiku. Darba vieta: Zasas pagasta pārvalde, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads un novada teritorija.

Amata pienākumos ietilpst:

  • nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniegt informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem,
  • pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizēt atbildes sagatavošanu iesniedzējiem,
  • nodrošināt pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem,
  • veikt saņemto, nosūtāmo un iekšējās lietošanas dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, sistematizāciju, reģistrāciju, sadali un arhivāciju-darbs dokumentu vadības sistēmā NAMEJS; pārvaldes personāla lietu kārtošana ZZ Dats programmatūrās KADRI un MADIS,
  • nodrošināt galvenā kasiera aizvietošanu prombūtnes laikā, veicot kases ieņēmumu un izdevumu operācijas grāmatvedības uzskaites programmā G-VEDIS,  NINO,
  • novada dzīvojamo māju uzturēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmju izstrāde, pamatojoties uz pārvalžu komunālās saimniecības vadītāju apsekošanas aktiem un veicamo darbu sarakstiem.

Zasas vidusskola PIEDĀVĀ DARBU

Sakarā ar internāta atvēršanu, Zasas vidusskola piedāvā darbu uz vairākām vakantām amata vietām:
  • internāta audzinātājs – 1 slodze,
  • aukle – 1 slodze,
  • apkopēja – 0,5 slodzes,
  • virtuves darbinieks – 0,5 slodzes.
CV un motivētu iesniegumu sūtīt pa e-pastu: zasavsk@inbox.lv vai personīgi iesniegt skolā.

VAKANCE | Informātikas skolotājs/datorspeciālists Zasas vidusskolā

Zasas vidusskolā 2018./2019.m.g. pieejama vakance – informātikas skolotājs, datorspeciālists.
Plašāka informācija pa telefonu: 27008981 (direktore).
Zasas vidusskolas direktore O.Spēka
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv