Visi jaunumi: Izglītības jaunumiProjekta piedāvātās pedagogu profesionālās pilnveides iespējas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pedagogiem tiek piedāvātas  profesionālās kompetences pilnveides programmas.
Sākumskolas un latviešu valodas skolotājiem būs iespēja apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELS Next, apgūstot prasmi veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu.

Dignājas skolēni piedalās distanču slēpošanā Jēkabpils Mežaparkā

Šī gada 9. martā Jēkabpils Mežaparkā norisinājās distanču slēpošanas sacensības lielo un mazo skolu grupās.

Jauki pavadītais brīvlaiks

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Skolēnu pavasara brīvlaikā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu dienas centriņā bērniem bija iespēja piedalīties teātra izrādē. Visu nedēļu bērni apmeklēja dienas centriņu, kur katru dienu bija interesanti pasākumi: zīmēšana, krāsošana, veidošana no papīra origami, aktīvi piedalījās dažādos interesantajos konkursos un sacensībās, ka arī bērni gatavojās teātra izrādei. Izrāde notika piektdien, 16. martā. Bērnu dienas centriņa vadītāja Vija Stirāne palīdzēja bērniem atrast lugu. Visu nedēļu bērni gatavojās: jaunie aktieri sadalīja lomas, paši sev gatavoja maskas, mācījās vārdus. Kad pienāca laiks teātra izrādei, bērniem bija neliels uztraukums, bet viss izdevās. Labu garastāvokli un pozitīvas emocijas saņēma gan skatītāji, gan aktieri, gan bērnu dienas centriņa vadītāja, gan Ābeļu tautas nama vadītāja. Par centieniem bērni saņēma pateicību un saldumus. Saldumi tika arī skatītājiem.

Mani nākotnes mērķi

Klāt ir kārtējais karjeras pasākums Salas vidusskolā! Pasākums notiek Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros.

VBTAI meklē skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursus “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību.

Sniega un ledus diena Rubeņu pamatskolā

Lai gan Phjončhanas ziemas olimpiskās spēles jau ir beigušās, bet Rubeņu pamatskolā tās sākās 6. martā.
Pēc ceturtās mācību stundas visi pulcējās skolas pagalmā, lai iepazītos ar sacensību norisi. Bruņojušies ar labu garastāvokli un atbilstošiem sacensību piederumiem, dalībnieki varēja sākt ziemas spēles.

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 5. zinātniski praktiskā konference ”Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”

Š.g. 2.martā Daugavpils Universitātē norisinājās 5. zinātniski praktiskā konference ”Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”.

Konferencē tika apskatītas tēmas:

  • pilsoniskā līdzdalība vietējās kopienas un globālā skatījumā;
  • mācīšanās vadība mūsdienīgā mācību stundā;
  • lietpratības attīstība radošiem, domājošiem pirmsskolēniem un skolēniem;
  • nākotnes skolas vīzija, sadarbība mācībās.

“Kas tur notiek? Kas tur strādā?”

2. un 3. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas, Dunavas pamatskolas un Ābeļu pamatskolas 7. līdz 9. klases skolēni brauca uz Jēkabpili, lai iepazītu divus lielus uzņēmumus – SIA “Sedumi” dārzniecība un SIA “Margret”.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv