Visi jaunumi: Izglītības jaunumi



Tēva dienas Dignājas pamatskolā

Šogad mēs, Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupiņa, turpinājām pagājušajā gadā iesākto tradīciju – Tēva dienu.

Izglītības pasākumu plāns septembrim

puce

ar plānu variet iepazīties šeit!

Papildinājumi

Papildinājumi 2

Sveicam 1. septembrī!

Bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā uz Līvāniem

18. augustā Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki pulcējās ekskursijai. Tā ir izveidojusies tradīcija – sākt jaunu darbības cēlienu ar kopīgu kādu izglītojošu un atraktīvu pasākumu. Lasītājiem bibliotekāre piedāvāja ekskursiju uz Līvāniem, uz stikla muzeju un amatniecības centru. Pirmais interesantais piedzīvojums daudziem lasītājiem bija braukšana ar prāmi pāri Daugavai no Vandāniem uz Līvāniem.
Stikla muzejā aplūkojām skaistos stikla izstrādājumus kā arī vērojām, kā tiek veidota stikla zivs, cik daudz pacietības un darba prasa no meistara pagatavot stikla zivtiņu.

No jaunā mācību gada būs vienota atbalsta programma izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus valsts un ES atbalstam par izglītības iestāžu apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā no 2017/2018. mācību gada, ko valdība trešdien, 16. augustā, apstiprināja.

No jaunā mācību gada ES stājas spēkā jauni nosacījumi augļu, dārzeņu un piena piegādes atbalstam izglītības iestādēm, kas paredz apvienot vienā tiesiskā un administratīvā ietvarā divas līdz šim pazīstamās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Piedāvā darbu skolā

Zasas vidusskola 2017./2018.m.g. piedāvā darbu pirmsskolas audzinātājai 3-4 gadīgo grupā un logopēdam skolā un pirmsskolā.
CV sūtīt uz e-pastu zasavsk@inbox.lv, tel. saziņai 27008981 (direktore).

Zasas vidusskolas direktore

Olita Spēka

Zasas rotaļu laukumiņā uzstādīts jauns rotaļu elements

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupas bērniem rotaļu laukumiņā uzstādīts jauns rotaļu elements – mājiņa ar kāpnītēm, 2slidkalniņiem, galdiņu, soliņiem un 2 šūpolēm. Prieks mazajiem un audzinātājām par to, ka nu ir iespējams daudz aktīvāk pavadīt laiku siltajās, saulainajās dienās. Liels paldies meistaram Ojāram Ģeidānam!

Labo darbu pēcpusdiena Dunavas pamatskolā

Skolēni jau devušies vasaras brīvlaikā, bet, izvērtējot aizvadīto mācību gadu, maijā Dunavas pamatskolā notika „Labo darbu pēcpusdiena”. Tajā tradicionāli tiek sveikti godalgoto vietu ieguvēji mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmā uzsāk īstenot Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projektu

Sabiedrības integrācijas fonda padome ir apstiprinājusi programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” rezultātus. Projektus īstenos 6 biedrības, tajā skaitā Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” savu iniciatīvu “Piederības iedvesma Latvijas valstij. Ita Kozakeviča”.

Projekta ietvaros mazākumtautību biedrības un nodibinājumi īstenos projekta aktivitātes, kurās vienlaikus piedalīsies vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. Biedrība “Rodacy” vienojusies, ka projektā piedalīsies jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Ābeļu pamatskolas.

Apbalvoti Jēkabpils novada čaklākie skolēni

2016./2017. mācību gada noslēgums Dignājas pamatskolā

Pamatojoties uz Nolikumu “Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.57, prot.Nr.3) un Jēkabpils novada pašvaldības 24.05.2017. rīkojumu Nr.2-4/17/50 “Par skolēnu apbalvošanu” par gūtajiem sasniegumiem 2016./2017.mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par kopējo summu EUR 1225,50) mācību gada noslēgumā tika apbalvoti sekojoši skolēni un grupas: << skat. Excel tabulu >>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv