Visi jaunumi: Izglītības jaunumiDownload PDF

Valsts svētki Ābeļu pamatskolā

Download PDF

16. novembrī, pēdējā mācību dienā pirms Latvijas valsts simtgades, Ābeļu pamatskolā notika svinīgs pasākums, uz kuru bija pulcējušies gan skolas audzēkņi, gan viņu vecāki, gan arī absolventi, kuri pārstāvēja dažādas šīs mācību iestādes ar senu vēsturi paaudzes. Un, protams, arī skolotāji – ne tikai kā pasākuma organizatori, audzēkņu iedrošinātāji un pasākuma raituma nodrošinātāji, bet arī ar savu priekšnesumu.

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktivitātes Viesītes vidusskolā

Download PDF

Septembra mēnesī lielākā darbu daļa tika pakārtota dokumentācijas sakārtošanai, jaunā plāna izstrādei un saskaņošanai ar sadarbības partneriem, kā arī  karjeras nedēļas organizēšanai un jauno metodiku aprobācijai. Oktobra mēnesī VIAA /Valsts Izglītības attīstības aģentūra/ akceptēja jaunā mācību gada Karjeras pasākumu plānu. Sakarā ar to, 2018. gada 31.oktobrī Viesītes vidusskolā varēja atsākt pasākumus, kuri notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Šoreiz pasākumi tika organizēti 1.-4. klasēm  un 8.klasēm. Kopā aktivitātes apmeklēja 157 izglītojamie.

Pašvaldības administrācijas ēkā skatāma izstāde “Latvijai 100”

Download PDF

Aicinām apskatīt Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolu audzēkņu

mākslas darbu izstādi “Latvijai 100” Jēkabpils novada pašvaldībā (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 1.stāvā).

Paldies par radošu ieceri un atbalstu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Aijai Grišulei!

Izglītības un kultūras pārvalde

Dignājā aizvadīts Mārtiņdienas gadatirgus!

Download PDF

9.novembrī Dignājas pamatskolas zālē norisinājās Mārtiņdienas gadatirgus.  Bija liels pulks gan tirgoties gribētāju, gan pirkt gribētāju.

Teci, teci valodiņa 2018

Download PDF

6.novembrī, Dignājas pamatskolā notika Stāstieku konkursa “Teci, teci valodiņa 2018” 1.kārta. Konkursā piedalījās dalībnieki no Dignājas, Ābeļu un Krustpils pamatskolām. Katram dalībniekam bija jāsagatavo  pasaka, anekdote un viens neparasts gadījums no savas vai radinieku dzīves. Stāstnieki, kuri ieguva 1.pakāpes diplomus, 1.decembrī dosies uz konkursa finālu, kurš norisināsies Rīgā, Latviešu biedrības namā. No Dignājas pamatskolas tie būs:

Rubeņu pamatskolas pasākumu plāns 2018./2019. m.g.

Download PDF

Rubeņu pamatskolas pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam.

I.Kantāne

14. novembrī lekcija ”Pirmais pasaules karš Jēkabpils apkārtnē” Dignājas pamatskolas zālē

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Sagaidot Latvijas simtgadi, Dignājas bibliotēka piedāvā Jēkabpils Vēstures muzeja lekciju gan lieliem, gan maziem: ”Pirmais pasaules karš Jēkabpils apkārtnē” – lektore Iluta Bērziņa. Lekcija notiks 14. novembrī plkst. 10.30 Dignājas pamatskolā.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”

Download PDF

1.novembrī Zasas vidusskolas 8.-12. klases skolēni, Ābeļu pamatskolas 7.-9.klases skolēni un Dignājas pamatskolas 7.-9. klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”, kas norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Zasā notiks zīmējumu teātra izrāde bērniem “Klusā daba”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatīt to lielāku!

Zīmējumu izrāde “Klusā daba”. Veltījums Latvijai.

Viegli uztverama, izglītojoša, interaktīva izrāde, kurā ar notikumiem raksturīgiem mūzikas fragmentiem un zīmējumu palīdzību tiek iziets caur gadsimtiem sākot no Baltu valodās runājošiem latviešu priekštečiem, līdz 1991. gadam – Latvijas valsts atjaunošanai.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv