Visi jaunumi: Izglītības jaunumiĀbeļu pamatskolas skolēni iesaistās “Zemes stundas” akcijā

Download PDF

28. martā akcijā “Zemes stunda”, skolēnu pašpārvaldes mudināti, ar savu izdomu iesaistījās arī Ābeļu pamatskolas audzēkņi.

VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

Download PDF

No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.

Konkursā aicinām piedalīties bērnus no četru līdz četrpadsmit gadu vecumam, kuru uzdevums ir:

Dignājas pamatskola lepojas

Download PDF

Daniels Loginovs (otrais no labās puses) Starptautiskajā folkloras festivālā Kauņā 2018. gada rudenī.

Laikā, kad skolēni mācās attālināti un skolā valda klusums, Dignājas pamatskolā ir priecīga ziņa – 9. klases skolēns Daniels Loginovs Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiādē ieguva 1.vietu. Liels paldies par ieguldīto darbu, gatavojot olimpiādei, skolotājai Zojai Groznovai.

Karjeras izglītības nodarbības Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas skolēniem martā

Download PDF

Vēl pirms pavasara brīvlaika 10. martā Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas un 11. martā Zasas vidusskolas 5., 6., 7. klašu skolēniem notika karjeras izglītības nodarbības par profesiju daudzveidību, to specifiku, sadalījumu kategorijās. Tika interesantā veidā tuvāk iepazītas profesijas, iegūta informācija par vēl skolēniem nezināmām profesijām, pārbaudītas sadarbības prasmes, veicot darbu komandā un plānots laiks nedēļai.

Rokasgrāmata skolām “Latvija māca un mācās attālināti! #MāciesMājās ”

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi skolām rokasgrāmatu “Latvija māca un mācās attālināti! #MāciesMājās ”

Rainelda Muižniece,
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Ābeļu pamatskolā – bez aizķeršanās!

Download PDF

Ābeļu pamatskolā attālināto mācību process notiek bez aizķeršanās – pedagogi šai situācijai sagatavojušies labi.

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ arī Ābeļu pamatskolā mācības notiek attālināti, un vismaz pagaidām šķiet, ka ar attālinātu zinību apguvi viss ir un arī būs kārtībā. Tas – pateicoties milzīgajam darbam, ko skolēnu brīvlaikā ieguldījuši pedagogi, kā arī izglītojamo un viņu vecāku atbildīgajai attieksmei un sapratnei pret valstī līdz šim nebijušo situāciju.

Par karjeru neierastajos apstākļos

Download PDF

Laikā no 13. marta, kad viss nenotiek ierasti, meklēju risinājumus darbam, jo klātienes tikšanās ar skolēniem karjeras atbalsta pasākumos un nodarbībās šobrīd nav iespējamas. Taču, izmantojot interneta resursus, ir iespējama gan savu interešu un spēju apzināšana un izpēte, gan virtuāls ceļojums profesiju pasaulē, neklātienē tiekoties ar profesionāļiem, iespējama arī detalizēta tālākizglītības iespēju izpēte.

Ekskursija uz galeriju “MANSS”

Download PDF

11. martā Dignājas pamatskolas 5.-7. klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros brauca ekskursijā uz galeriju “MANSS” Jēkabpilī. Mums tika dota iespēja apskatīt mākslinieku Intas Celmiņas un Edvarda Grūbes ekspozīcijas. Vizuālās mākslas skolotāja jau sākumā iedeva katram darba lapu, kurā vajadzēja atzīmēt izvēlētos 3 katra autora darbus un tos raksturot. Gids palīdzēja labāk izprast autoru gleznās attēloto un atbildēja uz mums interesējošiem jautājumiem. Daži mākslas darbi bija grūti saprotami krāsu un formas izkārtojuma dēļ, bija diezgan grūti saskatīt gleznā attēloto. Mēs tikām iepazīstināti ar daiļamatniecības darbiem un gleznām modernās mākslas stilā.

Par izmaiņām mācību procesa norisē

Download PDF

No 23. marta  mācības skolās notiek attālināti. Tie ir jauni izaicinājumi, jaunu mācību formu meklējumi un risinājumi.

Mēs visi – pedagogi, skolēni, vecāki, pašvaldības – gūstam jaunu pieredzi, kā organizēt mācības citādi.

  • Izglītības iestādes paredzējušas, ka ar skolēniem kā saziņas līdzekļi tiks izmantoti: informācija tiešsaites skolvadības sistēmās – eklase, mykoob, telefoniska saziņa, epasts, sociālie tīkli u.c. Ja tas nav iespējams, mācību materiāls tiks nodrošināts arī papīra formātā.
  • Izglītības iestādes ir pārstrukturējušas mācību stundu plānojumu. Skolēniem būs nodrošināta piekļuve nedēļas plānojumam, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes un izplānojot sev vēlamo mācīšanās veidu.
  • Mācību satura nodrošinājumam kā pamatplatformas paredzēts izmantot uzdevumi.lv, soma.lv, zvaigzne.maconis.lv, https://www.skola2030.lv/lv, kā arī citas platformas un rīkus, kurus līdz šim jau lieto mācību procesā.

Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās kompetences pilnveides programmās

Download PDF

2019./2020. mācību gadā ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Jēkabpils novada skolu skolotāji iesaistījās trīs ciklu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv