Visi jaunumi: Izglītības jaunumiZasas vidusskola PIEDĀVĀ DARBU

Sakarā ar internāta atvēršanu, Zasas vidusskola piedāvā darbu uz vairākām vakantām amata vietām:
  • internāta audzinātājs – 1 slodze,
  • aukle – 1 slodze,
  • apkopēja – 0,5 slodzes,
  • virtuves darbinieks – 0,5 slodzes.
CV un motivētu iesniegumu sūtīt pa e-pastu: zasavsk@inbox.lv vai personīgi iesniegt skolā.

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Rubeņu pamatskolas avīzītes jaunākais numurs.

Notikušas pirmās darba grupu sanāksmes attīstības programmas izstrādē

Jēkabpils novada Attīstības programma ir izstrādāta 2011. gadā, laika periodam no 2012. līdz 2018. gadam. Šogad pašvaldība ir uzsākusi jaunas novada Attīstības programmas izstrādi, aktualizējot noteiktās prioritātes un izvirzot jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai. Jauno Attīstības programmu izstrādā 7 gadiem, periodam no 2019. gada līdz 2025. gadam. Jēkabpils novada attīstības programmas projekta izstrādei ir piesaistīti konsultanti no SIA “Reģionālie projekti” un ir izveidotas 5 darba grupas:

Izlaidumi Jēkabpils novada skolās 2018. gadā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

13. jūnijā plkst. 14.00 izlaidums Dunavas pamatskolā,

15. jūnijā plkst. 16.00 izlaidums Ābeļu pamatskolā,

15. jūnijā plkst. 17.00 izlaidums Dignājas pamatskolā,

16. jūnija plkst. 19.00 izlaidums Rubeņu pamatskolā,

16. jūnijā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas 9. un 12. klases izlaidums.

Projekts „Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbībā

Gluži nemanot aizritējis kārtējais mācību gads. Nu izvērtējam gan aizvadītā mācību gada ieguvumus, kā arī apsveram ne tik veiksmīgās puses.

Jau kopš oktobra sākuma Jēkabpils novada skolās tiek realizēts projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izglītības pasākumu plāns jūnijam

puce

Ar plānu variet iepazīties šeit!

Zasas vidusskolas skolēni iepazīst inkubācijas procesu

Zasas vidusskolā jau trešo reizi iepazīst inkubāciju. Paldies Mārtiņam Skujiņam un Arturam Iskorostenskim par šo lielisko iespēju!

Šogad Zasas vidusskolā inkubācijas procesu iepazina 1. klases skolēni. Aprīļa beigās sākām gaidīt. Gaidījām un vērojām. Vērojumus pierakstījām. Domājām vārdus gaidāmajiem cālēniem. Vārdu birums bija varens: Čabulis, Tilbis, Čiepstis, Čalis u.c.

Jēkabpils novada skolēni iepazīst rallijkrosu

Zasas vidusskolas, Dignājas un Ābeļu pamatskolu skolēnus priecēja kārtējais karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Šoreiz ar nosaukumu “Es esmu to sasniedzis”.

Nāc mācīties Zasas vidusskolā!

Zasas vidusskola Tevi gaida!
Kļūsti par mūsējo!
Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dziedot, dejojot!

Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, veicam skolas ēku, telpu remontus, iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar mācību līdzekļiem, grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies programmās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalāmies dažādos projektos, braucam mācību ekskursijās, ir bezmaksas ēdināšana, skolas transports.

Manas iespējas pēc 9. klases

16. maijā Dignājas pamatskolā norisinājās pasākums “Manas iespējas pēc 9. klases”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv