Visi jaunumi: Izglītības jaunumiZasas rotaļu laukumiņā uzstādīts jauns rotaļu elements

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupas bērniem rotaļu laukumiņā uzstādīts jauns rotaļu elements – mājiņa ar kāpnītēm, 2slidkalniņiem, galdiņu, soliņiem un 2 šūpolēm. Prieks mazajiem un audzinātājām par to, ka nu ir iespējams daudz aktīvāk pavadīt laiku siltajās, saulainajās dienās. Liels paldies meistaram Ojāram Ģeidānam!

Labo darbu pēcpusdiena Dunavas pamatskolā

Skolēni jau devušies vasaras brīvlaikā, bet, izvērtējot aizvadīto mācību gadu, maijā Dunavas pamatskolā notika „Labo darbu pēcpusdiena”. Tajā tradicionāli tiek sveikti godalgoto vietu ieguvēji mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmā uzsāk īstenot Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projektu

Sabiedrības integrācijas fonda padome ir apstiprinājusi programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” rezultātus. Projektus īstenos 6 biedrības, tajā skaitā Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” savu iniciatīvu “Piederības iedvesma Latvijas valstij. Ita Kozakeviča”.

Projekta ietvaros mazākumtautību biedrības un nodibinājumi īstenos projekta aktivitātes, kurās vienlaikus piedalīsies vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. Biedrība “Rodacy” vienojusies, ka projektā piedalīsies jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Ābeļu pamatskolas.

Apbalvoti Jēkabpils novada čaklākie skolēni

2016./2017. mācību gada noslēgums Dignājas pamatskolā

Pamatojoties uz Nolikumu “Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.57, prot.Nr.3) un Jēkabpils novada pašvaldības 24.05.2017. rīkojumu Nr.2-4/17/50 “Par skolēnu apbalvošanu” par gūtajiem sasniegumiem 2016./2017.mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par kopējo summu EUR 1225,50) mācību gada noslēgumā tika apbalvoti sekojoši skolēni un grupas: << skat. Excel tabulu >>

Iznācis Rubeņu pamatskolas avīzītes jaunākais numurs!

 

Spied uz attēla, lai lasītu!

Spied uz attēla, lai lasītu!

 

Jēkabpils novada skolēniem stāsta par veselīgu uzturu

Vidusdaugavas TV video

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ābeļu skolēniem dāvina ekskursiju

 
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs 17. maijā Ābeļu pamatskolas skolēniem Anitas Putkas vadībā organizēja mācību braucienu pie Madonas novada Bērzaunes un Kalsnavas pagasta uzņēmējiem.

Akcijā “Atpakaļ uz skolu 2017” Zasas vidusskolēni iepazīst Eiropas Savienību

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2017” norisinājās no 20. marta līdz 12. maijam. Tās laikā ES institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti devās uz Latvijas skolām, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienību.

Izskanējis Pēdējais zvans un koncerts “Paldies tev, māt!” Zasas vidusskolā!

13. maijā skolas zālē pulcējās viss skolas kolektīvs, lai sveiktu 9. un 12. klašu skolēnus Pēdējā zvana dienā. 9. klase ir lielākā klase skolā – 16 skolēni, audzinātāja I.Kliģe un 12.klase mazākā – 4 skolēni, audzinātāja B.Gabranova. Smaržoja meijas un pavasara ziedi, un gaisā virmoja uztraukums, un skolēnu sejās bija priecīgs saviļņojums.

Iespēja pieteikties praksei pašvaldību vēlēšanu iecirkņos

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Lai dotu iespēju iepazīties ar vēlēšanu iecirkņa komisijas darba pienākumiem un veicinātu jauniešu interesi un izpratni par vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) arī šogad aicina jauniešus pieteikties praksei vēlēšanu iecirkņos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv