Visi jaunumi: Izglītības jaunumiĀbeļu pamatskola aicina uz atvērto durvju dienu

Download PDF

2019. gada 18. aprīlī plkst. 9.00 ĀBEĻU PAMATSKOLA AICINA UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU topošo pirmklasnieku un pirmsskolas grupas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu vecākus.

Ābeļu pamatskolā rosīgs pavasara sākums

Download PDF

Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Pēc ziemas miera mostas daba. Taču Ābeļu pamatskolas audzēkņi un skolotāji ziemā nebūt nebija devušies snaudā, tālab jāteic, ka viņi turpina moži rosīties! Gan pieminot represētos, gan piedaloties konkursos, gan sakopjot skolas apkārtni.

Mēs esam lasītāji!

Ābeļu pamatskolas bibliotēka “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalās jau kopš iniciatīvas aizsākuma – 2001. gada.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas darbojas kopš 2001. gada.

Jēkabpils novada skolēni iepazīst, kas ir dizains

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 25. martā Zasas vidusskolas un Dignājas pamatskolas 6. klašu skolēni , bet 27. martā Ābeļu pamatskolas 6. klases skolēni mēroja ceļu uz Skrīveriem, lai iepazītu dizainera darbu pasākumā “Kas ir dizains? Satiec dizaineri!”.

Pašvaldības administrācijas ēkā skatāma izstāde “Krāsas”

Download PDF

Aicinām apskatīt Jēkabpils novada Zasas vidusskolas skolēnu  radošo darbu izstādi “Krāsas” Jēkabpils novada pašvaldībā (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 1.stāvā).

Paldies par atbalstu Zasas vidusskolas direktora vietniecei un vizuālās mākslas skolotājai Inesei Kalniškānei!

Rainelda Muižniece,
Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Tradicionālā Bērnu žūrija Ābeļu pagastā

Download PDF

Sadarbojoties ar Ābeļu pagasta bibliotēku, Ābeļu pamatskolas bibliotēka grāmatu lasīšanas un vērtēšanas programmā Bērnu žūrija ir kopš tās darbības pirmā gada. Ābeļu pagasta bibliotekāre Ineta Survillo kārto visas formalitātes, lai Bērnu žūrijas jaunākās grāmatas nonāktu bibliotēkā. Katru vasaru kārtējā grāmatu izlase nonāk pagasta bibliotēkas plauktos, grāmatu draugi sāk lasīt jau vasarā, arī vecākiem jau vairākus gadus ir iespēja piedalīties Vecāku žūrijā.

Novadu izglītības iestāžu interešu izglītības programmu īstenotāju tikšanās

Download PDF

Š.g. 15. martā piecu novadu – Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes – pedagogi, kuri īsteno interešu izglītības programmas, tikās Krustpils novada konferenču zālē, lai pilnveidotu savas zināšanas.

Dignājas pamatskola 4. maijā aicina uz 155 gadu jubilejas salidojumu

Download PDF

No Jēkabpils balts lielceļš
Uz Ilūksti kur trauc,
Pie sevis paviesoties
Tur Dignāja mūs sauc…
 (Ģipterānu skolas skolotāja Anna Rieksta)

Šogad Dignājas pamatskolai, bijušajai Ģipterānu skolai, aprit 155 gadi un 90 gadi, kopš atrodamies šajā skolas ēkā. Iet laiks, mainās paaudzes, maināmies mēs paši un mainās arī mūsu skola.

Var piedot, nedrīkst aizmirst

Download PDF

Mazpulku vadītāja Sandra Utināne ar mazpulcēniem Keitu, Martu un Eniju sakopj kapuvietu.

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada 25. marta deportācijas. Visā valstī notiek atceres pasākumi, un šajos pasākumos izskan doma, ka tautas atmiņa ir dzīva, pāridarījums nav aizmirsts, taču nevar dzīvot tagadnē, nevar domāt par nākotni, ja netiek piedots pagātnei. Deportācijās cietušie to ir izdarījusi- viņi ir piedevuši, bet nav aizmirsuši.

Jēkabpils novada pašvaldībā apgūta apmācību programma „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

No 7. februāra līdz 5. martam Jēkabpils novada pašvaldībā notika apmācību programma starpkultūru saskarsme un darbs ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tika īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Pedagoģiskās pieredzes konferences “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” iespaidi

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Š.g. 11. martā Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferencē piedalījās skolotāji no septiņiem novadiem – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas.

Pedagogiem bija iespējams dalīties ar savu pedagoģisko pieredzi sešās darba grupās: “Starptautiskā sadarbība un projekti mūsdienīgā mācību procesā”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv