Visi jaunumi: Izglītības jaunumiSākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Par materiālās palīdzības pabalstu pirmklasniekiem

 Tuvojas 2018./2019. mācību gada sākums. Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā un jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai.
Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Zasas vidusskola PIEDĀVĀ DARBU

Sakarā ar internāta atvēršanu, Zasas vidusskola piedāvā darbu uz vairākām vakantām amata vietām:
  • internāta audzinātājs – 1 slodze,
  • aukle – 1 slodze,
  • apkopēja – 0,5 slodzes,
  • virtuves darbinieks – 0,5 slodzes.
CV un motivētu iesniegumu sūtīt pa e-pastu: zasavsk@inbox.lv vai personīgi iesniegt skolā.

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Rubeņu pamatskolas avīzītes jaunākais numurs.

Notikušas pirmās darba grupu sanāksmes attīstības programmas izstrādē

Jēkabpils novada Attīstības programma ir izstrādāta 2011. gadā, laika periodam no 2012. līdz 2018. gadam. Šogad pašvaldība ir uzsākusi jaunas novada Attīstības programmas izstrādi, aktualizējot noteiktās prioritātes un izvirzot jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai. Jauno Attīstības programmu izstrādā 7 gadiem, periodam no 2019. gada līdz 2025. gadam. Jēkabpils novada attīstības programmas projekta izstrādei ir piesaistīti konsultanti no SIA “Reģionālie projekti” un ir izveidotas 5 darba grupas:

Izlaidumi Jēkabpils novada skolās 2018. gadā

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

13. jūnijā plkst. 14.00 izlaidums Dunavas pamatskolā,

15. jūnijā plkst. 16.00 izlaidums Ābeļu pamatskolā,

15. jūnijā plkst. 17.00 izlaidums Dignājas pamatskolā,

16. jūnija plkst. 19.00 izlaidums Rubeņu pamatskolā,

16. jūnijā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas 9. un 12. klases izlaidums.

Projekts „Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbībā

Gluži nemanot aizritējis kārtējais mācību gads. Nu izvērtējam gan aizvadītā mācību gada ieguvumus, kā arī apsveram ne tik veiksmīgās puses.

Jau kopš oktobra sākuma Jēkabpils novada skolās tiek realizēts projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izglītības pasākumu plāns jūnijam

puce

Ar plānu variet iepazīties šeit!

Zasas vidusskolas skolēni iepazīst inkubācijas procesu

Zasas vidusskolā jau trešo reizi iepazīst inkubāciju. Paldies Mārtiņam Skujiņam un Arturam Iskorostenskim par šo lielisko iespēju!

Šogad Zasas vidusskolā inkubācijas procesu iepazina 1. klases skolēni. Aprīļa beigās sākām gaidīt. Gaidījām un vērojām. Vērojumus pierakstījām. Domājām vārdus gaidāmajiem cālēniem. Vārdu birums bija varens: Čabulis, Tilbis, Čiepstis, Čalis u.c.

Jēkabpils novada skolēni iepazīst rallijkrosu

Zasas vidusskolas, Dignājas un Ābeļu pamatskolu skolēnus priecēja kārtējais karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Šoreiz ar nosaukumu “Es esmu to sasniedzis”.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv