Visi jaunumi: Izglītības jaunumiPieredzes apmaiņas vizīte uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu

Download PDF

2018. gada 27. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar izglītības jomu un skolu tīklu Baltkrievijā Šarkovščinas rajonā, kā arī piedalīties diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un Latvijā”.

Man tas viss pieder!

Download PDF

“Man tas viss pieder! Viss – un nepārtraukti, gan pirms stāvēšanas uz jaunu apņemšanos sliekšņa, gan šobrīd, gan – piederēs arī pēc tam, rīt un parīt, maijā un novembrī, jebkad visa gada garumā.” ( Maija Laukmane)

Mīļās Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes novadu izglītības iestādes!

Jums pieder viss – bērnu un jauniešu sapņi, pedagogu un darbinieku sirdsmīlestība, skolas bērnu vecāku ticība, ka viņi var uz jums paļauties.

Jūsu spēkos ir paplašināt horizontus, atklāt pirmo burtu un skaitļu burvību un parādīt, cik viens cilvēkbērns var būt talantīgs – dziedāšanā, dejošanā, teātra mākslā, sportā vai interešu izglītībā.

Paldies jums par to, ka jūs ikkatru mirkli no piepildītā skolas laika veltiet tam, lai prātos radītu to brīnumu, ko var nosaukt dažādos vārdos “zināšanas”, “ prasmes”, ”lietpratība”, ‘vērtības”, “tikumi”…

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

Download PDF
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros aizvadīts vēl viens izglītojošs un par nākotnes plāniem domāt rosinošs pasākums.

Neizzinātās mākslas pasaules profesijas

Download PDF

Viesītes vidusskolā 7.decembrī tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Piedalījās vairāk kā 70 izglītojamie no 5.b., 6. a,b, 7.a,b. un 9.b klasēm.

Fizikas gada pasākumi projekta”Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros

Download PDF

Šis mācību gads pasludināts par Fizikas gadu,tāpēc vispārizglītojošās mācību iestādēs īpaša uzmanība tiek pievērsta fizikas mācību priekšmeta apguvei.

Arī projekta ietvaros  novada skolām bija iespēja pieteikties finansējumam papildu darbību īstenošanai fizikas kā mācību priekšmeta apguves veicināšanai novada skolās.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Rubeņu pamatskolā

Download PDF

Latvijas skolas soma ir Kultūras ministrijas iniciēts un koordinēts projekts Latvijas skolēniem, sagaidot valsts simgadi. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas skolēniem iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Zasas vidusskolas skolēni gūst atzinību projektā “Mana zeme skaistā”

Download PDF
Zasas vidusskolas skolēni šogad guvuši atzinību projektā/konkursā “Mana zeme skaistā”. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes, sadarbojoties ar pedagogiem.

23. decembrī pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte Zasā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

L.Aišpure,
Zasas kultūras nama vadītāja

Slēgto skolu ēkas – slogs pašvaldību budžetam

Download PDF

Vidusdaugavas Televīzijas video

10. decembrī Zinātniskais teātris Zasas vidusskolā

Download PDF

10.12. 2018. Pasākums Zasas vidusskolā iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros Zinātniskais teātris

http://www.laboratorium.lv/lv/programms/zinatniskais-teatris


Unikāli zinātniskie šovi, kas aizrauj un paplašina redzesloku, ļauj uztvert zinātni pavisam citādi un iemīlēt to.

KAS TAS IR?

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv