Visi jaunumi: bez kategorijasPašvaldības sāk diskusijas ar Saeimas deputātiem par administratīvi teritoriālās reformas karti

Download PDF

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija ir pabeigusi darbu pie reformas likumprojekta, līdz ar to jau piektdien, 24. janvārī, deputāti sāks diskusijas ar pašvaldībām par karti. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis deputātiem uzsvēra nepieciešamību viest skaidrību par turpmāko diskusiju procesu un nosacījumiem, kas pašvaldībām jāņem vērā sarunās.

Iegūsti savā īpašumā “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” Draugu karti!

Download PDF

Dodies aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos Zemgales un Lietuvas pierobežā! Kopā ir izveidoti 3 maršruti, kuros kopā ir ietverti 55 piļu un muižu parki!

Lai ceļošana būtu vienkāršāka un maciņam draudzīgāka, ir izveidota Draugu karte, kas dod dažādas priekšrocības un atlaides dažos apskates objektos.

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5648 009 0018, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 134. un 154. kvartālā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.

Paredzētā darbība – meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūve 1,96 km garumā un 4,5 m platumā, ar nobrauktuvēm, transportlīdzekļu izmainīšanās un apgriešanās vietām.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, vai elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv

Download PDF

Priecīgus svētkus!

Download PDF

27. decembrī – DOMES SĒDE

Download PDF

2019. gada 27. decembrī plkst. 11.00 Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī DOMES SĒDE.

Darba kārtība

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks skatīti un apstiprināti šā gada 27.decembrī Jēkabpils novada domes sēdē.

Download PDF

Iedzīvotāji līdz šā gada 23.decembra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultei Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu projekts pielikumā.

Jēkabpils novada pašvaldības darba laiks svētkos

Download PDF

Gada gaišākie un ģimeniskākie svētki tuvojas!

Download PDF

Kultūras pasākumi Rubenes kultūras namā gada nogalē

Download PDF

21.decembrī plkst.12.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “ Ziemassvētku piedzīvojums”. Tūlīt pēc sarīkojuma mazajiem pie kultūras nama iedegsim kopīgi lielo egli.

26.decembrī plkst.15.00 koncerts visai ģimenei “ Sajūti Ziemassvētkus”. Ar  omulīgu svētku koncertprogrammu  viesojas mūziķi  Iveta Baumane ,Roberts Pētersons un sitaminstrumentālists  Ainis Zavadskis.

28.decembrī plkst.20.00 tradicionālais Vecgada koncerts, kurā piedalās visi septiņi kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Atskats uz paveikto un jauni , radoši priekšnesumi .

plkst.22.00 Vecgada balle. Spēlē grupa “ Dvinskas muzikanti”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv