Visi jaunumi: bez kategorijas“Ļaudis un Darbi” | janvāris 2019

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Jēkabpils novada informatīvā izdevuma “Ļaudis un Darbi” janvāra numurs.

Iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un tiks apstiprināts šā gada 24.janvāra Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 23.janvāra plkst. 16:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  saistošo noteikumu projektam:

Jēkabpils novada domes 24.01.2019. saistošie noteikumi Nr.1/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Saistošo noteikumu projekts

Saistošie noteikumi Nr. 13_2014

24. janvārī domes sēde

Download PDF

24.01.2019. plkst. 11.00

Jēkabpils novada administrācijas sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Domes sēde

Darba kārtība >>

14. janvārī J.Akurateram veltīta pēcpusdiena Brodos

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

14. janvārī plkst. 11.00 Ābeļu novadpētniecības telpās J.Akurateram veltīta pēcpusdiena “P.Barisons ciemos pie J.Akuratera. Vēstules no brīnumzemes – Atlandides.”

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri mainās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksas Jēkabpils novadā

Download PDF

 

SIA”Vidusdaugavas SPAAO” informē, ka no 2019. gada 1. janvāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Jēkabpils novadā.

Ar 2019. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa (DRN) likme palielinās no 35,00 EUR/tonnu uz 43,00EUR/tonnu. DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu.

Lai nosegtu izmaksu pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas dabas resursu nodokļa  pieaugumam. 

Kopējais tarifs 2019. gadā Jēkabpils novadā pieaug ne vairāk kā par 5,84%, jeb 0,96 EUR/m3 un pieaugums ir proporcionāls DRN likmes īpatsvaram tarifā, jo pārējās tarifa sadaļas nemainās.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktās izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 2020. gadam sasniedzot 50 EUR/tonna.

Lasīt: Maksas aprēķins Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.pdf

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam

Download PDF

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lēmums Nr.337

27. decembrī domes sēde

Download PDF

27.12.2018. pulksten 11.00

Jēkabpils novada administrācijas sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Domes sēde

Darba kārtība >>

Download PDF

Notiks Zemessardzes mācības

Download PDF

Informējam, ka saskaņā ar Zemessardzes 56. Kājnieku bataljona 2018. gada apmācību plānu, Jēkabpils novada teritorijā, no 13.-14. oktobrim zemessargiem ir plānots izvest mācības.

Izglītības darbinieku konference

Download PDF

29. augustā plkst.10.00 Krustpils novada konferenču zālē Rīgas ielā 150a 2. stāvā notiks Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu augusta konference.

Rainelda Muižniece

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv