Piedalies biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019”!

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu uzņēmējdarbības atbalstam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, Lasīt tālāk »

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2019. gada martā

Ābeļu pagasts 20.03. plkst. 18.00 Ābeļu tautas namā filma “Klases salidojums” Dignājas pagasts 23.03. plkst. 17.00 Dignājas skolā filma “Klases salidojums” Lasīt tālāk »

Svarīga informācija ģimenes ārsta Bolotova praksē reģistrētajiem pacientiem

Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa informē, ka no 2019. gada 1. aprīļa tiks izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārstu Valēriju Bolotovu un viņa praksē reģistrētie pacienti atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Lasīt tālāk »Jēkabpils novada Sociālais dienests sveic savu kolektīvu Starptautiskajā sociālo darbinieku dienā!

Download PDF

Ik gadu marta trešajā otrdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā sociālo darbinieku diena.

Dārgie kolēģi!

Sirsnīgi sveicu Jūs mūsu kolektīva profesionālajos svētkos!

Sociālā darbinieka uzdevums nav viegls, viņš palīdz cilvēkam izprast radušos problēmu un kopīgas sadarbības rezultātā rast izeju no krīzes situācijas, jo profesionāls sociālais darbs ir vērsts uz problēmu risināšanu un pārmaiņām.

Apvienotā komiteju sēde – 21.03.2019

Download PDF

Apvienotā komiteju sēde notiks 21. martā plkst. 9:30

Jēkabpils novada pašvaldību sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

No 2019. gada marta līdz decembrim veiks lauku teritoriju apsekošanu

Download PDF

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Jēkabpils novada teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Izstādē-gadatirgū Aizkrauklē

Download PDF

Šī gada Pārnovadu uzņēmēju dienu programma Aizkrauklē bija izplānota 5 dienu garumā. Sestdien izstādē-gadatirgū Aizkraukles sporta centrā Jēkabpils novadu pārstāvēja biedrības ,,Ūdenszīmes’’ (stikla rotas), ,,Ābeļzieds’’ (adījumi) , ,,Dzīves prasme’’ (dažādi rokdarbi) un z/s ,,Dzilnas’’ (biškopības produkcija).

Biedrībai “Cirkuži” – viens no labākajiem projektiem Zemgales reģionā 2018. gadā

Download PDF

2019. gada 16. martā Ogres novada Madlienas kultūras centrā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) 2018. gada labāko projektu īstenotāju – iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju – sveikšana no visas Latvijas. Tajā tika sveikti 3 labāko projektu īstenotāji arī no Zemgales reģiona, to vidū – Jēkabpils novada Dignājas pagasta biedrība “Cirkuži” ar 2018. gadā īstenoto projektu “Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!”.

Aprīlī notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes

Download PDF
2019. gada aprīļa mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem.
Sanāksmju sākumā novada lauku attīstības konsultante sniegs aktuālo informāciju lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ar novada aktualitātēm, plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāksmēs piedalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Informatīvs pasākums „Jaunumi mūsu dārziem” Kalna bibliotēkā

Download PDF

22. martā pulksten 13.00 Kalna bibliotēkā notiks informatīvs pasākums „Jaunumi mūsu dārziem”. Dārzkopji un visi interesenti varēs tikties ar SIA „Sedumi” pārstāvi Agnesi Vilcāni, kura pastāstīs par jaunumiem dārzeņu un puķu sēklu klāstā, arī par stādiem, tajā skaitā par jaunajām peoniju šķirnēm un jaunumiem kartupeļu šķirnēs. Pasākuma dalībnieki saņems informāciju par augu piebarošanu, to kopšanas knifiņiem, minerālmēsliem un citiem dārzkopjus interesējošiem jautājumiem.

Laipni gaidīti bibliotēkā!

Jēkabpils novada pašvaldībā apgūta apmācību programma „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

No 7. februāra līdz 5. martam Jēkabpils novada pašvaldībā notika apmācību programma starpkultūru saskarsme un darbs ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tika īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Pedagoģiskās pieredzes konferences “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” iespaidi

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Š.g. 11. martā Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferencē piedalījās skolotāji no septiņiem novadiem – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas.

Pedagogiem bija iespējams dalīties ar savu pedagoģisko pieredzi sešās darba grupās: “Starptautiskā sadarbība un projekti mūsdienīgā mācību procesā”

Izsludināts iepirkums uz vides objekta izveidošanu Zasas muižas parkā

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība līdz 2019. gada 5. aprīļa plkst. 12.00 izsludina iepirkumu uz vides objekta izveidošanu Zasas muižas parkāObjektam jāveicina Zasas muižas parka vizuālā identitāte, atpazīstamība un pieejamība, tam jārespektē parka vēsture, jābūt laikmetīgam, vizuāli izteiksmīgam, oriģinālam un inovatīvam. Vides objekta izveidošana un uzstādīšana jāveic līdz 2019. gada 20. jūnijam.  Paredzamā līgumcena: līdz 8000.00 EUR (bez PVN).
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv