Jānim Akurateram – 145

2021. gada 13. janvārī rakstniekam, aktīvam politiskam darbiniekam Jānim Akurateram – 145. Šajā rakstā vairāk par viņa darbošanos mūsu valsts labā. 15. novembrī sadalītas “Lielā Kristapa balvas 2020” kino mākslā. Lasīt tālāk »

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki Jēkabpils novadā 2021. gadā

Plānotie sadzīves atkritumu konteineru un maisu izvešanas grafiki Jēkabpils novadā 2021. gadā SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Lasīt tālāk »

Pieejams materiālais atbalsts izglītojamo ēdināšanai sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu nr. 380 “Par materiālo atbalstu izglītojamo ēdināšanai Jēkabpils novadā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”, Jēkabpils novada pašvaldība nodrošinās materiālo atbalstu izglītojamo ēdināšanai, Lasīt tālāk »

VAKANCE | Farmaceits-aptiekas vadītājs SIA “Rubenes aptieka”

Jēkabpils novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009116789) meklē farmaceitu-aptiekas vadītāju darbam SIA “Rubenes aptieka”, adrese: “Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229 Lasīt tālāk »

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID -19 infekcijas izplatības novēršanai un ierobežošanai Jēkabpils novada izglītības iestādēs

Ābeļu pamatskolā Dignājas pamatskolā Rubeņu pamatskolā Zasas vidusskolā: Noteikumi #1 | Noteikumi #2 | Noteikumi #3 Jēkabpils novada Izglītības pārvalde Lasīt tālāk »Melodiju burvis no “Lejas Arendzāniem”

Download PDF

“No mazas dziesmas vat izaugt liela doma, izaugt mūzikas lielās formas darbi. Dziesmu var salīdzināt ar krāšņu ziedu, kuru smarža pilda un iepriecina cilvēku sirdis darba, atpūtas, prieka un skumju brīžos. Tā piepilda arī visu manu mūžu.” /A Žilinskis/

Apstiprina Labklājības ministrijas rīcības plānu Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Download PDF

26. janvārī valdības sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) iesniegto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC), kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, vienlaikus lemjot par informatīvā ziņojuma par plāna izpildes progresu iesniegšanu Ministru kabinetam š.g. 9. februārī.

2020. gada Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistika

Download PDF

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie, noslēgtas 14 laulības un sastādīti 64 miršanas reģistri.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie (20 zēni un 19 meitenes). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams pieaugums par 21%. Laulībā, reģistrējot jaundzimušo, ir bijuši 21 jaundzimušā vecāki, paternitāte, pamatojoties uz abu vecāku rakstiski iesniegtu paternitātes iesniegumu, noteikta 17 jaundzimušajiem, bet vienā gadījumā dzimšanas reģistrā bērna tēvs nav norādīts.

28. janvārī – DOMES SĒDE

Download PDF

2020. gada 28. janvārī plkst. 11.00

DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Bezmaksas lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu

Download PDF

29. janvārī Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties veselību veicinošā pasākumā “Lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 ietvaros.

Jaunizveidojamā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja

Download PDF

No 2021. gada 22. janvāra līdz 21. februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

Download PDF

Pētījums: šķirošanas konteineros aizvien nonāk nepārstrādājami atkritumi

Download PDF

Vieglā iepakojuma atkritumu konteineros nonāk liels daudzums pārstrādei nenododamo atkritumu, tajā skaitā nepārstrādājama iepakojuma, liecina kampaņas “Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros veiktā analīze.

Noteikta slimības palīdzības pabalstu plašāka pieejamība

Download PDF

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā, nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem.

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Download PDF

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ arī jaunāko klašu skolēniem mācības notiek attālināti, vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Vecākiem ir tiesības saņemt šo pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanu.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv