Jaunizveidotā Jēkabpils novada interneta vietne turpmāk būs www.jekabpils.lv

Jaunizveidotā Jēkabpils novada oficiālā interneta vietne: www.jekabpils.lv No 1. jūlija darbojas jauna administratīvā vienība – Jēkabpils novads Lasīt tālāk »Download PDF

www.jekabpils.lv

Norēķinu rekvizīti

 

Piesakies lekcijai “Kā veidot veselīgas pāra attiecības pandēmijas laikā?”

Download PDF

Pandēmijas laiks ir uzlicis papildus ikdienas spriedzi jebkuram iedzīvotājam. Attālinātās mācības, attālinātais darbs, neziņa par rītdienu – šis viss uzliek slogu arī pāru attiecībām.

Klientu apkalpošana klātienē

Download PDF

Izvērtējot epidemioloģiskos riskus, darbības nepārtrauktības un pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību, iestāde “Jēkabpils novada pašvaldības administrācija” klientu klātienes apkalpošanu epidemioloģiski nedrošā vidē organizē: 

  • Administrācijas telpās 1. stāvā, tam speciāli paredzētā vietā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, sadarbojoties ar Krustpils novada pašvaldības administrāciju;
  • Ābeļu pagasta pārvaldē, Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Dignājas pagasta pārvaldē, “Kamenēs”, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Dunavas pagasta pārvaldē, “Kastaņos” 7, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Kalna pagasta pārvaldē, “Atvaros”, Vidsalā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Leimaņu pagasta pārvaldē, “Mežgalē”, Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Rubenes pagasta pārvaldē un VPVKAC, “Svīrēs”, Rubeņos, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Zasas pagasta pārvaldē, Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

Izglītības iestāžu direktori, Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Sociālā dienesta un Kultūras pārvaldes vadītāji epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu organizē patstāvīgi, atbilstoši nozarēs specifiski noteiktajam, nosakot atbildīgās personas par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.

Download PDF

Sveicam Skolotāju dienā!

Download PDF
Skolotāju dienā vēlamies sirsnīgi sveikt visu izglītības iestāžu vadītājus, pedagogus, darbiniekus!
Ceļš uz priekšu vienmēr ir mazliet nedrošs. Vieglāk apstāties un nogaidīt. Nezināmais tālumā piedāvā jaunus izaicinājumus un pārbaudījumus.
Iespējams, ka nepieciešams apsēsties uz soliņa takas malā un atpūsties. Tādos mirkļos ieklausīsimies sevī – jūsu sirds jau zina pareizo atbildi. Tad dosimies tālāk, lēni, ar atpūtas pauzēm, taču uz priekšu.
No jums plūst siltums un sajūta, ka sapņojat lielus sapņus, ģenerējat radošas idejas, neapstājaties pie pirmajām grūtībām.
Lolojiet sapņus! Ja tie būs radušies no atvērtas sirds, tie noteikti piepildīsies.
Paldies par Jūsu iedvesmu, paldies par Jūsu starojumu, ko sniedzat skolēniem, viņu vecākiem, līdzcilvēkiem!
 
Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Svecīšu vakari bijušā Jēkabpils novada teritorijā

Download PDF

Ābeļu pagastā:

9. oktobrī
plkst. 14.00 Dūņenieku kapos
plkst.15.00 Nagļu kapos
plkst. 16.00 Ābeļu kapos

Dignājas pagastā:
16. oktobrī
plkst. 14.00 Slīterānu kapos
plkst. 15.30 Dignājas kapos
plkst. 17.00 Meņķa kapos

Dunavas pagastā:
17. oktobrī
plkst. 16.00 Daugavas kapos
Kalna pagastā:
24. oktobrī
plkst. 15.00 Ūdenānu kapos
plkst. 16.00 Ērgļu kapos
plkst. 17.00 Minsteru kapos
Leimaņu pagastā:
9. oktobrī
plkst. 15.00 Leimaņu kapos
Rubenes pagastā:
30. oktobrī
plkst. 15.00 Rubeņu kapos

Sēlijas 10. kongress

Download PDF

11. septembrī Viesītē norisināsies 10. Sēlijas kongress

Download PDF

2021. gada 11. septembrī Viesītes kultūras pilī tiek organizēts 10. Sēlijas kongress. Kongresu organizē vēsturiskās Sēlijas asociācijas biedri, turpinot akadēmiķa Jāņa Stradiņa un citu Sēlijas entuziastu izloloto Sēlijas asociācijas ideju un tās organizēto Sēlijas kongresu tradīciju.

Atbalstīts lēmums par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta finansēšanai Zasas pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai.

Atbalstīts lēmums ņemt aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai Leimaņu pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai. Prioritārā investīciju projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 477 788,15 euro (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 15 centi), no kurām pašvaldības budžeta finansējums veido 77 788,15 euro, bet aizņēmuma summa 400 000,00 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv