Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2018. gada oktobrī

Ābeļu pagasts 12.10. plkst. 20.00 Ābeļu tautas namā Sēlpils pagasta amatierteātra “Ore” iestudētā P.Putniņa izrāde – komēdija “Paši pūta, paši dega” (tautas komēdija). 20.10. Svecīšu vakari Ābeļu pagasta kapsētās: 14.00 Lasīt tālāk »

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 17.oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens var nobalsot un izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība. Kopējais Lasīt tālāk »14. novembrī Lāčplēša dienai veltīts skrējiens Ābeļu pagastā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

14. novembrī no plkst. 18.00 ceļa Jēkabpils-Dunava 3. km (pie Ābeļu kapsētas) Lāčplēša dienai veltīts skrējiens. Plkst. 18.00 starts dāmu konkurencē, plkst. 18.30 – vīriešu konkurencē. Pieteikšanās sacensību vietā no plkst. 17.00 – 17.45. Dalības maksa: skolēniem EUR 0,50 , pieaugušajiem – EUR 1,00. Pasākumu organizē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru.

<< NOLIKUMS >>

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Download PDF

CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  aicina  Zemgales reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu jautājumu par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Laiks labiem darbiem

Download PDF

Valsts Izglītības satura centrs īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Karjeras nedēļa Rubeņu pamatskolā

Download PDF

Rubeņu pamatskolas skolēni piedalījās dažādos Karjeras nedēļas ietvaros organizētajos pasākumos.
3. oktobrī 7. un 8. klases skolēni viesojās z/s „Mežāres”. Īpašniece Dz.Jakovicka pastāstīja, kā no mazas saimniecības izveidojās par apjomīgu lopu audzēšanas saimniecību. Skolēni iepazinās ar zīdītājgovju ganāmpulka apsaimniekošanu. Laukos darba nekad netrūkst, vajag tikai gribēt un darīt!

25. oktobrī DOMES SĒDE

Download PDF

25. oktobrī plkst. 11.00

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē

DOMES SĒDE

Darba kārtība >>

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Dignājas bibliotēkā izstāde “Apsveikumu kartiņas laiku lokos”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Sagaidot Latvijas simtgadi, Dignājas bibliotēkā no 25. oktobra apskatāma izstāde “Apsveikumu kartiņas laiku lokos”

/Izstādē izmantotas kartiņas no Vildneru dzimtas personīgajiem krājumiem. Iespējams aplūkot kartiņas no pagājušā gadsimta sākuma./

 

28. oktobrī Červonkas baznīcā uzstāsies Eglaines pagasta Lašu koris!

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Jau šajā svētdienā, 28. oktobrī plkst. 15.00 Červonkas baznīca atkal skanēs, šoreiz – Eglaines pagasta Lašu kora balsīs.


Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv