Kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi Jēkabpils novadā 2019. gada novembrī

02.11. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā Jēkabpils novada apaļo kāzu jubileju un stipro ģimeņu godināšanas pasākums. 09.11. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā Mārtiņdienas pasākums “ Kārei-10”. (Piedalās folkloras kopa “ Lasīt tālāk »Sveicam Valsts svētkos!

Download PDF

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītie pasākumi Jēkabpils novadā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

11. novembrī:

plkst. 11.00 Kalna pagastā, mežā pie Sūpes purva, (koordinātes: 56.288839, 25.683496 ) informatīvā stenda atklāšana Indāna – Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem.

plkst. 16.00 Dunavā Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie Dunavas kultūras nama).

Apbalvošanai Valsts svētkos izvirzītie Jēkabpils novada iedzīvotāji, darbinieki un sporta organizācijas

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 36 pieteikumus un nolēma:

Bibliotēku piedāvātie pakalpojumi Jēkabpils novadā

Download PDF

2019. gada pavasarī Jēkabpils novada bibliotēkas gatavojās kārtējai bibliotēku akreditācijai. Aprīlī un maijā tika pārskatīti, sagatavoti un apstiprināti Jēkabpils novada pašvaldībā bibliotēku dokumenti: pārskatīts un precizēts bibliotēkas nolikums, Izstrādāti un sagatavoti katras bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas 2019. – 2023. gadam, katras bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam, kā arī izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Noslēdzies foto konkurss “Mana Latvija – manas mājas!”

Download PDF

Foto: Anita Dzenuška

Līdz pat 11. novembra vakaram jebkuram interesentam bija iespēja iesūtīt savu fotogrāfiju, kura viņam saistās ar savām mājām – Latviju. Kopā tika iesūtītas 47 fotogrāfijas no 10 autoriem no dažādām Latvijas pusēm.

Zasas dzirnavu durvis atver publiskai apskatei

Download PDF

Vidusdaugavas televīzijas video

Leimaņos ar gandarījuma sajūtu atklātas aušanas, novadpētniecības un maizes istabas biedrības Amatu mājā “Rūķīši”

Download PDF

Kad 2015. gadā ieguvām nomā “Rūķīšus”, spriedām, ko mēs te varētu darīt. Radās doma par aušanu. Sacīts, darīts. Sākām telpas remontu, līdztekus spriedām, kur ņemsim stelles. Aušanas istabā gandrīz visus remontdarbus darījām pašas. Sarunājām aušanas speciālisti Baibu Biti no Zasas, kura mācīja, rādīja, kā salikt stelles, kā pareizi jāauž. Griezām mājās visu – palagus, aizkarus, blūzes, kreklus, džinsu bikses un visu citu, lai austu lupatu deķīšus. Aizkarus logiem mezglojām arī pašas.Vienu grīdsegu čaklākā audēja ziedoja dāvanā Hardijam Kortmanam pateicībā par ziedojumiem no Vācijas, un tā aizceļojusi uz Vāciju.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

13. novembrī Zasas dzirnavu draugu sanākšana

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

2019. gada 13. novembrī plkst. 15.00 Zasas dzirnavu draugu sanākšana! Aplūkosim dzirnavu iekšpusi un atjaunotās iekārtas; ieklausīsimies stāstos par dzirnavu vēsturi.

Pasākuma laikā var notikt filmēšana vai fotografēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Folkloras kopa “Kāre” atzīmē savas darbības 10 gadus

Download PDF

Es atvēru nama durvis
Mārtiņdienu gaidīdama…

2009. gadā Rubeņos nodibinājās tradīciju kopa ar mērķi  veidot folkloras kolektīvu. Kā pirmā vadītāja tika uzrunāta Ināra Rudeviča. Tā nu dzima šis kolektīvs, kura vadību pārņēma Aīda Bikauniece un vēlāk Inga Kraševska, kura kopu vada joprojām.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv