Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Lasīt tālāk »

Vakance | parka dārznieks Zasas muižas parkā

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto amata vietu Zasas muižas parkā – parka dārznieks uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Prasības pretendentam: Vismaz vidējā speciālā izglītība vai Lasīt tālāk »

17. novembrī Jēkabpils novada Valsts svētku sarīkojumi Zasā

17. novembrī, Latvijas 100. dzimšanas dienas priekšvakarā, aicinām apmeklēt svētku pasākumus Jēkabpils novadā. Plkst. 17.30 Zasas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā baudīsim koncertprogrammu “Patiesība”, kuru atskaņos kameransamblis ALTERA VERITAS: Ieva Mežgaile (kokle), Lasīt tālāk »

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra lēmumam (protokols Nr.14., 19.p.) ”Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā Lasīt tālāk »

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2018. gada novembrī

Ābeļu pagasts 12.11. plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā “Lekcija par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi” 14.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens (starts pie Ābeļu kapsētas). 16.11. Lasīt tālāk »Dignājā aizvadīts Mārtiņdienas gadatirgus!

Download PDF

9.novembrī Dignājas pamatskolas zālē norisinājās Mārtiņdienas gadatirgus.  Bija liels pulks gan tirgoties gribētāju, gan pirkt gribētāju.

Teci, teci valodiņa 2018

Download PDF

6.novembrī, Dignājas pamatskolā notika Stāstieku konkursa “Teci, teci valodiņa 2018” 1.kārta. Konkursā piedalījās dalībnieki no Dignājas, Ābeļu un Krustpils pamatskolām. Katram dalībniekam bija jāsagatavo  pasaka, anekdote un viens neparasts gadījums no savas vai radinieku dzīves. Stāstnieki, kuri ieguva 1.pakāpes diplomus, 1.decembrī dosies uz konkursa finālu, kurš norisināsies Rīgā, Latviešu biedrības namā. No Dignājas pamatskolas tie būs:

Nosauktas Jēkabpils novada 100 sakoptākās vietas

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldībā šogad, par godu Latvijas simtgadei, tika nolemts veidot “Jēkabpils novada 100 sakoptāko vietu” sarakstu. Komisija laika periodā no 12. līdz 18. jūlijam izbraukāja visu Jēkabpils novadu un par pretendentiem uz 100 sakoptāko vietu statusu izvirzīja teju 250 objektus.

29. oktobrī notika komisijas sanāksme, un komisijas locekļi vienojās, ka “Jēkabpils novada 100 sakoptāko vietu” sarakstā tiek iekļauti sekojoši objekti (alfabēta secībā):

Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 25 pieteikumus un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā:

Vakance | parka dārznieks Zasas muižas parkā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto amata vietu Zasas muižas parkā – parka dārznieks uz nenoteiktu laiku (pilna slodze).

Prasības pretendentam:

Vismaz vidējā speciālā izglītība vai sertifikāts;

Vēlama praktiskā darba pieredze šajā amatā.

Galvenie darba pienākumi saistīti ar Zasas muižas parka teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbu plānošanu, organizēšanu un to veikšanu, parkā esošo objektu uzturēšanu kārtībā, puķu dobju un košumkrūmu pakāpenisku atjaunošanu, pozitīvu parka tēla veidošanu.

Piedāvājam:
– algu- 499 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;

Biedrībai “Ūdenszīmes” pasniegs kultūras zīmi “Latviskais mantojums”

Download PDF

2018. gada 29. novembrī Latvijas Valsts meži telpās tiks pasniegtas 18 kultūras zīmes „Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Pasākumi Jēkabpils novadā Valsts svētku nedēļā (12. – 18. novembris)

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Pasākumi Jēkabpils novadā šonedēļ (5. – 11. novembris)

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Piešķir finansējumu ārdurvju izbūvei Zasas aptiekai un ģimenes ārsta praksei

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 11. oktobrī saņēma pašvaldības SIA “Zasas aptieka” valdes priekšsēdētājas I.Putraimas un ģimenes ārsta B.Bērziņas iesniegumu ar lūgumu nodrošināt otro ārdurvju izbūvi ambulances-aptiekas ieejām Zaļajā ielā 10, Zasā.

Iesniegumā norādīts, ka nišā pirms ieejas aptiekā un ģimenes ārsta prakses telpās ēkai ar kadastra Nr.5698 001 0296 001 nepieciešams izbūvēt stikla sienu ar ieejas durvīm, nodrošinot iekštelpu aizsardzību no vēja un aukstuma.

Dunavas skolas ēkā veidos telpas ģimenes ārsta prakses vietai un aptiekai

Download PDF

Lietderīgai bijušās Dunavas pamatskolas telpu izmantošanai plānots veikt trīs telpu pārbūvi, pielāgojot tās ģimenes ārsta prakses un aptiekas vajadzībām.

Lai šīs darbības varētu veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar telpu lietošanas veida maiņu, 2018. gada 28. septembrī tika izsludināts iepirkums.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv